Tarnowskie Forum - Tarnowska Agora
Miejsce wymiany myśli i idei

Po prostu Tarnów - PYTANIA DO PANI RZECZNIK PREZYDENTA MIASTA TARNOWA

ad2222 - 19-01-2011, 18:03
Temat postu: PYTANIA DO PANI RZECZNIK PREZYDENTA MIASTA TARNOWA
Zrobiłem nowy temat, będzie przyklejony i Pani Rzecznik będzie ciężko go przegapić :) .

Odpowiadać na poniższe pytania może TYLKO Pani Rzecznik (lub osoba przez Nią upoważniona), pozostałe posty, luźne dywagacje i własne pytania (do doklejenia w tym temacie) proszę pisać w tym wątku


Zaczynamy:

1. Kto wykonał pierwszą ekspertyzę ws SP3 i jaka jest jej data.

2. Co zamierza zrobić Pani zwierzchnik ws wyroku NSA w sprawie Pana Horbacewicza?

3. Kto zawalił i kto poniesie konsekwencje związanie z kartami parkingowymi? Ile stracił TZDM za miesiąc styczeń z braku tej decyzji?

4. Dlaczego służby odpowiedzialne za porządek w mieście czyli przede wszystkim SM nie dbają o respektowanie prawa na podziemnym przejściu i wielu innych miejscach na naszych ulicach (parkowanie poza miejscami do tego upoważniającymi)?.

5. Dlaczego skrzynka kontaktowa UMT - Rowerzyści (rowery@umt.tarnow.pl) nie funkcjonuje? Co dalej w sprawie Zespołu ds Ścieżek Rowerowych?

6. Szumnie i dawno zapowiadany monitoring w Parku Strzeleckim - kiedy i za ile?

7. Mandaty za sranie psami po zieleńcach - bo inaczej tego nazwać nie można - kiedy SM zacznie je wystawiać?

8. Elektroniczna karta mieszkańca - co ona tak w ogóle będzie znaczyła dla szarych obywateli, na przykład mnie, co będę mógł łatwiej załatwić?

aneks:
Jaki jest zakres EKM, co obejmuje kwota przetargu, skąd rozbieżności w datach informacji i pisma, czy ta kwota obejmuje również "końcówki" w kioskach, autobusach, jadłodajniach i innych miejscach które mają zostać objęte tym "cudem"


aneks 2: ile % zniżki i na jakie usługi mogą spodziewać się mieszkańcy z racji posiadania EKM?

9. Co z płaceniem za postój via SMS?

10. Kiedy w końcu TPKS będzie faktycznie "Portalem Konsultacji Społecznych"? Bo jak na razie poza p. Mikutą nie odpowiada tam nikt, niewygodne pytania nie pokazują się wcale.

11. Dlaczego miasto zwleka lub nie interweniuje w sprawie stanu dróg w okresie gwarancyjnym?

12. Kiedy w końcu zaczniecie do pisania umów zatrudniać prawników specjalizujących się w prawie handlowym, żeby zawierali tam odpowiednie ustępu o wysokich karach za przekroczenie terminu?

13. Kto odpowie GŁOWĄ za fuszerkę prowadzenia remontów dróg w Tarnowie i dlaczego tak późno?

14. Jaki jest umowny czas na reakcję w przypadku awarii wind przy przejściu podziemnym pod Mickiewicza dla firmy zajmującej się konserwacją dźwigów?

15. Po co miasto kupiło obiekty Jaskółki i dlaczego mamy teraz dopłacać do tej ruiny? ile będzie nas podatników kosztować to dofinansowanie. Czy i jaką kwotę przewidziano w tegorocznym budżecie na dotację?

16. Wiadomym powszechnie jest, że obiekty typu basen nie są dochodowe i trzeba je dotować. Pytanie, ile zarezerwowano w tegorocznym budżecie pieniędzy na dotowanie obiektów przy Piłsudskiego i Al. Tarnowskich. Jakie kwoty prognozowane są na lata następne.

17. Czy dopuszcza Pan Prezydent możliwość podjęcie działań uchwałodawczych w sprawie ograniczenia parkowania przy obiektach miasta przy ul. Nowej, Goldhammera i Piłsudskiego dla petentów wykluczając mieszkańców i pracowników UM.

18. W jakim celu ustawiono znaki drogowe B-36 Zakaz zatrzymywania się z tabliczkami T-24 Tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela skoro ich nikt nie respektuje. Dla Vimedu? Dlaczego Policja i SM nie egzekwują tych znaków? Zakupiona laweta wróciłaby się w niedługim czasie. A może ogłosić przetarg na wywożenie samochodów?

19. Kampania wyborcza się skończyła. Naiwni wierzyli, że kontakt Pana Prezydenta z mieszkańcami będzie trwał dalej. Dlaczego i z jakiego powodu zrezygnował Pan Prezydent z comiesięcznego czatu? Nie wspomnę o spotkaniach w realu.

20. aneks do p. 8
Jaki jest zakres EKM, co obejmuje kwota przetargu, skąd rozbieżności w datach informacji i pisma, czy ta kwota obejmuje również "końcówki" w kioskach, autobusach, jadłodajniach i innych miejscach które mają zostać objęte tym "cudem"

21. Dlaczego na stronie miasta umieszcza się artykuły i fotoreportaże z uroczystości czysto religijnych ?

22. czekamy na następne pytania...

D.Kunc-Pławecka - 08-02-2011, 11:10

1. Kto wykonał pierwszą ekspertyzę ws SP3 i jaka jest jej data.
Na zły stan techniczny sali gimnastycznej w SP3, jako pierwszy zwrócił uwagę Dyrektor Szkoły. Potwierdziła to pierwsza z ekspertyz zleconych przez UMT – wykonana przez firmę INVEST-KOM, zlecona 13 września. Wyniki otrzymaliśmy 29 września ubiegłego roku.

2. Co zamierza zrobić Pani zwierzchnik ws wyroku NSA w sprawie Pana Horbacewicza?
I Liceum Ogólnokształcące ma powołanego z mocy prawa dyrektora.


3. Kto zawalił i kto poniesie konsekwencje związanie z kartami parkingowymi? Ile stracił TZDM za miesiąc styczeń z braku tej decyzji?
Chwilowe zmniejszenie częstotliwości kontroli spowodowane było perturbacjami związanymi ze zmniejszoną dostępnością kart w punktach sprzedaży na przełomie roku 2010/2011. Wynikało to ze zmiany wysokości podatku VAT i spowodowało konieczność wymiany wszystkich zawartych wcześniej umów oraz wycofanie się dwóch największych dystrybutorów kart parkingowych. Karty, które poprzednio obciążone były 22% podatkiem VAT, od początku 2011 roku zostały z niego zwolnione.
Największa z tych dwóch firm już od dnia 12 stycznia 2011r. na nowo podjęła swą działalność, a częstotliwość kontroli wróciła do normy.

4. Dlaczego służby odpowiedzialne za porządek w mieście czyli przede wszystkim SM nie dbają o respektowanie prawa na podziemnym przejściu i wielu innych miejscach na naszych ulicach (parkowanie poza miejscami do tego upoważniającymi)?
Proszę o uszczegółowienie pytania.

5. Dlaczego skrzynka kontaktowa UMT - Rowerzyści (rowery@umt.tarnow.pl) nie funkcjonuje? Co dalej w sprawie Zespołu ds Ścieżek Rowerowych?
E-mail rowery@umt.tarnow.pl funkcjonuje nieprzerwanie. Zgodnie z planem, podzespół ds. ścieżek rowerowych miał się zebrać po uchwaleniu budżetu, a ten, jak pamiętacie, został zatwierdzony 20 stycznia 2011r. Lada chwila należy się zatem spodziewać zwołania kolejnego, roboczego posiedzenia.

6. Szumnie i dawno zapowiadany monitoring w Parku Strzeleckim - kiedy i za ile?
Zadający na forum pytanie myli pojęcia monitoringu (jako instalacji sieciowej łączącej kamery i rejestratory oraz osoby w centrum monitoringu miasta) z zagadnieniem udostępniania obrazu z kamery ogólnodostępnej na portalu miasta Tarnowa (taka kamera udostępnia obraz z placu zabaw Parku Strzeleckiego).
Liczba kamer ogólnodostępnych na portalu miejskim będzie zwiększana w miarę możliwości finansowych Wydziału Informatyzacji oraz przy uwzględnieniu hierarchii ważności zadań.

7. Mandaty za sranie psami po zieleńcach - bo inaczej tego nazwać nie można - kiedy SM zacznie je wystawiać?
Problem nie sprzątania po swoim psie przez właścicieli czworonogów dotyczy nie tylko Tarnowa. To problem ogólnopolski i w dużej mierze jest spowodowany brakiem nawyku dbania o czystość przez mieszkańców w swoim bezpośrednim otoczeniu. Urząd Miasta Tarnowa, a także Straż Miejska od dłuższego czasu organizują akcje informacyjne dotyczące obowiązków spoczywających na właścicielach psów, a zwłaszcza konieczności sprzątania nieczystości po swoim pupilu. Umieszczanie w kolejnych dzielnicach Tarnowa dystrybutorów z workami na psie odchody, informacje umieszczane w mediach dotyczące sprzątania po psie, akcje profilaktyczne prowadzone w szkołach i przedszkolach - to część działań zmierzających do rozwiązania tego problemu.
Straż Miejska jest formacją umundurowaną i tylko w mundurze może podejmować interwencje, dlatego egzekucja obowiązku sprzątania nieczystości przez właścicieli po swoim psie nie jest taka prosta. Nałożenie mandatu karnego za zanieczyszczenie zieleńca lub chodnika przez psa, może nastąpić jedynie wówczas, gdy właściciel psa nie usunie odchodów pozostawionych przez jego czworonoga. Większość mieszkańców w obecności umundurowanego patrolu Straży Miejskiej nieczystości sprząta. Niemniej jednak Tarnowska Straż Miejska wykorzystując do tego celu między innymi monitoring, w roku 2010, nałożyła 70 mandatów na właścicieli psów i skierowała do sądu 13 wniosków o ukaranie.
Od dnia 10 stycznia 2011 roku, codziennie, Straż Miejska przeprowadza akcję „Posprzątaj po swoim psie”. W ramach tej akcji patrole piesze strażników działają w rejonach m.in. osiedli mieszkaniowych, zwracając szczególną uwagę na wspomniane wyżej wykroczenia.
Rezultaty dotychczasowych działań to:
34 osoby legitymowane, 22 osoby pouczono, nałożono 11 mandatów karnych, jedna osoba odmówiła przyjęcia mandatu – sprawa zostanie skierowana do Sądu.

8. Elektroniczna karta mieszkańca - co ona tak w ogóle będzie znaczyła dla szarych obywateli, na przykład mnie, co będę mógł łatwiej załatwić?
Niezależnie od odpowiedzi udzielonych w trakcie sesji oraz materiałów informacyjnych dostępnych za pośrednictwem MTK, przekazanych informacji na konferencji prasowej, ogólnodostępnych na stronie miasta jak i innych licznych publikacji opisujących dotychczasowe realizacje tego projektu w Polsce informuję, że System Karty miejskiej daje możliwości korzystania z usług świadczonych przez Urząd Gminy, jednostki administracji Państwowej, firmy i instytucje użyteczności publicznej.
Karta to między innymi:
 bilet transportu publicznego (w ramach projektu miesięczny, okresowy z uwagi na istniejące obecnie wyposażenie pojazdów),
 -płatności za korzystanie z kin, basenów, teatru, muzeów itp. (elektroniczna portmonetka),
 -programy lojalnościowe, bonusowe, rabatowe,
 -nieodpłatny podpis elektroniczny autoryzujący stronę załatwiającą sprawę (jeżeli prawo dopuszcza)
 -dostęp do systemów rejestracyjno-informacyjnych (OSOZ)
 -personalizowane zgłoszenia obywatelskie (szerokie spektrum wykorzystania)
 -pośrednictwo w świadczeniu usług przez podmioty gospodarcze (rezerwacje, zgłoszenia, informacje)
 -identyfikator uczniów, możliwości legitymacji, karty bibliotecznej (w perspektywie wymagana integracja z systemami dziedzinowymi)
 -karta parkingowa (w przyszłości po uzupełnieniu infrastruktury przez TZDM) itp.

Realizując projekt na etapie Studium przyjęto założenia, że z Systemu będą korzystać osoby zainteresowane i od tych osób będzie zależeć zakres stosowania, rodzaj wspomaganej sprawy.
Karta Miejska jest atrybutem nowoczesnego miasta posiadającego rozwiniętą sieć teleinformatyczną. Tarnowska Karta w odróżnieniu od funkcjonujących w Polsce jest tania, daje możliwości wspomagania różnych kategorii usług (nie tylko transportowych) oraz wykorzystuje innowacyjne techniki analiz ontologicznych w komunikacji PIAP.


9. Co z płaceniem za postój via SMS?
Wycofanie się Tarnowskiego Zarządu Dróg Miejskich z możliwości płacenia via SMS za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania, spowodowane było przede wszystkim kosztami i uciążliwością takiej usługi dla potencjalnych odbiorców. Klient decydujący się na wnoszenie opłaty poprzez SMS musiałby wcześniej zdeponować jakąś kwotę, w ramach której mogłyby być pobierane opłaty za postój. Ponadto dla umożliwienia kontroli wniesienia opłaty musiałby zakupić i umieścić w samochodzie specjalny identyfikator. Klienci obciążani byliby dodatkową opłatą za wiadomości SMS do firmy, która obsługiwała system.
W efekcie usługa skierowana byłaby tylko do stałych użytkowników tych parkingów, zamiast zakładanej powszechnej dostępności.

10. Kiedy w końcu TPKS będzie faktycznie "Portalem Konsultacji Społecznych"? Bo jak na razie poza p. Mikutą nie odpowiada tam nikt, niewygodne pytania nie pokazują się wcale.
Przypominamy o konieczności monitorowania portalu urzędnikom, internautów zachęcamy do większej aktywności.

11. Dlaczego miasto zwleka lub nie interweniuje w sprawie stanu dróg w okresie gwarancyjnym?
A skąd takie informacje? Ulice są w stałym nadzorze, a wszelkie uchybienia zgłaszane do wykonawców zgodnie z umową.

12. Kiedy w końcu zaczniecie do pisania umów zatrudniać prawników specjalizujących się w prawie handlowym, żeby zawierali tam odpowiednie ustępu o wysokich karach za przekroczenie terminu?
Umowy cywilnoprawne mogą zawierać zapisy dotyczące kar umownych przewidzianych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Ich wysokość jednak nie jest niczym nieskrępowana i pozostawiona całkowitej swobodzie. Musi ona bowiem odpowiadać przedmiotowi konkretnej umowy, co oznacza, że nie może być m.in. rażąco wygórowana. W przeciwnym wypadku oraz w sytuacji, gdy zobowiązaniu umowne zostało w znacznej części już wykonane, dłużnik może zawsze żądać zmniejszenia kary umownej. Oznacza to więc, że wprowadzone do umowy kary muszą być odpowiednio wyważone i dostosowane do konkretnego zobowiązania. Takie zasady obowiązują w Kodeksie Cywilnym. Wprowadzanie do wszelkich zawieranych przez Gminę umów zapisów o „wysokich” karach (w przypadku np. przekroczenia terminów), w oderwaniu od wskazanych reguł, uprawniałoby wykonawców do sądowego dochodzenia ich obniżenia. W konsekwencji narażałoby to Gminę na konieczność ponoszenia dodatkowych niepotrzebnych kosztów, np. sądowych itp.
Należyta staranność i dbałość o interes Gminy wymaga więc, aby prze konstruowaniu umów zawsze mieć na uwadze powyższe zasady, które stanowią kanon wiedzy każdego prawnika, niezależnie od jego specjalizacji. Reguły te są w pełni respektowane przy opracowywaniu umów przez pracowników Urzędu.

13. Kto odpowie GŁOWĄ za fuszerkę prowadzenia remontów dróg w Tarnowie i dlaczego tak późno?
Czasy sądów kapturowych minęły. Remonty prowadzone są w miarę środków i potrzeb. Do tego należałoby jeszcze rozróżnić, jakie remonty: cząstkowe, czy też generalne. Te ostatnie wykonywane są w miarę środków budżetowych.

14. Jaki jest umowny czas na reakcję w przypadku awarii wind przy przejściu podziemnym pod Mickiewicza dla firmy zajmującej się konserwacją dźwigów?
Jak najszybciej. Naprawa max do 8 godzin, chyba, że jest to niemożliwe z przyczyn niezależnych od wykonawcy.

15. Po co miasto kupiło obiekty Jaskółki i dlaczego mamy teraz dopłacać do tej ruiny? ile będzie nas podatników kosztować to dofinansowanie. Czy i jaką kwotę przewidziano w tegorocznym budżecie na dotację?
Pamiętajmy o tym, że jednym z najważniejszych zadań miasta jest zaspokojenie potrzeb i zapewnienie komfortu mieszkańcom, w tym również do infrastruktury czasu wolnego.
W budżecie miasta na 2011 r planowana dotacja przeznaczona na utrzymanie działalności wszystkich obiektów posadowionych przy ul. Traugutta w Tarnowie (Pływalnia Letnia, Miejski Dom Sportu, Hala Jaskółka, Stadion LA, Lodowisko Mobilne oraz tereny zielone) wynosi 1350000 zł.

16. Wiadomym powszechnie jest, że obiekty typu basen nie są dochodowe i trzeba je dotować. Pytanie, ile zarezerwowano w tegorocznym budżecie pieniędzy na dotowanie obiektów przy Piłsudskiego i Al. Tarnowskich. Jakie kwoty prognozowane są na lata następne.
W tegorocznym budżecie zaplanowano dotacje: Pływalnia Letnia Al. Tarnowskich 190 tysięcy zł, Park Wodny ul. Piłsudskiego 1590 tysięcy zł. W kolejnych latach dotacja planowana może wzrastać o wskaźnik inflacji.

17. Czy dopuszcza Pan Prezydent możliwość podjęcie działań uchwałodawczych w sprawie ograniczenia parkowania przy obiektach miasta przy ul. Nowej, Goldhammera i Piłsudskiego dla petentów wykluczając mieszkańców i pracowników UM.
Ograniczenie dostępności płatnych parkingów zlokalizowanych przy ulicy Nowej, Goldhammera oraz Piłsudskiego i ich przeznaczenie wyłącznie dla pojazdów osób załatwiających sprawy w Urzędzie Miasta nie jest rozważane. Wynika to przede wszystkim z tego, że jest to nie do wyegzekwowania ani przez zarząd drogi ani też służby porządkowe. Nie ma możliwości bieżącej kontroli czy kierujący pojazdem udaje się do budynku Urzędu Miasta, a nawet jeśli tak, to nie będzie w stanie stwierdzić czy osoba ta rzeczywiście załatwia jakąś sprawę w Urzędzie Miasta. Decydując się na wyznaczenie postoju na określony czas – pół godziny, godzinę lub inny nie obędzie się bez obecności służb porządkowych, które kontrolować będą godzinę przyjazdu i odjazdu oraz ewentualnie wypisywać mandaty za postój dłuższy niż wskazany znakiem. Nie można również określić okresu czasu, który powinien wystarczyć na załatwienie sprawy w urzędzie.
Inną i nie mniej skomplikowaną sprawą jest postój pojazdów mieszkańców, lub osób ich odwiedzających, dla których parking ten jest jedynym z dostępnych w pobliżu miejsca zamieszkania, ponieważ ani na ulicy Mickiewicza, ani na ulicy Waryńskiego – odcinku od ulicy Nowej do ulicy Bożnic nie ma możliwości postoju.
W tej sytuacji nie widzę możliwości dopuszczenia postoju wyłącznie dla klientów Urzędu Miasta.

18. W jakim celu ustawiono znaki drogowe B-36 Zakaz zatrzymywania się z tabliczkami T-24 Tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela skoro ich nikt nie respektuje. Dla Vimedu? Dlaczego Policja i SM nie egzekwują tych znaków? Zakupiona laweta wróciłaby się w niedługim czasie. A może ogłosić przetarg na wywożenie samochodów?
Przetarg został ogłoszony, obecnie pozostawione pojazdy usuwa PKS. W zeszłym roku usunięto ich 22, w tym już 4.

19. Kampania wyborcza się skończyła. Naiwni wierzyli, że kontakt Pana Prezydenta z mieszkańcami będzie trwał dalej. Dlaczego i z jakiego powodu zrezygnował Pan Prezydent z comiesięcznego czatu? Nie wspomnę o spotkaniach w realu.
Kontynuujemy zwyczaj z poprzedniej kadencji - comiesięcznego "czatowania" z szefem tarnowskiego samorządu. Z Ryszardem Ścigałą, na istotne dla miasta i mieszkańców tematy, porozmawiać będzie mógł każdy, kto w najbliższy czwartek, 10 lutego, o godz. 15.00 odwiedzi stronę www.tarnow.pl. Organizujemy także spotkanie z internautami.

Goscinny - 09-02-2011, 22:28

22. Kiedy funkcjonariusze Straży Miejskiej zaczną karać mandatami osoby parkujące w strefie ograniczonego postoju w miejscach do tego nie przeznaczonych oraz osoby parkujące w sposób niezgodny z przepisami Prawa o Ruchu Drogowym oraz osoby poruszające się pieszo a łamiące przepisy Prawa o Ruchu Drogowym z należytą starannością. Przykłady łamania przepisów przeaz parkujących można znaleść tutaj np: http://www.agora.tarnow.pl/viewtopic.php?t=121 . Mam nadzieję że pytanie jest wystarczająco uszczegółowione. Mam również nadzieję, że odpowiedź będzie konkretniejsza, niż "Funkcjonariusze SM ciągle karzą kierowców..."

23. Czy jest w planach otwracie w naszym mieście nowego kina?

24. Ja prosze o odpowiedz na pytanie co robi Straz miejska na Obwodnicy patrolujac w jedna i druga strone.

25. Czy miasto wpółfinansuje budowę krzyża na Marcince ? Jeśli tak to dlaczego ?

26. Jak miasto wydało tzw. warunki zabudowy dla tej inwestycji, skoro nie jest jasna własnośc gruntu?


25. Dlaczego pan Prezydent nie zapłacił mandatu za niezgodne z przepisami i znakami parkowanie? "Wykonywanie obowiązków służbowych" nie jest wytłumaczeniem, bo jest wiele takich osób, ale one otrzymują mandaty a nie pouczenia.

26. Jak wygląda sprawa, z ewentualną likwidacją hali widowiskowo-sportowej "Jaskółka", o której wspominał m.in. Pan Redaktor Kubisztal w jednym z numerów TeMi?!

Deto - 28-02-2011, 16:43

27. Czy w związku z zaplanowanym 1 lipca koncertem zespołu SCORPIONS na Stadionie Miejskim władze miasta zaplanowanowały również zabezpieczenie murawy, na której rozgrywane są mecze piłkarskiej nie tylko seniorów, ale juniorów czy innych grup młodziezowych ? Dodam tylko, że ta murawa już teraz wiele nie różni się od boisk z wiejskich lig, więc istnieje obawa, że po koncercie nie będzie się w ogóle nadawała do użytku !

28. Co z "Jaskółczym Gniazdem" ? Tablice miały być zamontowane na Stadionie Miejskim, tymczasem już prawie marzec a tablic jak nie było tak nie ma.

martens - 11-03-2011, 23:29

Dwa pytania dotyczące załatwiania spraw przez UMT:

1. Dlaczego wydawanie pism w siedzibie UMT dokonywane jest niezgodnie z KPA. Pisma odbierane bezpośrednio w Urzędzie dokonywane jest na okaziciela osobie zgłaszającej się z awizem. Nigdy nie rząda się okazania dowodu tożsamości. Pracownicy wydający pisma przy ul. Nowej nie sprawdzają, czy odbierający jest uprawniony do odbioru (adresat pisma, domownik). Okazanie awiza w żadnym wypadku nie jest dowodem, że zgłaszający się jest uprawniony do odbioru korespondencji. Odbierając pismo doręczane za pośrednictwem Poczty Polskiej odbierający zawsze musi okazać dowód osobisty, na podstawie którego ustalane jest, czy ma prawo odebrać korespondencję.

2. Dlaczego decyzje wydawane przez UMT nie są podpisywane przez urzędnika upoważnionego do wydania decyzji, natomiast podpis zastąpuje faksymile nadrukowywane na decyzji. Na pewno ma to miejsce w przypadku decyzji wydawanych w Wydziale Urbanistyki i Budownictwa. Takie decyzje nie wywołują żadnych skutków prawnych. Zastąpienie podpisu faksymile powoduje brak jednego z niezbędnych elementów (podpisu), wobec czego taki dokument nie jest decyzją. Wszystkie wydawane w ten sposób decyzje są nieważne.

Mr Greenback - 14-03-2011, 17:28

Czy prezydent Tarnowa ma w planach zrobienie tego co zrobił prezydent Tarnbobrzega? Czyli : http://pb.pl/4/a/2011/03/...e_cenowa_stacji

Jak wiadomo w Tarnowie ceny są dokładnie takie same na każdej stacji...

D.Kunc-Pławecka - 18-03-2011, 16:43

1. Dlaczego wydawanie pism w siedzibie UMT dokonywane jest niezgodnie z KPA. Pisma odbierane bezpośrednio w Urzędzie dokonywane jest na okaziciela osobie zgłaszającej się z awizem. Nigdy nie rząda się okazania dowodu tożsamości. Pracownicy wydający pisma przy ul. Nowej nie sprawdzają, czy odbierający jest uprawniony do odbioru (adresat pisma, domownik). Okazanie awiza w żadnym wypadku nie jest dowodem, że zgłaszający się jest uprawniony do odbioru korespondencji. Odbierając pismo doręczane za pośrednictwem Poczty Polskiej odbierający zawsze musi okazać dowód osobisty, na podstawie którego ustalane jest, czy ma prawo odebrać korespondencję.

Odp. Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz Ustawa o Pracownikach Samorządowych nie nakłada na urzędników obowiązku legitymowania odbierających pisma. Pisma wydawana są za pokwitowaniem. Art. 43 KPA pozwala dostarczyć pismo „za pokwitowaniem, dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi”.

2. Dlaczego decyzje wydawane przez UMT nie są podpisywane przez urzędnika upoważnionego do wydania decyzji, natomiast podpis zastąpuje faksymile nadrukowywane na decyzji. Na pewno ma to miejsce w przypadku decyzji wydawanych w Wydziale Urbanistyki i Budownictwa. Takie decyzje nie wywołują żadnych skutków prawnych. Zastąpienie podpisu faksymile powoduje brak jednego z niezbędnych elementów (podpisu), wobec czego taki dokument nie jest decyzją. Wszystkie wydawane w ten sposób decyzje są nieważne.

Odp. Opisana sytuacja nie mogła mieć miejsca. Ani pracownicy wydziału, ani jego dyrektor nie dysponują faksymile. Wszystkie decyzje dyrektor podpisuje własnoręcznie.

3. Czy prezydent Tarnowa ma w planach zrobienie tego co zrobił prezydent Tarnbobrzega? Czyli : http://pb.pl/4/a/2011/03/...e_cenowa_stacjiJak wiadomo w Tarnowie ceny są dokładnie takie same na każdej stacji...

Odp. Od ponad dwóch lat jesteśmy graczem i regulatorem rynku. Dowodem – powstanie miejskiej stacji paliw, działania, w tym ogólnopolskie rzecznika konsumentów. Na miejskim portalu publikujemy również ceny na poszczególnych stacjach. To daje wymierny efekt.

P.S. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w dzisiejszym „Czacie z Prezydentem"

martens - 18-03-2011, 23:36

Cytat:
1. Dlaczego wydawanie pism w siedzibie UMT dokonywane jest niezgodnie z KPA. Pisma odbierane bezpośrednio w Urzędzie dokonywane jest na okaziciela osobie zgłaszającej się z awizem. Nigdy nie rząda się okazania dowodu tożsamości. Pracownicy wydający pisma przy ul. Nowej nie sprawdzają, czy odbierający jest uprawniony do odbioru (adresat pisma, domownik). Okazanie awiza w żadnym wypadku nie jest dowodem, że zgłaszający się jest uprawniony do odbioru korespondencji. Odbierając pismo doręczane za pośrednictwem Poczty Polskiej odbierający zawsze musi okazać dowód osobisty, na podstawie którego ustalane jest, czy ma prawo odebrać korespondencję.

Odp. Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz Ustawa o Pracownikach Samorządowych nie nakłada na urzędników obowiązku legitymowania odbierających pisma. Pisma wydawana są za pokwitowaniem. Art. 43 KPA pozwala dostarczyć pismo „za pokwitowaniem, dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi”.


Pytanie dodatkowe: W jaki sposób pracownik UMT wydający przesyłki upewnia się, że odbierający należy do kręgu wymienionych przez Panią osób uprawnionych do odbioru.

Cytat:
2. Dlaczego decyzje wydawane przez UMT nie są podpisywane przez urzędnika upoważnionego do wydania decyzji, natomiast podpis zastąpuje faksymile nadrukowywane na decyzji. Na pewno ma to miejsce w przypadku decyzji wydawanych w Wydziale Urbanistyki i Budownictwa. Takie decyzje nie wywołują żadnych skutków prawnych. Zastąpienie podpisu faksymile powoduje brak jednego z niezbędnych elementów (podpisu), wobec czego taki dokument nie jest decyzją. Wszystkie wydawane w ten sposób decyzje są nieważne.

Odp. Opisana sytuacja nie mogła mieć miejsca. Ani pracownicy wydziału, ani jego dyrektor nie dysponują faksymile. Wszystkie decyzje dyrektor podpisuje własnoręcznie.


Właściwsze byłoby stwierdzenie, że opisana sytuacja "nie powinna" mieć miejsca. Po ponownej analizie posiadanych decyzji muszę jednak uczciwie przyznać, że nie mam pewności co do tych faksymile - mogą to być zwykłe kserokopie podpisu. Co nie zmienia istoty problemu.
Jeżeli nie spotkam się więcej z decyzjami podpisanymi w opisany przeze mnie sposób, uznam, że jest to nasz wspólny wkład w poprawę funkcjonowania Urzędu, którego jest Pani rzecznikiem. W przeciwnym wypadku zgłoszę się do Pani osobiście wraz z plikiem decyzji, które nie zostały opatrzone oryginałem podpisu.

dafi33 - 19-03-2011, 15:35

ad2222 napisał/a:
21. Dlaczego na stronie miasta umieszcza się artykuły i fotoreportaże z uroczystości czysto religijnych ?
a moje pytanie jak i wiele innych to co ?
Zostało zadane 19 Stycznia .

D.Kunc-Pławecka - 21-03-2011, 14:35

21. Dlaczego na stronie miasta umieszcza się artykuły i fotoreportaże z uroczystości czysto religijnych ?

Jesteśmy oficjalnym portalem miejskim, więc jako taki portal posługujemy się kompleksową informacją dotyczącą różnych sfer życia w mieście.

TomekMKM - 22-03-2011, 21:30

Pozwolę sobie dorzucić dwa pytania ode mnie, które już kiedyś publikowałem:
Cytat:

Jak wygląda sprawa, z ewentualną likwidacją hali widowiskowo-sportowej "Jaskółka", o której wspominał m.in. Pan Redaktor Kubisztal w jednym z numerów TeMi?!

Czy administrator hali, czyli TOSiR jest poinformowany, że tablica wyników od strony północnej jest nieczynna (z tego co udało mi się dowiedzieć uległa awarii), oraz że na tablicy od strony południowej uległo spaleniu kilka diod w zegarze głównym? :) :-)

Mark - 26-03-2011, 22:25

Czy wysyłając pytanie na rscigala@umt.tarnow.pl mozna oczekiwać odpowiedzi czy to jest
adres na berdyczów?

D.Kunc-Pławecka - 31-03-2011, 09:24

Jak wygląda sprawa, z ewentualną likwidacją hali widowiskowo-sportowej "Jaskółka", o której wspominał m.in. Pan Redaktor Kubisztal w jednym z numerów TeMi?!

Odp. Aktualnie firma wybrana w przetargu wykonuje ekspertyzę hali. Obejmuje ona badanie wszystkich elementów konstrukcyjnych istotnych dla bezpieczeństwa obiektu oraz audyt energetyczny. Dalsze losy obiektu są uzależnione od wyników tej ekspertyzy. Zakończenie ekspertyzy zaplanowano na czerwiec br. Póki co nie mówimy o likwidacji.

Czy administrator hali, czyli TOSiR jest poinformowany, że tablica wyników od strony północnej jest nieczynna (z tego co udało mi się dowiedzieć uległa awarii), oraz że na tablicy od strony południowej uległo spaleniu kilka diod w zegarze głównym? :-)

Odp. TOSiR jest poinformowany o całej sytuacji. Awaria została zgłoszona firmie obsługującej tablice. Jest to firma z Warszawy, a tablice zostaną naprawione jak tylko jej pracownicy będą w Polsce południowej. Chodzi tutaj przede wszystkim o obniżenie wysokich kosztów naprawy związanych z dojazdem do Tarnowa.

TomekMKM - 06-04-2011, 13:44

D.Kunc-Pławecka, dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam!
dafi33 - 09-04-2011, 15:34

Kiedy coś zrobicie z ulicą Bitwy o Wał Pomorski ? jazda powyżej 20 km/h grozi połamaniem zawieszenia :!:
D.Kunc-Pławecka - 13-04-2011, 10:19

W związku z zainteresowaniem tematami drogowymi zamieszczam zbiorową informację na temat planów Tarnowskiego Zarządu Dróg Miejskich na rok bieżący.

PLAN ROBÓT DROGOWYCH NA 2011 ROK:

1. KRAKOWSKA (od ulicy Czerwonej do ulicy Głównej oraz od ulicy Zakładowej do ulicy Przemysłowej; jezdnia + chodnik)

2. NARUTOWICZA (od ulicy Limanowskiego do ulicy Wita Stwosza jezdnia + chodnik)

3. OSTROGSKICH (przebudowa przepustu/mostka)

4. SUDECKA (projekt oraz stosowne uzgodnienia i pozwolenia, rozwiązanie odwodnienia łącznika ul. Sudeckiej)

5. NISKA (jezdnia + krawężnik)

6. WASZKIEWICZA – od Gostyńskiego do Dunikowskiego (jezdnia + krawężnik)

7. JARACZA (jezdnia)

8. JARA (jezdnia + krawężnik)

9. WESTWALEWICZA (jezdnia + chodnik)

10. MIŁOSZA (przestawienie słupów energetycznych)

11. SIEWNA (jezdnia)

12. BRODZIŃSKIEGO (od ul.Mościckiego do ul. Sitki (jezdnia + chodnik)

13. SIENKIEWICZA (jezdnia + krawęznik + chodnik)

14. NORWIDA (jezdnia + krawężnik + chodnik)

15. KOŁŁĄTAJA PRZY POSESJI NR 13 (jezdnia + chodnik)

16. PRZEMYSŁOWA (po TW odcinek pod koniec zabudowań, jezdnia)

17. GIEŁDOWA (między nowa nawierzchnia przy targowicy a Małopolskim Rynkiem Rolnym, jezdnia)

18. BRACI SAKÓW (przy granicy Tarnowa ze Skrzyszowem, jezdnia)

19. BITWY O WAŁ POMORSKI (od Wojska Polskiego do łącznika z ul. Słoneczną jezdnia + krawężnik)

20. SIMCHEGO (jezdnia, krawężniki, zjazdy)

21. OŚ. LEGIONÓW (droga główna wewnątrz osiedla)

22. PUŁASKIEGO PRZY NR 91A (jezdnia, krawężniki, chodnik)

petr - 13-04-2011, 10:24

A co z Westerplatte - teraz jest ciężko przejechać - niedługo nie będzie dało się w ogóle.
misha - 13-04-2011, 10:58

D.Kunc-Pławecka napisał/a:

PLAN ROBÓT DROGOWYCH NA 2011 ROK:
(...)
6. WASZKIEWICZA – od Gostyńskiego do Dunikowskiego (jezdnia + krawężnik)

Waszkiewicza i Gostyńskiego to ja sie zgodzę są na Osiedlu Koszyckim... ale Dunikowskiego to jest w Krzyżu!

D.Kunc-Pławecka napisał/a:
12. BRODZIŃSKIEGO (od ul.Mościckiego do ul. Sitki (jezdnia + chodnik)

A Ta z kolei nie łaczy się z Mościckiego.

starówka - 13-04-2011, 11:01

a co z pozostałymi ulicami na terenie dzielnicy Krzyż, część ulic wygląda jak wiejska droga, grunt bez krawężników o chodnikach nawet nie warto wspominać, wstyd by nadawać imiona partonów gruntówką mieszczącym się po prawej stronie od Nowodąbrowskiej
dafi33 - 13-04-2011, 11:02

Dlaczego UM nie egzekwuje GWARANCJI na nawierzchnie i chodniki ?
Czy znajduje się takowa w umowie ?

starówka - 13-04-2011, 11:06

misha, to są odcinki wirtualne, one mogą ulec wydłużeniu, jak również poważnemu skróceniu
rzuf - 13-04-2011, 11:10

O Do prochowni to już nawet nie wspomnę, ta ulica od lat wygląda jak po wojnie!!!!
bastol23 - 13-04-2011, 11:18

<przeciera oczy ze zdumienia i radości>

D.Kunc-Pławecka napisał/a:
13. SIENKIEWICZA (jezdnia + krawęznik + chodnik)

Od Brzozowej do Norwida czy od Zacisznej do Zbylitowskiej czy obydwa nieremontowane odcinki ?

D.Kunc-Pławecka napisał/a:
14. NORWIDA (jezdnia + krawężnik + chodnik)

W całości ?

Oraz czy ul. Ludowa jest ujęta w planach na przyszłe lata ?

Tomasz Drwal - 13-04-2011, 13:00

No no, 22 dwa punkty napisane WIELKIMI LITERAMI, to jakiś żart?
TomekMKM - 13-04-2011, 14:38

A co z ulicą Traugutta, szczególnie od ulicy Akacjowej - poczekamy jak się rozleci i będzie jazda po żwirze, a no tak... Będzie równiej przecież :) :-)
Keleos - 13-04-2011, 18:43

czegoś nie rozumiem... panowie - znaczy się, że na tej liście ile powinno być ulic? (mamy połowę kwietnia) 200? A potem płacz, że wszystkie remonty na raz i miasto nieprzejezdne?
Niech robią po trochu, ale Z SENSEM. Nie wiem na ile w tym rozmieszczeniu jest logiki, bo połowy nawet nie znam, ale liczę na użycie ciężkiego sprzętu i głębokie wykopy, a nie nasranie smołą, bo niekiedy nazywanie tego asfaltem jest tylko przenośnią.

farciarzgilmore - 13-04-2011, 19:28

Szanowna Pani Dorota Kunc-Pławecka. Bardzo proszę odpowiedzieć mi na pytanie jakie są plany co do ul. Abp. Jerzego Ablewicza ? Ta ulica to jest jeden wielki dramat. Zawieszenie mojego auta po raz kolejny wymaga naprawy. Bardzo proszę o konkretną odpowiedź.
Z góry dziękuję.

LordRuthwen - 13-04-2011, 19:31

Przecież już była odpowiedź na to pytanie, że jak skończą budować bloki to wyremontują.
Też tamtędy czasem jeżdżę i doszedłem do wniosku że im szybciej tym mniej nierówności czuć :)
Jak widzę że ktoś tam jedzie 5 km/h to aż mnie krew zalewa.

farciarzgilmore - 13-04-2011, 19:41

Jeżdżę tamtędy codziennie kilka razy i właśnie robię to 5 km/h. Jak widzę jak ktoś jedzie szybciej to mnie krew zalewa.
dafi33 - 14-04-2011, 06:12

LordRuthwen napisał/a:
Jak widzę że ktoś tam jedzie 5 km/h to aż mnie krew zalewa.

Ja też rozwijam podobną prędkość no może w porywach do 20 km/h skupiam się aby w leje po ''bombach'' nie wpadać ;) więcej tam się nie da .... no chyba że kogoś stać na cotygodniowe remonty to niech jedzie nawet i te 60 km/h :D

A co do końca budowy bloków to nieprędko to nastąpi gdyż powstają kolejne i kolejne także będzie to całkiem spore osiedle .

LordRuthwen - 14-04-2011, 07:10

Ano będzie, dafi zasmucę Cię, zawieszenie mam niewymieniane od prawie 4 lat i około 120 tys. kilometrów, bo po prostu jest dobre :)
Nie bój się, niedługo Staszek się wk... zdenerwuje i droga będzie wyremontowana :P

farciarzgilmore - 14-04-2011, 11:28

Nie wiem czy tu nawet sam proboszcz pomoże. Na kazaniach straszy, prosi, że święta niedługo, że będzie dużo gości i ..... dalej nic. Może jak mu się zepsuje zawieszenie w Jego Golfie Plus to wtedy się wkur...... .
angelo - 14-04-2011, 15:35

Chwila, chwila, o ile wiem, trwają negocjacje z budowlańcami. Co najmniej od stycznia...
Beaver - 16-04-2011, 19:48

LordRuthwen napisał/a:
Ano będzie, dafi zasmucę Cię, zawieszenie mam niewymieniane od prawie 4 lat i około 120 tys. kilometrów, bo po prostu jest dobre :)
Nie bój się, niedługo Staszek się wk... zdenerwuje i droga będzie wyremontowana :P


Niektórzy szanują swoje samochody :)

A Staszek sie moze denerwowac, i w sumie to robi od dawna ale nic z tego. On nie jest wladca tej krainy i nie wszystko moze.

defekator - 22-04-2011, 06:38

To ja w takim razie mam pytanie do pani rzecznik:

Kto odpowiada za wymianę tablic reklamowych Tarnowa przy głównych wyjazdach z miasta i zamianę tych z tukanem na nowe, które nie prezentują się delikatnie mówiąc najlepiej i jakimi kryteriami, skoro nie estetyką, kierowano się przy tej decyzji ?

Mark - 24-04-2011, 23:42

Niestety Pani Wodnik miasta Tarnowa odpowiada wyłącznie na wygodne pytania


Posty: 141
Wysłany: 26-03-2011, 22:25

Czy wysyłając pytanie na rscigala@umt.tarnow.pl mozna oczekiwać odpowiedzi czy to jest
adres na berdyczów?

D.Kunc-Pławecka - 26-04-2011, 14:17

Mark napisał/a:
Czy wysyłając pytanie na rscigala@umt.tarnow.pl mozna oczekiwać odpowiedzi czy to jest adres na berdyczów?


Prezydent regularnie odbiera pocztę i w miarę możliwości odpowiada na maile osobiście, lub też przekierowuje poszczególne tematy do swoich służb.

Navyy - 26-04-2011, 14:34

Czy są może prowadzone rozmwy z jakimś inwestorem zajmującym się branżą kinową (Cinema City, Multikino, Helios?)
bastol23 - 26-04-2011, 17:24

D.Kunc-Pławecka, zwracam się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na pytania zadane po opublikowaniu przez Panią listy planowanych remontów dróg.
Beaver - 26-04-2011, 18:53

D.Kunc-Pławecka, Gdzies tam w styczniu, lutym zadalem pytanie o strazy miejskiej co robi na obwodnicy - cisza.
Jakie zadanie tam ma nie dowiem sie juz chyba nigdy.
Moje pytanie jest następujące. Dlaczego Pani wybiera sobie wygodne (?) pytania ?

starówka - 26-04-2011, 19:03

Beaver, skieruj pytanie do pana komendanta, on udzieli Tobie wyczerpującej odpowiedzi
dafi33 - 28-04-2011, 05:08

Kiedy zostanie zamknięta ulica Bitwy o Wał Pomorski skoro nikt nic nie robi z jej skandalicznym stanem ?
''Hopki '' są już 20-30 centymetrowe ..... ktoś nie znający tej ''ulicy'' może stracić zęby .

Mr Greenback - 28-04-2011, 06:27

dafi33 napisał/a:
Kiedy zostanie zamknięta ulica Bitwy o Wał Pomorski skoro nikt nic nie robi z jej skandalicznym stanem ?
''Hopki '' są już 20-30 centymetrowe ..... ktoś nie znający tej ''ulicy'' może stracić zęby .


Pewnie Prezydent myśli jak tam was kostką uraczyć. BrukBet już czeka na sygnał do transportu :lol:

TomekMKM - 28-04-2011, 20:54

Mr Greenback, wszystko jedno jak, byle by się dało przejechać!
dafi33 - 30-04-2011, 20:23

Czy planowane jest jakiekolwiek łatanie ulic ? bo pogodą się już chyba wyłgać nie da ?
neya3 - 01-05-2011, 09:53

czy planowane jest uzupelnienie kostki na ul Walowej bo paskudnie to wyglada a zima juz dawno minela
dafi33 - 03-05-2011, 06:50

Czy Rynek też będzie brany pod uwagę chodzi o wymianę czy naprawę ''ruszających'' się całych połaci + sporo płyt spękanych ?
Ważniejsze jest robić PR czy rozdawać parę flag niż łatać ulicę i chodniki ?

misha - 04-05-2011, 13:29

Czy będzie wreszcie przywrocenie starej organizacji ruchu na skrzyzowaniu ciągu Sitki-Słowackiego z Piłsudskiego? Przejście podziemne już dawno wybudowane, przebudowa skrzyżowania Szujskiego i Szkotnik też już za nami.

Obiecywano nam, że zmiana będzie JAK TYLKO się aura polepszy. Jest lepsza a dalej przenośne pachołki i żółte linie wyznaczają ruch.

hurricane - 09-05-2011, 22:05

Zadam pytanie dość przewrotnie, nie licząc zbytnio na odpowiedź...

W ostatnim Newsweek'u ukazał się ciekawy ranking prezydentów miast.

Zatem pytam się Pani Rzecznik:
Czy JE Prezydent Ryszard Ścigała przyjął i podjął ankietę rozsyłaną przez Newsweek?
Jeśli tak - to dlaczego notowania JE są tak mizerne?
Jeśli nie - to dlaczego? czyżby były obawy przed kiepskim porównaniem na tle innych?

Dom - 13-05-2011, 14:36

http://biznes.onet.pl/ran...ia#photo9281133 tak aporpos
Navyy - 15-05-2011, 20:03

Czy możemy się spodziewać powiększenia miasta Tarnów o ościenne miejscowości?
flyfly - 17-05-2011, 12:42

Czemu miasto marnuje ludzką pracę i materiały (czyt. pieniądze) skoro wszystko to musi być robione na kredyt? Czemu niszczymy ładny Plac Sobieskiego, parking i chodnik wzdłuż Krakowskiej żeby sobie granitowe płyty położyć ? Tam naprawdę wszystko ładnie wygląda a nawet jeśli komuś się nie podoba to jeśli nie ma pieniędzy to się tego nie robi póki nie jest to zniszczone a, oprócz ulicy, naprawdę wszystko tam jest w idealnym stanie... Kilkaset metrów dalej jest ulica Narutowicza w fatalnym stanie i żeby ją do końca zrobić nie ma pieniędzy a na niszczenie Krakowskiej i Pl. Sobieskiego oraz układanie tam płyt granitowych jest ? Tak w ogóle to Narutowicza powinna być robiona w pierwszym rzędzie, ta ulica przynosi ogromne straty dla mieszkańców ze względu na uszkodzenia samochodów, ale widzę, że przy innych bzdurnych inwestycjach ta ulica nawet nie będzie zrobiona do końca! Widzę pełno nowych przeszkadzających i niebezpiecznych wysepek, widzę pełno nowych wysepkowych przejść dla pieszych(na miejsce starych kostkowych, które także rozwalono), o co tu chodzi? Kto na tym zarabia?

Inwestycje miejskie prezentują się tak jakbyśmy mieli nadwyżkę i nie mieli co z nią robić, tymczasem dług miasta, który przez wiele lat utrzymywał się na tym samym poziomie, w ciągu 2-3 lat wzrasta TRZYKROTNIE ! krótkie pytanie: Czemu tak robicie? Tylko proszę nie mówić, że to inwestycje, które zwiększają majątek miasta bo to bzdura. Jeśli coś niszczycie, żeby nowe zbudować to przeważnie majątek zostaje ten sam a pieniądze zmarnowane. A pozatym chodników i pl. Sobieskiego w przyszłości chyba nie sprzedacie...

ps. a lud zadowolony bo coś się dzieje i coś się zbudowało, ale długu na przyszłość to już nie widzi... ta demokracja ...

Jakub Kwaśny - 17-05-2011, 18:03

Najlepiej nic nie robić tylko spłacać dług!!! Prawda fly fly ...? No bo nowa ulica na osiedlu skoro nie zwiększy majątku miasta, nowe przedszkole tak samo, nowy chodnik - po co? A w ogóle po co nam Teatr, skoro tylko procent obywateli z niego korzysta?! Po co nam koncerty na Rynku, skoro to kosztuje a mamy dług?! Po co robić cokolwiek? Nawet jeżeli dostajemy na to ekstra pieniądze, z programów na rewitalizację? Po co ?
Mr Greenback - 17-05-2011, 18:12

Jakub Kwaśny napisał/a:
Najlepiej nic nie robić tylko spłacać dług!!! Prawda fly fly ...? No bo nowa ulica na osiedlu skoro nie zwiększy majątku miasta, nowe przedszkole tak samo, nowy chodnik - po co? A w ogóle po co nam Teatr, skoro tylko procent obywateli z niego korzysta?! Po co nam koncerty na Rynku, skoro to kosztuje a mamy dług?! Po co robić cokolwiek? Nawet jeżeli dostajemy na to ekstra pieniądze, z programów na rewitalizację? Po co ?

Tak po prawdzie to z tego założenia Jakubie wyszli Grecy i obecnie specjalista z MFW mówił dzisiaj o groźbie zamachu stanu czy tez rewolucji po tym jak ogłoszone zostaną nowe cięcia zbankrutowanej już Grecji. Na kredyt to można żyć i bawić sie do czasu. Ten czas minął z wprowadzeniem ustawy Rostowskiego. Zamiast kostki BrukBetu na Krakowskiej przydałby się remont kilku ulic po których NIE DA się jeździć. Kwestia wyboru priorytetów.

dafi33 - 17-05-2011, 18:17

Kwaśny przecież nie o to mu chodziło .... przekręcasz i naciągasz .... niestety .... .
Temat do zamknięcia bo Pani rzecznik nawet nie zamierza już udawać że się będzie tutaj udzielała ... tak że wrzućmy na luz i nie oczekujmy tutaj odpowiedzi :lol:

Tak jak napisał Grenn ... po niektórych ulicach nie da się jezdzić np: Narutowicza ,Bitwy o Wał Pomorski (polecam każdemu się przejechać ) .... to powinny być inwestycje priorytetowe .

Jakub Kwaśny - 17-05-2011, 21:45

dafi33 - tam jest jeszcze imię przed nazwiskiem, wypadałoby użyć pełnej formy ;-)

I jak już zarzucasz przekręcanie to powiedz w którym momencie?! Bo z naciąganiem - to się zgodzę, dalsza część mojej odpowiedzi jest celowo naciągana - by pokazać tok rozumowania.

Bo znajdzie się szereg osób, którym Plac Sobieskiego się nie podobał - ani ta "krzywa choinka", ani te "wsiowe latarnie", ani ta "wszechobecna kostka"...
Ludziom nie dogodzi - chwalą Rzeszów, że taki ładny zadbany, a jak robi się u nas to źle.

Narzekają, że robi się wszystko w Tarnowie z kostki, a jak zastosuje się lepszy materiał, "to po co przepłacać"

A co do zadłużenia miasta i pomysłów Rostowskiego - to ja nadal twierdzę, że ten człowiek nie nadaje się na Ministra Finansów - bo to, że jesteśmy / byliśmy "zieloną wyspą" to w dużej mierze zasługa samorządów, którym teraz ogranicza możliwości rozwoju.

Mr Greenback - 17-05-2011, 21:51

Jakub Kwaśny napisał/a:
Bo znajdzie się szereg osób, którym Plac Sobieskiego się nie podobał - ani ta krzywa choinka, ani te wsiowe latarnie, ani ta wszechobecna kostka...
Ludziom nie dogodzi - chwalą Rzeszów, że taki ładny zadbany, a jak robi się u nas to źle.


Bo w Rzeszowie oprócz tego, że jest ładny i zadbany robi się rzeczy potrzebne. A u nas robi się rzeczy zbędne a jak starczy kasy to potrzebne. I to na pół gwizdka vi de przebudowa skrzyżowania na Szujskiego...Miał być rondo, co nie?

Jakub Kwaśny - 17-05-2011, 21:57

Mr Greenback napisał/a:
Jakub Kwaśny napisał/a:
Bo znajdzie się szereg osób, którym Plac Sobieskiego się nie podobał - ani ta krzywa choinka, ani te wsiowe latarnie, ani ta wszechobecna kostka...
Ludziom nie dogodzi - chwalą Rzeszów, że taki ładny zadbany, a jak robi się u nas to źle.


Bo w Rzeszowie oprócz tego, że jest ładny i zadbany robi się rzeczy potrzebne. A u nas robi się rzeczy zbędne a jak starczy kasy to potrzebne. I to na pół gwizdka vi de przebudowa skrzyżowania na Szujskiego...Miał być rondo, co nie?


Mr_Greenback - a to już inna para kaloszy i tu się jak najbardziej zgadzam! Ale to nie jest powód by krytykować coś co dla wielu też będzie potrzebne.

Mr Greenback - 17-05-2011, 22:01

Jakub Kwaśny napisał/a:
Mr Greenback napisał/a:
Jakub Kwaśny napisał/a:
Bo znajdzie się szereg osób, którym Plac Sobieskiego się nie podobał - ani ta krzywa choinka, ani te wsiowe latarnie, ani ta wszechobecna kostka...
Ludziom nie dogodzi - chwalą Rzeszów, że taki ładny zadbany, a jak robi się u nas to źle.


Bo w Rzeszowie oprócz tego, że jest ładny i zadbany robi się rzeczy potrzebne. A u nas robi się rzeczy zbędne a jak starczy kasy to potrzebne. I to na pół gwizdka vi de przebudowa skrzyżowania na Szujskiego...Miał być rondo, co nie?


Mr_Greenback - a to już inna para kaloszy i tu się jak najbardziej zgadzam! Ale to nie jest powód by krytykować coś co dla wielu też będzie potrzebne.
Ale co będzie potrzebne? Zmiana nawierzchni Krakowskiej? Co za różnica czy jest gres, marmur czy asfalt? Będą koleiny i dziury to się nie da jeździć i tak...
flyfly - 18-05-2011, 02:12

Jakub Kwaśny napisał/a:
Najlepiej nic nie robić tylko spłacać dług!!! Prawda fly fly ...? No bo nowa ulica na osiedlu skoro nie zwiększy majątku miasta, nowe przedszkole tak samo, nowy chodnik - po co? A w ogóle po co nam Teatr, skoro tylko procent obywateli z niego korzysta?! Po co nam koncerty na Rynku, skoro to kosztuje a mamy dług?! Po co robić cokolwiek? Nawet jeżeli dostajemy na to ekstra pieniądze, z programów na rewitalizację? Po co ?


Najlepiej robić tak, aby nie zadłużać, a jak trzeba się zadłużyć to robić tylko to co trzeba a nie to co jest kompletnie bezsensowne ...;) Ewentualnie można na kredyt inwestować w coś co zwiększy majątek i przyniesie większe zyski, ale tak się oczywiście przeważnie nie opłaca bo tą kasę lepiej zostawić obywatelom - oni z tego więcej wygenerują niż urzędnicy.

No w sumie masz rację, po co NOWY chodnik? Chodnik na Narutowicza można przecież zrobić z UŻYWANEJ kostki ściągniętej z Placu Sobieskiego :mrgreen: Prawie nówka - nieśmigana...Tylko BrukBet może się wkurzyć... Z nową ulicą też się zgadzam - tam gdzie są mieszkańcy a ulicy nie ma to sobie ją zrobią - no ale w ostateczności jak się będą kłócić to można im zabrać pod przymusem kasę, trochę sobie zabrać i zrobić dwa razy drożej uliczkę - nauczą się na przyszłość ;) Więc to się jakoś zwróci. Z teatrem się również zgadzam - można sobie odpuścić... Wystarczy oddać krążące pieniądze ludziom a na teatr sami zaczną wydawać - choć to już niestety kwestia władz centralnych. Koncerty na Rynku - no czasami Gienek Loska fajnie grywa na rynku w Krakowie - i to ZA DARMO, w przeciwieństwie do koncertów organizowanych przez urzędników które tanie bynajmniej nie są ;) ...w dodatku płacą za nie Ci, którzy z nich nie korzystają...ale rozumiem - utworzenie nowych miejsc pracy dla urzędników oraz wyrównywanie szans do słuchania muzyki na żywo też musi być ! :mrgreen:

Aczkolwiek widzę, że odpowiadasz mi na to czego nie napisałem...toż to fanatyzm antykapitalistyczny. A może po prostu chcesz zamanifestować to, że nie robisz polityki tylko budujesz ulice, chodniki i grasz koncerty ! :mrgreen: Czyli swoją dobroć wobec mieszkańców. Rzeczywiście rzadko się spotyka człowieka, który jest taki dobry, że wydaje prawie swoje(czyt. cudze) pieniądze na takie szczytne cele :lol: I tak mało za to bierze ! :shock:

Teraz (tylko troszkę) poważniej..."Po co robić cokolwiek?" - oto jest pytanie. Odpowiedź: Po to aby wydać pieniądze! Wskaźniki wykorzystania środków unijnych rosną wprost proporcjonalnie do wskaźników zadłużenia :mrgreen: Jest super, granit zamiast kostki i pieniądze wydane! 8) Rzecz jasna nie swoje, bo innym przypadku nie byłoby to możliwe. Bo niewielu jest takich kretynów, którzy przyjmą następującą propozycje: "Ja tu Panu dam za darmo ekstra 5 tysiaków, weźmie se Pan 5 tysiaków kredytu i se Pan rozwalisz ten ładny chodnik przed domem i se zrobisz nowy za 10 tysiaków. I sie Pan pochwalisz rodzinie żeś 5 tysiaków za darmo dostał. Kredytem Pan chwalić się nie musisz - kiedyś Pan spłacisz i śladu nie będzie." Oczywiście kwestii wczesniejszego dokładania się przez nas na Brukselę i do naszej dotacji pominiemy bo to zbyt daleko dla wyobraźni socjalisty...

ps. Zgadzam się z Tobą w pełni, że nie wszędzie prawa wolno-rynkowe powinny mieć zastosowanie. Ewidentnie w kwestii DEMOKRACJI należałoby je wyeliminować... ;) Zbyt duży jest popyt na czerwonych głupków obiecujących ludziom wszystko "za darmo" :-> A jak wiadomo, jest popyt to i jest podaż czego efekty widać na tym forum jak i w Polsce oraz w świecie...

Pozdrawiam tych z wyobraźnią i tych bez również.

Jakub Kwaśny - 18-05-2011, 05:22

flyfly napisał/a:
ps. Zgadzam się z Tobą w pełni, że nie wszędzie prawa wolno-rynkowe powinny mieć zastosowanie. Ewidentnie w kwestii DEMOKRACJI należałoby je wyeliminować... ;) Zbyt duży jest popyt na czerwonych głupków obiecujących ludziom wszystko "za darmo" :-> A jak wiadomo, jest popyt to i jest podaż czego efekty widać na tym forum jak i w Polsce oraz w świecie...


Tak tak! Wszystkiemu winna jest demokracja, no i społeczeństwo, które Was liberałów i wolnorynkowców w ogóle nie rozumie! Trochę zdrowego rozsądku, może wtedy będzie choć trochę popytu i na Was ;)

Mr Greenback - 18-05-2011, 06:36

http://wiadomosci.onet.pl...-wiadomosc.html Tak sie kończy zadłużanie i życie ponad stan. 2 stadiony z czego jeden przepłacony wygenerowały tak na oko ze 200 mln długu. Majchrowski zadowolił wszystkich a teraz wysyła im fakturę. A to już nie koniecznie musi się podobać. Flyfly ma rację co do intencji swojej wypowiedzi.
faleQ - 18-05-2011, 17:56

Kuba a nie wiesz czasem czy na Placu Sobieskiego zostaną umieszczone tory tramwajowe na których stanie kafejka-replika tramwaju ?
LordRuthwen - 18-05-2011, 19:33

Pani rzecznik chyba nie bardzo ma ochotę odpisać...
ad2222 - 18-05-2011, 21:23

LordRuthwen, a dziwisz się? wybory za 3,5 roku, kto by się teraz wyborcami przejmował...
Jakub Kwaśny - 18-05-2011, 22:24

faleQ napisał/a:
Kuba a nie wiesz czasem czy na Placu Sobieskiego zostaną umieszczone tory tramwajowe na których stanie kafejka-replika tramwaju ?


Nie wiem , były takie plany, wiem nawet kto je ma. Była przychylność a czy nadal jest - zobaczymy. Będzie "replika" torów tramwajowych ale raczej z kamienia.

dafi33 - 19-05-2011, 13:14

Czy nowy duszpasterz samorządowców będzie zatrudniony na etacie i dlaczego ?
defekator - 19-05-2011, 20:49

flyfly napisał/a:
Ja tu Panu dam za darmo ekstra 5 tysiaków, weźmie se Pan 5 tysiaków kredytu i se Pan rozwalisz ten ładny chodnik przed domem i se zrobisz nowy za 10 tysiaków. I sie Pan pochwalisz rodzinie żeś 5 tysiaków za darmo dostał. Kredytem Pan chwalić się nie musisz - kiedyś Pan spłacisz i śladu nie będzie."


Cytat miesiąca ;) Idealnie opisuje sytuacje remontu tego odcinka Krakowskiej. Ja rozumiem, że miasto chce mieć estetyczne centrum ale ten odcinek Krakowskiej do tej pory prezentował się całkiem nieźle. W obrębie centrum są miejsca o wiele bardziej wymagające nakładów finansowych. Jeżeli nawet robione jest pod kątem przyszłego zysku z turystyki to gwarantuję, że efekty pozytywne zostaną całkowicie zniwelowane, zwłaszcza w przypadku turystów zmotoryzowanych w momencie gdy będą oni chcieli w obręb starego miasta samochodem dojechać. Chociażby wspomnianą wcześniej ulicą Narutowicza. ;)

trix - 19-05-2011, 21:01

defekator napisał/a:
flyfly napisał/a:
Ja tu Panu dam za darmo ekstra 5 tysiaków, weźmie se Pan 5 tysiaków kredytu i se Pan rozwalisz ten ładny chodnik przed domem i se zrobisz nowy za 10 tysiaków. I sie Pan pochwalisz rodzinie żeś 5 tysiaków za darmo dostał. Kredytem Pan chwalić się nie musisz - kiedyś Pan spłacisz i śladu nie będzie."


Nie pozostaje mi nic innego jak powitać kolejnego normalnego na tym forum. <5>. Mam nadzieję że za Tobą przyjedzie więcej takich jak Ty, bo czerwonych, jak sam czytasz, pełno.

D.Kunc-Pławecka - 20-05-2011, 10:46

1. D.Kunc-Pławecka, Gdzies tam w styczniu, lutym zadalem pytanie o strazy miejskiej co robi na obwodnicy - cisza. Jakie zadanie tam ma nie dowiem sie juz chyba nigdy. Moje pytanie jest następujące. Dlaczego Pani wybiera sobie wygodne (?) pytania ?

Obwodnica jest integralna częścią Tarnowa. Na obwodnicy często dochodzi do potrąceń zwierząt stąd też interwencje straży miejskiej w tym rejonie (np. poszukiwania rannych zwierząt). Poza tym zdarza się również, że z samochodów, głównie ciężarowych, wypadają różnego rodzaju śmieci, które mogą stanowić zagrożenie dla ruchu pojazdów. To druga główna przyczyna interwencji SM w tym rejonie.
Dodatkowo, to właśnie obwodnica stanowi najszybszą drogę przemieszczania się ze wschodu miasta na zachód i w drugą stronę, zwłaszcza w godzinach szczytu.
A swoją drogą, moja absolutną pasją są głównie trudne pytania i proszę o więcej:)

2. Kiedy zostanie zamknięta ulica Bitwy o Wał Pomorski skoro nikt nic nie robi z jej skandalicznym stanem ?
''Hopki '' są już 20-30 centymetrowe ..... ktoś nie znający tej ''ulicy'' może stracić zęby .


Rozstrzygnięcie przetargu na remont ulicy zaplanowano na maj, a prace, jeżeli nie będzie odwołań, rozpoczną się w czerwcu.

3. Czy planowane jest uzupelnienie kostki na ul Walowej bo paskudnie to wyglada a zima juz dawno minela.

Ubytki zostaną uzupełnione w tym roku. Obecnie trwają poszukiwania producenta odpowiedniej brukowej.

4. Czemu miasto marnuje ludzką pracę i materiały (czyt. pieniądze) skoro wszystko to musi być robione na kredyt? Czemu niszczymy ładny Plac Sobieskiego, parking i chodnik wzdłuż Krakowskiej żeby sobie granitowe płyty położyć ? Tam naprawdę wszystko ładnie wygląda a nawet jeśli komuś się nie podoba to jeśli nie ma pieniędzy to się tego nie robi póki nie jest to zniszczone a, oprócz ulicy, naprawdę wszystko tam jest w idealnym stanie... Kilkaset metrów dalej jest ulica Narutowicza w fatalnym stanie i żeby ją do końca zrobić nie ma pieniędzy a na niszczenie Krakowskiej i Pl. Sobieskiego oraz układanie tam płyt granitowych jest ? Tak w ogóle to Narutowicza powinna być robiona w pierwszym rzędzie, ta ulica przynosi ogromne straty dla mieszkańców ze względu na uszkodzenia samochodów, ale widzę, że przy innych bzdurnych inwestycjach ta ulica nawet nie będzie zrobiona do końca! Widzę pełno nowych przeszkadzających i niebezpiecznych wysepek, widzę pełno nowych wysepkowych przejść dla pieszych(na miejsce starych kostkowych, które także rozwalono), o co tu chodzi? Kto na tym zarabia?

Inwestycje miejskie prezentują się tak jakbyśmy mieli nadwyżkę i nie mieli co z nią robić, tymczasem dług miasta, który przez wiele lat utrzymywał się na tym samym poziomie, w ciągu 2-3 lat wzrasta TRZYKROTNIE ! krótkie pytanie: Czemu tak robicie? Tylko proszę nie mówić, że to inwestycje, które zwiększają majątek miasta bo to bzdura. Jeśli coś niszczycie, żeby nowe zbudować to przeważnie majątek zostaje ten sam a pieniądze zmarnowane. A poza tym chodników i pl. Sobieskiego w przyszłości chyba nie sprzedacie...


Możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych z UE wiąże się z koniecznością „dołożenia” części wartości inwestycji z własnych środków, czyli. tzw. wkładu własnego. Grzechem zaniechania byłoby nie skorzystać z tych możliwości, które stwarza nam członkostwo w UE, ze względu na strach przed zaciąganiem zobowiązań finansowych. Nikt co do tego nie ma chyba żadnych wątpliwości:) Miasto pięknie się rozwija, idzie do przodu, co ostatnio zostało zauważone m.in. przez MRR, które przyznało nam status ważnego ośrodka regionalnego oraz tygodnik Newsweek umieszczając na pozycji szóstej w rankingu miast przyjaznych biznesowi. „Chodzi tu” o to aby jak najefektywniej wykorzystywać możliwości absorbcji środków zewnętrznych. A remont ulicy Narutowicza powinien ruszyć w czerwcu, jeśli nie będzie odwołań przy przetargu.

5. Szanowna Pani Dorota Kunc-Pławecka. Bardzo proszę odpowiedzieć mi na pytanie jakie są plany co do ul. Abp. Jerzego Ablewicza ? Ta ulica to jest jeden wielki dramat. Zawieszenie mojego auta po raz kolejny wymaga naprawy. Bardzo proszę o konkretną odpowiedź.
Z góry dziękuję.


Budowa ulicy zostanie wpisana do planu przyszłorocznych robót drogowych. Rozpoczęcie realizacja tego przedsięwzięcia jest dodatkowo uzależniona od planów rozbudowy osiedla mieszkaniowego.

6.Kto odpowiada za wymianę tablic reklamowych Tarnowa przy głównych wyjazdach z miasta i zamianę tych z tukanem na nowe, które nie prezentują się delikatnie mówiąc najlepiej i jakimi kryteriami, skoro nie estetyką, kierowano się przy tej decyzji ?

Estetyka witaczy miejskich nawiązuje do formy graficznej zastosowanej w kalendarzu wydanym przez miasto na rok 2011. Na każdej z 12 stron przedstawiony jest wybrany element urbanistyczny miasta, przedstawiony w prostej, kontrastowej formie. W tym samym kierunku utrzymane są tablice billboardowe przy drogach wlotowych i wylotowych z miasta. Najprościej byłoby wykorzystać zdjęcie ratusza, używaną już wielokrotnie panoramę czy równie opatrzony już widok z balonu na stare miasto z podpisem "Tarnów wita!". Miasto Tarnów nie ma być postrzegane jako miasto konserwatywne, typowe tylko oryginalne i ciekawe, jest bowiem rzadkim połączeniem tradycji (historii0 i nowoczesności. I takie właśnie są witacze. Charakterystyczne i rzucające się w oko. Kierowca nie ma czasu na oglądanie, on ma zobaczyć i zapamiętać.

7. Czy nowy duszpasterz samorządowców będzie zatrudniony na etacie i dlaczego ?

Ksiądz Artur Ważny to znana i świetna postać. Jesteśmy ogromnie zadowoleni, że nominację do tej funkcji otrzymał właśnie on. To nie funkcja etatowa, to opieka duchowa.

mirak - 20-05-2011, 11:38

Skoro jesteśmy przy temacie duszpasterzy. Wiadomo, że wszelkie posługi wykonują za co łaska. Jednocześnie wszelkie otwarcia obiektów, wkopania kamieni węgielnych itp. kończą się pokropieniem. Domyślam się, że na prośbę UM. Skąd się biorą środki i jak są księgowane? Kto podejmuje decyzję jakiego kapłana poprosić (chodzi o wyznanie). Kto to w ogóle zleca. Jakaś procedura? Może to prywatna inicjatywa?
halford - 20-05-2011, 13:11

Dlaczego Pani Rzecznik odpowiada tylko na wybrane pytania ?

Kiedy w końcu dostaniemy odpowiedź na to (cytyję misha):

Czy będzie wreszcie przywrocenie starej organizacji ruchu na skrzyzowaniu ciągu Sitki-Słowackiego z Piłsudskiego? Przejście podziemne już dawno wybudowane, przebudowa skrzyżowania Szujskiego i Szkotnik też już za nami.

D.Kunc-Pławecka - 20-05-2011, 14:01

Poprzednia organizacja ruchu powinna zostać przywrócona na początku czerwca.
neya3 - 20-05-2011, 16:10

D.Kunc-Pławecka napisał/a:
Czy planowane jest uzupelnienie kostki na ul Walowej bo paskudnie to wyglada a zima juz dawno minela.

Ubytki zostaną uzupełnione w tym roku. Obecnie trwają poszukiwania producenta odpowiedniej brukowej.

co to znaczy "odpowiedniej brukowej"? to nie są to kostki BrukBet-u??

kolejne pytanie czy planowana jest "rewitalizacja" Placu Drzewnego?

Wojtasek - 20-05-2011, 16:22

dafi33 napisał/a:
Czy Rynek też będzie brany pod uwagę chodzi o wymianę czy naprawę ''ruszających'' się całych połaci + sporo płyt spękanych ?
Ważniejsze jest robić PR czy rozdawać parę flag niż łatać ulicę i chodniki ?


Dokładnie,czy sprawa fatalnej nawierzchni płyty rynku-wizytówki starówki jest brana pod uwagę w ramach rewitalizacji??
Jeśli tak to jakie zostaną przedsięwzięte środki,które w przyszłości wyeliminują tak szybką dewastację?
Czy nadal będzie hulaj dusza i ruchem samochodowym?

bastol23 - 20-05-2011, 19:27

bastol23 napisał/a:
D.Kunc-Pławecka, zwracam się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na pytania zadane po opublikowaniu przez Panią listy planowanych remontów dróg.


D.Kunc-Pławecka, ponownie zwracam się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na pytania zadane po opublikowaniu przez Panią listy planowanych remontów dróg.

opornik - 20-05-2011, 22:02

D.Kunc-Pławecka napisał/a:
Poprzednia organizacja ruchu powinna zostać przywrócona na początku czerwca.

Szanowna Pani, raczy sobie nie traktować nas jak ludzi bez rozumu (czytaj idiotów). Nie mam czasu i ochoty grzebać w forumowym archiwum i szukać informacji sprzed kilku już chyba miesięcy, że zmiana organizacji ruchu - powrót do poprzedniej nastąpi jak tylko warunki atmosferyczne pozwolą na przemalowanie oznakowania poziomego.
Czyli co Pani rzecznik?? Nie ma warunków czy może ktoś nad czymś nie panuje??
"Mój dom świadczy o mnie".

Marcin Zaród - 20-05-2011, 23:00

D.Kunc-Pławecka napisał/a:
Możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych z UE wiąże się z koniecznością „dołożenia” części wartości inwestycji z własnych środków, czyli. tzw. wkładu własnego. Grzechem zaniechania byłoby nie skorzystać z tych możliwości, które stwarza nam członkostwo w UE, ze względu na strach przed zaciąganiem zobowiązań finansowych. Nikt co do tego nie ma chyba żadnych wątpliwości:) Miasto pięknie się rozwija, idzie do przodu, co ostatnio zostało zauważone m.in. przez MRR, które przyznało nam status ważnego ośrodka regionalnego
.

Po pierwsze, status ważnego ośrodka dostaliśmy de facto ze względu na liczbę mieszkańców, a nie za działania.

Po drugie, może jednak warto przemyśleć strategię w stylu "biorę z UE wszystko jak popadnie, bez zastanowienia". I chyba jestem tym "nikim", co jednak ma wątpliwości. Może nie konkretnie w przypadku Krakowskiej, ale już przy słynnych laptopach dla gimnazjalistów zdecydowanie. Ja wiem, że takie akcje doskonale poprawiają statystyki ściągalności pieniędzy z UE, ale te ok 700 tys. wydane przez miasto jako wkład własny w projekt laptopów starczyłoby na REALNE wyposażenie każdej szkół w kilka zestawów typu "rzutnik + laptop", a co za tym idzie, na REALNE możliwości usprawnienia pracy w szkole.

Tymczasem rozmawiam ze znajomymi z różnych rodzajów szkół i wszyscy sobie łamią głowę, po jakiego czorta dziecku laptop na każdej lekcji, kto i gdzie będzie te laptopy ładował, kto i za jakie pieniądze wybuduje sieć zdolną obsłużyć kilkaset laptopów serfujących jednocześnie po sieci itd. Jaki będzie koszt obsługi projektu przez 5 lat, do czego miasto się zobowiązuje wchodząc w ten "deal"? Czy mógłbym prosić choćby o próbę odpowiedzi na te, dość podstawowe pytania?

Dwa lata temu burzyłem się, jak miasto chciało kupić wszystkim szkołom po multitablicy. Na szczęście do tego nie doszło (przynajmniej planu nie zrealizowano w całości). Tablice kupione w owym okresie są obecnie sprzętem niemal prehistorycznym (jak to zwykle bywa z nowinkami, forsowanymi przez firmy producenckie), najczęściej służą jako ekran do rzutnika za 8 tys., a teraz za połowę ceny sprzed 2 lat można kupić sprzęt w formie przenośnego rzutnika z czujnikami, który spełnia wszystkie funkcje multitablicy, jest o niebo łatwiejszy w kalibracji, itd itd... Może czasami warto wziąć pod uwagę głos ludzi, którzy się na niektórych sprawach znają nieco lepiej od urzędników. I nie dlatego, że są "mądrzejsi", tylko dlatego, że w przeciwieństwie do urzędników po prostu mają z tym do czynienia na co dzień.

opornik - 20-05-2011, 23:04

Marcinie, ciemny jesteś. Pan Prezydent wie lepiej więc nie mieszaj w jego pomysłach.
Prezydent wie lepiej, Wy belfry nie wiecie jeszcze, że dobrobyt Was czeka. :D

Marcin Zaród - 24-05-2011, 08:05

Bo te rzeczy wyglądają fajnie z zewnątrz, z daleka, dopóki się nie wejdzie w szczegóły albo się w danych sprawach nie siedzi.

I może warto, żeby decydując się na takie rzeczy, i radni, i miasto mieli PEŁNIĘ wiedzy, a nie tylko jedną stronę.... Dlatego piszę to co piszę, nie żeby komuś dokopać.

Myślę, że ostatnimi czasy trochę się to forum zagolopowało w rozemocjonowaniu, a odeszliśmy od rzeczowych argumentów...

halford - 24-05-2011, 08:48

Pytanie pewnie pozostanie bez odpowiedzi ale co tam:

1. Jaki jest sens istnienia i działania tzw. "gumiak komando" ? Dlaczego wyrzuca się pieniądze podatników w błoto skoro to co załatają wytrzymuje przy dobrej pogodzie maksymalnie 2 tyg. (patrz np. Nowodąbrowska). Dlaczego poza Tarnowem (np. gmina Lisia Góra) dziury łatane są w normalny sposób tzn. wycinane, asfalt na gorąco i walec a w Tarnowie się nie da ?

hurricane - 25-05-2011, 07:58

D.Kunc-Pławecka napisał/a:
Miasto pięknie się rozwija, idzie do przodu


Pani Rzecznik z tym to do Kabaretu, dawno tak się nie uśmiałem słysząc podobne bzdury - pracuje Pani na zaszczytny tytuł "Niedorzecznika", który już otrzymali sławni rzecznicy np. spółek PKP...

halford, ja Ci odpowiem, bo Pani Kunc Ci nie odpowie, bo to będzie sprzeczne z doktryną PRu jaśnie panującego - JE RŚ obciął o połowę budżet na utrzymanie dróg w 2011 roku - stąd mamy łatanie najtańsze (w konsekwencji najdroższe za rok czy dwa, bo większość dróg trzeba będzie robić kompleksowo) i dziadowskie...

A jak działa miasto? Najlepiej można zobaczyć to przy staraniu się na przykład o środki z tzw. Schetynówek (NPBDL), gdzie dwa tarnowskie wnioski na przebudowę ulic Braci Saków i Koszyckiej zamykały wojewódzką listę rankingową... wymaga to komentarza?

piękny lolo - 26-05-2011, 23:48

Pytania do Pani D.Kunc-Pławeckiej:
1.Dlaczego podczas budowy nowego skrzyżowania ul.Szkotnik z ul.Szujskiego ciąg pieszo -rowerowy zrobiono z fazą?
Pan Prezydent przd wyborami obiecał że każda nowa taka inwestycja będzie z nawierzchnią betonowa lub kostki bezfazowej!
2.Dlaczego nikt z komisji do Spraw Ścieżek Rowerowych nie zaopiniował tej nowej inwestycji? (tj.skrzyżowanie Szujskiego - Szkotnik).
3.Dlaczego ostatnie zebranie komisji do Spraw Ścieżek Rowerowych odbyło się w pełnej konspiracji przed Panem Mirosławem Bieniasz ? (wiem , że nie został poinformowany o spotkaniu w żaden formalny i nie formalny sposób).
4.Dlaczego na darowanych stojakach rowerowych dla miasta Tarnowa , na których widniało logo darczyńcy właśnie znikają tablice z jego logo , a pojawiają sie inne tablice reklamujące wykonawce stojaków KTÓRY DOSTAŁ SPORĄ ZAPŁATĘ za ich wykonanie.
Czy miasto uzgodniło zmianę umowy z firmą BIENIASZ BIKE eliminując powoli jaki kolwiek znak od darczyńcy?
5.Czy to prawda że każdą, jednorazowa zmiana ustawienia świateł sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w mieście Tarnów to koszt 5000 złotych ???
6.Czy istniją konkretne oferty przetargowe na inną nawierzchnię ścieżek rowerowych niż kostka brukowa , prosze podać nazwę wykonawcy , cenę i dany odcinek do przetargu-dla porównania prosze podać tą samą wycenę na kostce brukowej (bo zawsze wygrywa kostka fazowa z Bruk-Betu)?


trix - 27-05-2011, 19:59

piękny lolo napisał/a:
3.Dlaczego ostatnie zebranie komisji do Spraw Ścieżek Rowerowych odbyło się w pełnej konspiracji przed Panem Mirosławem Bieniasz ? (wiem , że nie został poinformowany o spotkaniu w żaden formalny i nie formalny sposób).


Bo krzykaczy im nie potrzeba, dlatego. To jest niewygodne żeby od władzy ktoś COŚ wymagał, i na dodatek oni jeszcze się z tego tłumaczyli, zejdź na ziemie człowieku.

TomekMKM - 27-05-2011, 21:36

piękny lolo, na żadnej ścieżce w Tarnowie nie ma kostki brukowej przecież... Są kostki, ale najtańsze, betonowe i większość ścieżek w Mieście niestety faktycznie jest zrobiona z fazą, nad czym sam osobiście też bardzo ubolewam... :) :-)
dafi33 - 29-05-2011, 07:13

Czy miasto finansuje budowę krzyża na Marcince i w jakiej kwocie ?
trix - 29-05-2011, 20:02

Na ulicy Okrężnej powstała nowa "ścieżka", czy raczej ciąg pieszo-rowerowy. Pas dla rowerów nie pozwala bezpiecznie minąć się z drugim rowerzystą, bo jest za wąski, a ścieżka bliżej PKS to zwykłe płyty chodnikowe. Kto odpowiada za wstawienie takiego bubla ??. (tradycyjnie wysokie krawężniki, no ale to już standard). Żeby było ciekawiej droga, czy też ulica, zwana jezdnią jest niewyremontowana, i można koła zostawić. Jaki ma sens budowanie pseudościezki koło dziurawej ulicy ??. Przecież ruch na "ścieżce" jest WIELOKROTNIE mniejszy niż na jezdni, po szerokim asfalcie można przejechać spokojnie rowerem, a samochodem po ścieżce nie bardzo i na dodatek jest to karane.
Wojtasek - 30-05-2011, 07:11

A ja ponowię swoje pytanie:
Co z remontem zdewastowanej płyty rynku?????????
Jest ona uwzględniona w tym roku w ramach rewitalizacji????????????
I jakie środki na przyszłość zostaną podjęte,aby tej bezmyślnej dewastacji uniknąć?????????

dafi33 - 07-06-2011, 08:43

Czy UM wnioskował o odszkodowanie od wykonawcy Teatru który oddał inwestycję po terminie ?
Oddał po terminie czy nie ? :D
Ps. będzie odpowiedz czy nie .... może ankietę zrobimy :lol:

Jakub Kwaśny - 07-06-2011, 09:35

Wysokość kar umownych 1.299.870,00 PLN
dafi33 - 07-06-2011, 13:05

Jakub Kwaśny napisał/a:
Wysokość kar umownych 1.299.870,00 PLN
Wpłynęło ? ;) a po drugie a ty co rzecznik pani rzecznik ? :P
Dorota1975 - 07-06-2011, 14:16

naliczone, na razie tylko naliczone.... ;)
Jakub Kwaśny - 07-06-2011, 14:23

dafi33 napisał/a:
Jakub Kwaśny napisał/a:
Wysokość kar umownych 1.299.870,00 PLN
Wpłynęło ? ;) a po drugie a ty co rzecznik pani rzecznik ? :P


dafi - ja radny :) nie rzecznik :) ale znając życie czas oczekiwania na odpowiedź na Twoje pytanie byłby długi. Więc jeśli wiem coś to dziele się tą informacją :)

dafi33 - 08-06-2011, 05:20

Dorota1975 napisał/a:
naliczone, na razie tylko naliczone.
Wirtualnie jest a faktycznie nie .... ;)
Jakub Kwaśny napisał/a:
Więc jeśli wiem coś to dziele się tą informacją
no ale chyba nie każdą ... masz jakieś swoje tajemnice .... choćby to że w posłowanie waszmość uderzasz :->
Jakub Kwaśny napisał/a:
ale znając życie czas oczekiwania na odpowiedź na Twoje pytanie byłby długi.
a mówiąc dosadniej proponuje aby pani rzecznik się jasno określiła czy będzie tu odpowiadała czy nie ? .... bo to jest już jawne lekceważenie nas .... albo odpowiada np raz na tydzień albo niech odpowie że nie ma dla nas czasu gdyż musi być na spotkaniach TWA 8)
Jakub Kwaśny - 08-06-2011, 08:11

dafi33 napisał/a:
Jakub Kwaśny napisał/a:
Więc jeśli wiem coś to dziele się tą informacją
no ale chyba nie każdą ... masz jakieś swoje tajemnice .... choćby to że w posłowanie waszmość uderzasz :->


A pytał kto? ;-)

Mr Greenback - 08-06-2011, 09:52

Czy zalatanie wielkich dziur na u;l.Bitwy o Wal Pomorski jest owym remontem, na ktory zgodnie z wypowiedzia pani rzecznik mial byc prowadzony przetarg w maju? :shock: Jezeli zas nie to po co latwac cos co za chwile bedzie naprawiane w calosci?
dafi33 - 08-06-2011, 11:30

D.Kunc-Pławecka napisał/a:
Poprzednia organizacja ruchu powinna zostać przywrócona na początku czerwca.
Chodzi o ul.Piłsudskiego i tamte rejony ..... teraz pytanie czy już mamy początek Czerwca czy jeszcze nie :P ?
Co do przetargów na remonty dróg rzeczywiście widnieją na prześwietnej stronie TZDM ....prace mają się rozpocząć w Czerwcu .

TomekMKM - 10-06-2011, 18:32

dafi33, Malowano Słoneczną, Sitki i Słowackiego, a z tego co widziałem, to ten kawałek pominięto... Miałem nadzieję że przy malowaniu zmienią organizację i będzie spokój, a tu nic...
Keleos - 10-06-2011, 22:15

Wczoraj malowano Mickiewicza/Solidarności (na razie tylko pasy na przejściu dla pieszych...)
dafi33 - 12-06-2011, 06:02

Czy miasto stać na wydawanie ponad 82 tyś . zł. na jednoroczne kwiaty ?
Nie lepiej taką kwotę przeznaczyć na łatanie dróg ?

defekator - 12-06-2011, 09:36

82 tys złotych zniknęło by w tarnowskich przełomach bez najmniejszego śladu. A kwiaty przynajmniej będzie widać. Wszystkich nie zadowolisz, jak by kwiatów nie było znalazła by się masa ludzi narzekających że skwerki są zaniedbane. Budżet miasta to nie tylko drogi. Równie dobrze można by pytać po co utrzymywane są schroniska dla zwierząt skoro jest tylu bezdomnych ludzi ;)
halford - 13-06-2011, 07:10

Zacytuje Panią Rzecznik:

Cytat:
Poprzednia organizacja ruchu powinna zostać przywrócona na początku czerwca.


Dziś jest 13 więc praktycznie połowa miesiąca. Ekipa malująca już była w tamtym rejonie. Dlaczego nadal nie została przywrócona organizacja ruchu ?

LordRuthwen - 13-06-2011, 07:26

Bo nikt nie napisał którego roku?
halford - 13-06-2011, 12:24

Kolejne pytanie:

Czy służby drogowe czekają na krasnoludki, które załatają "przełomy" na Lwowskiej koło skrzyżowania z Starodąbrowską oraz na krzyżowaniu z Skowronków ? Dziś baran usiłujący ominąć jedną z dziur zamiast zwolnić wolał zjechać na przeciwny pas. Dobrze że nie mam refleksu szachisty, bo skończyłoby się na czołówce. Jak długo miasto będzie narażać życie kierowców ?

Boruta - 13-06-2011, 22:02

Kiedy urzędnicy odpowiedzialni za "ciągi pieszo rowerowe" zainteresują się ich stanem? Jest lato, roślinność opanowuje skraje "ciągów", w niektórych miejscach krzewy i drzewa od lat nie są przycinane (Wyszyńskiego, Tuchowska), trawa rośnie na zwałach piasku i gleby niesprzątanych od lat. Urzędnicy TZDM biorą za swoją pracę wynagrodzenie, może powinni czasem ruszyć w teren i sprawdzić co się tam dzieje?
Marcin Zaród - 13-06-2011, 22:13

Przytną przed przejazdem kolejnej masy krytycznej z Mościc pod Gemini ;)
opornik - 13-06-2011, 23:24

pytaj na maila rzeczniczkę najjaśniej nam panującego. Na jesień dostaniesz odpowiedź :D
dafi33 - 14-06-2011, 05:29

W myśl lepiej zapobiegać niż leczyć mam pytanko :
Płynie rzeczka w rejonach Tuchowskiej która w tamtym roku wylała czy ktoś się zajmuje wykaszaniem ... bo trawa w niektórych miejscach już po szyję dorosłego człowieka się ''rozwinęła'' :P
Przyjdą solidne deszcze i znowu będzie zdziwienie jak okoliczne domki pozalewa a wiem że parę takich rzeczek-ścieków istnieje w Tarnowie .Kto za to odpowiada ?

Ile miasto potrzebuje czasu na załatanie tej sławetnej dziury na Lwowskiej bo już ponad miesiąc ''sprawa się toczy'' :lol:

halford - 14-06-2011, 09:58

Służby miejskie kolejny raz mnie zaskoczyły.

Wczoraj pytam Panią Rzecznik o przełomy na Lwowskiej - dziś sobie koło 9 jadę a tam są robotnicy, mają nawet mały walec i łatają dziurę koło Skowronków. I tu pozytywne zaskoczenie. Jednak ja głupi liczyłem, że skoro już ekipa pofatygowała się wyjechać "na miasto" to załata także drugi przełom. Jednak około godziny 10:30 po robotnikach pozostało tylko wspomnienie.... Pozostaje mieć nadzieję, że do końca dnia jednak uda im się dojechać do drugiego przełomu. A jeśli nie to zadać pytanie Panie Rzecznik: DLACZEGO ?

Keleos - 14-06-2011, 22:05

Dla porównania: jest ubytek w asfalcie na drodze przez Trzemesną.. ubytek kilkumetrowy (osunęło się podczas powodzi, zostało zasypane żwirem). Dzisiaj na miejscu nie mogłem oczom uwierzyć - 5 ogromnych maszyn (walce, maszyny z asfaltem, jakieś wywrotki) zjawiło się na miejscu remontować malutki odcineczek drogi.

U nas wpadłoby Komando i zasyfiło zimną kupą ; /

Goscinny - 14-06-2011, 22:25

Keleos, jesteś niepoprawnym optymistą - przyjechaliby z Wimedu i dali znak "uwaga przełomy".
opornik - 14-06-2011, 22:51

Goscinny napisał/a:
przyjechaliby z Wimedu

W błędzie jesteś :D Teraz nie ta firma stawia znaki.

hurricane - 15-06-2011, 07:11

Oooo, to która firma jest obłaskawiona przez ekipę dyrektora "Wąsika"?
opornik - 15-06-2011, 15:38

Ostatnio często widziałem w akcji firmę Efektar http://www.efektar.pl/
Keleos - 15-06-2011, 19:36

i JMT czy jakoś tak. Wimed widuję rzadko.
TomekMKM - 16-06-2011, 21:47

Wimed zajął się poważniejszymi zleceniami...
opornik - 16-06-2011, 22:33

A ja proponuję wątek PYTANIA DO PANI RZECZNIK PREZYDENTA MIASTA TARNOWA po prostu zamknąć bo my tutaj sobie szczekamy a karawana (a może raczej limuzyna Pana Prezydenta) jedzie dalej.
dafi33 - 17-06-2011, 06:09

opornik napisał/a:
A ja proponuję wątek PYTANIA DO PANI RZECZNIK PREZYDENTA MIASTA TARNOWA po prostu zamknąć bo my tutaj sobie szczekamy a karawana (a może raczej limuzyna Pana Prezydenta) jedzie dalej.
Jak zawsze popieram opornika :D
Lepiej podejść np. do studni i zadać pytanie .... tam przynajmniej echo odpowie :lol:

mirak - 17-06-2011, 06:56

Poczekajcie do wyborów. Na wszystko wtedy odpowie :mrgreen:
bastol23 - 18-06-2011, 17:07

Pytanie do Pani rzecznik: Kiedy się pani zjawi na forum i łaskawie odpowie na nasze pytania ?
ad2222 - 18-06-2011, 17:14

Ja odpowiem: przed wyborami :)
Racjonalista - 18-06-2011, 18:54

Przecież tak mniej więcej raz na miesiąc odpowiada: 08-02-2011, 21-03-2011, 31-03-2011, 13-04-2011, 26-04-2011, 20-05-2011. Ale i tak zawsze jeden mądry z drugim będzie powtarzał jak zdarta płyta: przed wyborami. Tak się dziwnie składa, że wszystkie odpowiedzi pojawiły się po wyborach. A swoją drogą miały być pytania, a gadacie jak najęci między sobą. Mnie by się nie chciało przez to wszystko przedzierać.
hurricane - 18-06-2011, 20:22

Racjonalista, ok tylko Pani Rzecznik odpowiada na pytania banalne i najczęściej mające mało wspólnego z zadanymi tu pytaniami, trudne pytania zwyczajnie się pomija... takie jest moje wrażenie.
Beaver - 18-06-2011, 22:25

Nie jest to tylko Twoje wrazenie. Ja zauwazylem i nawet zadałem pytanie czemu jest taka dowolnosc w wyborze pytan.
Zastanawiam sie czy to na serio tak drogo zeby któremuś z urzędnikow dac obowiązek odpowiedzi raz - dwa razy w tygodniu na forum. Bo tak na serio to my forumowicze, czekamy na banalna nieraz odpowiedz po miesiac.

Administrator - 19-06-2011, 10:50

Zrobiłem porządek:
http://www.agora.tarnow.pl/viewtopic.php?t=1877 - tutaj sa zebrane pytanie i odpowiedzi.
Kolejne pytania prosze zadawać w tym wątku, jak też i Pani Rzecznik proszę o odpowiadanie w tym samym wątku, a odpowiedzi i kolejne pytanie będa dopisywane do listy.
Teraz nie ma tłumaczenia, że trzeba sie przekopywać przez wątek.

Wojtasek - 20-06-2011, 12:56

Chyba pani niedo - rzecznik wystraszyła się tym natłokiem nie wygodnych pytań.
Bidulka się schowała i szlocha,bo czuje się prześladowana. :P

D.Kunc-Pławecka - 29-06-2011, 17:56

Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Oto kolejna porcja odpowiedzi.

Jaki jest sens istnienia i działania tzw. "gumiak komando" ? Dlaczego wyrzuca się pieniądze podatników w błoto skoro to co załatają wytrzymuje przy dobrej pogodzie maksymalnie 2 tyg. (patrz np. Nowodąbrowska). Dlaczego poza Tarnowem (np. gmina Lisia Góra) dziury łatane są w normalny sposób tzn. wycinane, asfalt na gorąco i walec, a w Tarnowie się nie da ?
Szybkie i bieżące łatanie dziur jest działaniem doraźnym. Prezydent wydał dyspozycję aby zmienić system napraw. Zostanie wprowadzona wewnętrzna konkurencja w tym zakresie - pojawi się drugi wykonawca.

Dlaczego podczas budowy nowego skrzyżowania ul.Szkotnik z ul.Szujskiego ciąg pieszo -rowerowy zrobiono z fazą? Pan Prezydent przed wyborami obiecał że każda nowa taka inwestycja będzie z nawierzchnią betonową lub kostki bezfazowej! Dlaczego nikt z komisji do Spraw Ścieżek Rowerowych nie zaopiniował tej nowej inwestycji? (tj. skrzyżowanie Szujskiego - Szkotnik).

Rozwiązanie docelowe układu ruchu na tym skrzyżowaniu zakłada budowę ronda. Nawierzchnie ciągów pieszo-rowerowych będą wykonane z lanego betonu lub kostki bezfazowej.

Dlaczego na darowanych stojakach rowerowych dla miasta Tarnowa, na których widniało logo darczyńcy właśnie znikają tablice z jego logo, a pojawiają się inne tablice reklamujące wykonawcę stojaków KTÓRY DOSTAŁ SPORĄ ZAPŁATĘ za ich wykonanie. Czy miasto uzgodniło zmianę umowy z firmą BIENIASZ BIKE eliminując powoli jakikolwiek znak od darczyńcy?

Stojaki poddawane są konserwacji przez ich producenta. Pierwotne oznaczenia powinny wrócić na miejsce, jeżeli nie uległy oczywiście zniszczeniu. Zainteresowani powinni być w kontakcie, aby wszystko przebiegło sprawnie.

Czy to prawda że każda, jednorazowa zmiana ustawienia świateł sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w mieście to koszt 5000 złotych ?

Koszt waha się w granicach 2000 do 5000 w zależności od ilości grup sygnałowych i zakresu koniecznych zmian. Koszt wykonania nowego programu może osiągnąć 8000zł.

Czy istnieją konkretne oferty przetargowe na inną nawierzchnię ścieżek rowerowych niż kostka brukowa, proszę podać nazwę wykonawcy, cenę i dany odcinek do przetargu-dla porównania proszę podać tą samą wycenę na kostce brukowej (bo zawsze wygrywa kostka fazowa z Bruk-Betu)?

Przetarg na Wojska Polskiego jest rozstrzygnięty, nawierzchnia betonowa. Prace ruszą jeszcze w lipcu.

Czy miasto finansuje budowę krzyża na Marcince i w jakiej kwocie ?

Obecnie inwestycja jest na etapie wydawania pozwolenia na budowę. Inwestorem jest strona kościelna, ale miasto okaże wszelką rozsądną pomoc w tym zakresie.

Co z remontem zdewastowanej płyty rynku? Jest ona uwzględniona w tym roku w ramach rewitalizacji? Jakie środki na przyszłość zostaną podjęte, aby tej bezmyślnej dewastacji uniknąć?

Przed oddaniem płyty właścicielom ogródków piwnych przeprowadzana jest jej inwentaryzacja. W umowach zawierane są zapisy dotyczące uszkodzeń. Naprawa płyty wykonana jest na koszt właściciela lokalu. Jeżeli chodzi o remont, to wszystko uzależnione jest od możliwości przyszłych budżetów. Wiemy, że na rynku potrzebna jest ingerencja, bo stan płyty jest zły.

Czy UM wnioskował o odszkodowanie od wykonawcy Teatru który oddał inwestycję po terminie?

Umowne odsetki za niewykonanie remontu w terminie zostały naliczone i potrącone przez miasto z ostatniej faktury wystawionej przez wykonawcę.

Czy załatanie wielkich dziur na ul. Bitwy o Wał Pomorski jest owym remontem, na który zgodnie z wypowiedzią pani rzecznik miał być przeprowadzony przetarg w maju? Jeżeli zaś nie, to po co łatać coś co za chwile będzie naprawiane w całości?

Przetarg na remont generalny został rozstrzygnięty. „Łatanie”, jak wielokrotnie mówiliśmy, musiało się odbyć ze względów bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Czy służby drogowe czekają na krasnoludki, które załatają "przełomy" na Lwowskiej koło skrzyżowania z Starodąbrowską oraz na krzyżowaniu z Skowronków ?

Obydwie sprawy związane są z działalnością Tarnowskich Wodociagów, a "przełomy" zrobione przez tą spółkę zostaną naprawione.

Co z budową nowego skateparku?

Szukamy sponsora – tak jak dla parku rowerowego koło Gemini i analizujemy finanse. Chcemy wybudować skate-park z prawdziwego zdarzenia, choć pamiętajmy, że nie jest to inwestycja pierwszej potrzeby.

Od nowego roku dziecko ma zagwarantowane w przedszkolu 5 bezpłatnych godzin, za każdą dodatkową godzinę płaci dodatkowo. Jak poszczególne przedszkola ustalą te 5 godzin. Optymalnie pewnie by było od 8 do 13.00, bo i tak 75% dzieci przychodzi do przedszkola koło 8 rano. Tymczasem np. przedszkole na Wilsona ustaliło godziny od 7 do 12.00. Czyli nawet jak dziecko przyjdzie na 8.00, to pobyt ma liczony od godziny siódmej.

To autonomiczna decyzja dyrektora przedszkola w porozumieniu z rodzicami. Zachęcamy rodziców do „negocjacji” z dyrektorami przedszkoli. W przypadkach spornych zapraszamy do urzędu – Wydział Edukacji.

Dość często przechodzę ulicą Katedralną i widuje tam takie piękne lśniące czarne BMW serii 7xx na warszawskich numerach, ale ile razy przechodzę tamtędy SM czy Policja sobie nic z tego nie robią ? Następnym razem zrobię fotkę. Wiem czyje to auto ......naszego „kochanego" rządu.

Rozumiemy, że przedstawiciele rządu muszą przemieszczać się szybko i sprawnie w różnych miejscach. To naturalne, że powinni mieć łatwy dostęp do parkowania.

Czy tego remontu Krakowskiej nie można było podzielić na dwa odcinki i najpierw W CAŁOŚCI zakończyć jeden etap po to, żeby potem zabrać się za drugi?

Nie było takiej możliwości. Specyfika wymiany uzbrojenia podziemnego wymaga takiego właśnie działania.

Płynie rzeczka w rejonach Tuchowskiej która w tamtym roku wylała czy ktoś się zajmuje wykaszaniem ... bo trawa w niektórych miejscach już po szyję dorosłego człowieka się ''rozwinęła''.Przyjdą solidne deszcze i znowu będzie zdziwienie jak okoliczne domki pozalewa a wiem że parę takich rzeczek-ścieków istnieje w Tarnowie . Kto za to odpowiada?

Za utrzymanie cieków wodnych odpowiada Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. Także monitujemy do nich w tej sprawie.

Kiedy urzędnicy odpowiedzialni za "ciągi pieszo rowerowe" zainteresują się ich stanem? Jest lato, roślinność opanowuje skraje "ciągów", w niektórych miejscach krzewy i drzewa od lat nie są przycinane (Wyszyńskiego, Tuchowska), trawa rośnie na zwałach piasku i gleby niesprzątanych od lat. Urzędnicy TZDM biorą za swoją pracę wynagrodzenie, może powinni czasem ruszyć w teren i sprawdzić co się tam dzieje?

TZD zostanie po raz kolejny poinstruowany w tym zakresie.

Czy JE Prezydent Ryszard Ścigała przyjął i podjął ankietę rozsyłaną przez Newsweek?
Jeśli tak - to dlaczego notowania JE są tak mizerne?
Jeśli nie - to dlaczego? czyżby były obawy przed kiepskim porównaniem na tle innych?

Nie we wszystkich rankingach chcemy występować, nie na wszystkie ankiety odpowiadamy, nie na tym polega praca samorządu. A’propos Newsweeka - w kategorii miast przyjaznych biznesowi uzyskaliśmy szóstą lokatę (na blisko sto miast)!

Czy planowana jest „rewitalizacja" Placu Drzewnego?

Póki co, nie.

Wiadomo, że wszelkie posługi wykonują za co łaska. Jednocześnie wszelkie otwarcia obiektów, wkopania kamieni węgielnych itp. kończą się pokropieniem. Domyślam się, że na prośbę UM. Skąd się biorą środki i jak są księgowane? Kto podejmuje decyzję jakiego kapłana poprosić (chodzi o wyznanie). Kto to w ogóle zleca. Jakaś procedura? Może to prywatna inicjatywa?

Wszystkie posługi świadczone przez kapłanów są bezpłatne.

Tymczasem rozmawiam ze znajomymi z różnych rodzajów szkół i wszyscy sobie łamią głowę, po jakiego czorta dziecku laptop na każdej lekcji, kto i gdzie będzie te laptopy ładował, kto i za jakie pieniądze wybuduje sieć zdolną obsłużyć kilkaset laptopów serfujących jednocześnie po sieci itd. Jaki będzie koszt obsługi projektu przez 5 lat, do czego miasto się zobowiązuje wchodząc w ten "deal"? Czy mógłbym prosić choćby o próbę odpowiedzi na te, dość podstawowe pytania?

Za przygotowanie i realizację programu odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Małopolskiego w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Łączna wartość projektu dla Gminy Miasta Tarnowa jako uczestnika projektu to ponad 3,8 mln zł, z czego wkład własny Gminy Miasta Tarnowa wyniesie 10% wartości projektu.
Projekt jest finansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w 5 % ze środków Województwa Małopolskiego i w 10% ze środków własnych uczestnika projektu.

W celu zachowania trwałości projektu uczestnik projektu zobowiązuję się do:
- utrzymania majątku zakupionego w ramach projektu przez okres 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu,
- dostarczenia beneficjentom ostatecznym oraz gimnazjom, które otrzymały dostęp do internetu w okresie realizacji projektu, sygnału internetowego,
- ubezpieczenia zakupionego w ramach projektu sprzętu komputerowego.

halford - 29-06-2011, 18:19

opornik napisał/a:
D.Kunc-Pławecka napisał/a:
Poprzednia organizacja ruchu powinna zostać przywrócona na początku czerwca.

Szanowna Pani, raczy sobie nie traktować nas jak ludzi bez rozumu (czytaj idiotów). Nie mam czasu i ochoty grzebać w forumowym archiwum i szukać informacji sprzed kilku już chyba miesięcy, że zmiana organizacji ruchu - powrót do poprzedniej nastąpi jak tylko warunki atmosferyczne pozwolą na przemalowanie oznakowania poziomego.
Czyli co Pani rzecznik?? Nie ma warunków czy może ktoś nad czymś nie panuje??
"Mój dom świadczy o mnie".


Pozwolę sobie dołączyć do zapytania ten cytat wyżej.

Mamy 29 czerwca, sprzyjające warunki do malowania. BA ! Nawet ekipa malująca już tam była ! Organizacja ruchu nie została zmieniona.

Od dnia 17 maja bieżącego roku obowiązuje ustawa z dnia 20.01.2011r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za naruszenie prawa (Dz.U. Nr 34, poz. 173).

Skoro ekipa malująca już tam była i pewnie wzięła pieniądze to teraz zażyczy sobie kolejnych. Czy nie uważa Pani, że ktoś w urzędzie działa na niekorzyść Miasta powodując niepotrzebne koszty ? Czy taka osoba nie powinna ponieść konsekwencji ?


Cytat:
Obydwie sprawy związane są z działalnością Tarnowskich Wodociagów, a "przełomy" zrobione przez tą spółkę zostaną naprawione.


A za drogi jest odpowiedzialny UM, więc proszę nie przerzucać odpowiedzialność jak dzieci w szkole. Dlaczego UM nie dopilnuje aby tak poważne utrudnienia zostały szybko usunięte ? Przecież to UM musiał wydać zezwolenie na prace, w których powinien się znajdować jakiś harmonogram ?

Wojtasek - 29-06-2011, 19:34

Jak zwykle odpowiedzi na pytania wybiórcze,a kierunek na Piłudskiego jaki był taki jest.
Co z tego,że jutro ostatni dzień czerwca.
Gdyby nie to,że JE Prezydent Ryszard Ścigała dzisiaj miał czat na internetowej stronie miasta
nadal nie było by odzewu ze strony pani rzecznik.Żenada

Administrator - 29-06-2011, 19:46

uzupełniłem odpowiedzi - choć część nimi nie jest.
nadal brak odpowiedzi na część pytań - tych niewygodnych:
21,22,25,26,28,29,32,36,38,41,51,55

opornik - 01-07-2011, 17:26

No to jedziemy dalej. Kto i za ile opracował program restrukturyzacji UM?
Mam nadzieję, że pytanie jasne i proste.
I jeszcze jedno.
Kiedy odbyły się konkursy na nowych dyrektorów centrów, kto startował, kto wygrał?
Dlaczego w dniu 1 lipca nie były znane te nazwiska?

Lechu - 01-07-2011, 17:55

D.Kunc-Pławecka napisał/a:

Dość często przechodzę ulicą Katedralną i widuje tam takie piękne lśniące czarne BMW serii 7xx na warszawskich numerach, ale ile razy przechodzę tamtędy SM czy Policja sobie nic z tego nie robią ? Następnym razem zrobię fotkę. Wiem czyje to auto ......naszego „kochanego" rządu.

Rozumiemy, że przedstawiciele rządu muszą przemieszczać się szybko i sprawnie w różnych miejscach. To naturalne, że powinni mieć łatwy dostęp do parkowania.


:lol: :lol: :lol: Nie mogłem się powstrzymać, świetna odpowiedź :lol: :lol: :lol:

imiol - 01-07-2011, 23:10

Kiedy doczekamy się "normalnego" ronda na ul. Starodąbrowskiej.
Prowizorka już za długo trwa.
Chodzi mi o konkretną odpowiedz, nie interesuje mnie że jest projektowane, w planach itp.
Pytam kiedy?

dafi33 - 02-07-2011, 05:38

Dlaczego radni podnieśli opłaty za żłobki o 25 % ?
Kto odpowiada za tereny za nowym szpitalem na których miała powstać galeria , według Temi tereny sprzedano za 5 mln .... teraz są warte 100 mln ?
Jak się ma sprawa klimatyzacji w teatrze .. jest czy nie ma ? Czy w dokumentacji przetargowej jest ujęta jeśli tak dlaczego nie została zamontowana ?

starówka - 02-07-2011, 09:07

Cytat:
Dlaczego na darowanych stojakach rowerowych dla miasta Tarnowa, na których widniało logo darczyńcy właśnie znikają tablice z jego logo, a pojawiają się inne tablice reklamujące wykonawcę stojaków KTÓRY DOSTAŁ SPORĄ ZAPŁATĘ za ich wykonanie. Czy miasto uzgodniło zmianę umowy z firmą BIENIASZ BIKE eliminując powoli jakikolwiek znak od darczyńcy?

Stojaki poddawane są konserwacji przez ich producenta. Pierwotne oznaczenia powinny wrócić na miejsce, jeżeli nie uległy oczywiście zniszczeniu. Zainteresowani powinni być w kontakcie, aby wszystko przebiegło sprawnie.Proszę o sprecyzowanie informacji o stojakach rowerowych przekazanych przez BieniaszBike dla miasta. Proszę przedstawić jaką ilość stojaków przekazano miastu, ile z nich zostało zamówione przez UM a ile przez BieniaszBike. Wykonawca otrzymał zapłatę za stojaki od miasta, nie od BieniaszBike. Większość remontowanych obecnie stojaków należy do miasta, a BieniaszBike nie jest ich właścicielem.

trix - 03-07-2011, 22:24

Lechu napisał/a:
Dość często przechodzę ulicą Katedralną i widuje tam takie piękne lśniące czarne BMW serii 7xx na warszawskich numerach, ale ile razy przechodzę tamtędy SM czy Policja sobie nic z tego nie robią ? Następnym razem zrobię fotkę. Wiem czyje to auto ......naszego „kochanego" rządu.

Rozumiemy, że przedstawiciele rządu muszą przemieszczać się szybko i sprawnie w różnych miejscach. To naturalne, że powinni mieć łatwy dostęp do parkowania.


Rozumiemy ??. Czyli kto rozumie ??. Ja nie bardzo. Co takiego WAŻNEGO robi przedstawiciel rządu że musi mieć dostęp do dobrego parkowania, a przedsiębiorca już nie ??. Przecież ten ważny przedstawiciel rządu żyje z podatków które ów przedsiębiorca płaci. Jeden może, a drugi już nie ??.

Lechu - 03-07-2011, 22:39

To nie ja pisałem, tylko Pani Rzecznik, ale rację masz oczywiście :P
mirak - 04-07-2011, 08:38

Z tego co wiem w okolicy Katedralnej nie ma żadnych miejskich instytucji to po co tam ma parkować przedstawiciel rządu. Na znakach też nie zauważyłem - nie dotyczy BOR.
Keleos - 04-07-2011, 08:54

A biura poselskie na rogu Katedralnej i Wałowej?
ad2222 - 04-07-2011, 09:17

Keleos, Ale to jest jego prywatna, partyjna sprawa, a nie 'rządowa'.
LordRuthwen - 04-07-2011, 09:19

Chciałbym przypomnieć, że uprzywilejowany to on jest tylko podczas posiedzeń sejmu i drogi na nie.
suraiw - 04-07-2011, 09:33

Do puki nie zlikwidują imunitetu, to wszyscy posłowie będą niczym "święte krowy" tak w miejscu urzędowania, jak i poza nim.
Już raz poseł Kurski dał przykład, gdzie ma wszystkie przepisy i kodeks drogowy.

mirak - 04-07-2011, 10:29

Immunitet poza tym dotyczy osoby, a nie samochodu, roweru itd. Pan poseł może sobie siedzieć na krawężniku do woli, ale samochód niech zostawi na parkingu.
Keleos - 04-07-2011, 10:48

Ja nie pisałem nigdzie, że im wolno. Padło pytanie co tam jest rządowego, więc napisałem, że są biura poselskie... zejdźcie ze mnie, jeez.
mirak - 04-07-2011, 10:52

Koleos to nie było do ciebie. To było do posła ... i pani rzecznik. Ja też jako głosujący na przedstawiciela chciałbym mieć "łatwy dostęp do parkowania". :oops:
mirak - 05-07-2011, 07:30

Pytanie do pani rzecznik:

Ile kosztuje i dotąd kosztowało utrzymanie trupa pod nazwą Tarnowski Portal Konsultacji Społecznych. Kto z nazwiska jest odpowiedzialny za działanie TPKS?

Administrator - 06-07-2011, 19:58

Proszę o pytania - waszą kłótnię przeniosłem gdzie indziej. W sumie to powinienem do śmietnika, ale jeszcze się wstrzymam.
Kolejne wycieczki osobiste w tym temacie będą piętnowane na forum europejskim.

mirak - 07-08-2011, 06:39

Czym uzasadniona jest opłata 1,50 zł za wprowadzenie roweru na teren odkrytej pływalni i jak to się ma do hasła "miasto przyjazne rowerzystom"
dafi33 - 11-08-2011, 21:49

Czy ten temat ma jeszcze rację bytu? bo jak widać na pytania nie doczekamy się odpowiedzi .
bastol23 - 12-08-2011, 23:33

Myślę, że powinniśmy się udać do pani rzecznik z transparentami tak jak skejt parkowicze poszli do prezydenta.
hurricane - 18-08-2011, 19:13

Pytanie do Pani Rzecznik: Kiedy Pani poda się do dymisji?
Cubaza - 18-08-2011, 19:16

hurricane napisał/a:
Pytanie do Pani Rzecznik: Kiedy Pani poda się do dymisji?

Pytanie do pana. Jaki ma być powód tej dymisji? Że nie odpowiada na forum ?
Nie bronię nikogo. Pytam tylko.

hurricane - 18-08-2011, 19:24

Pytanie dość prowokacyjne przyznaję, ja wiem, że Pani Rzecznik ma taką pracę jaką ma i wykonuje pozytywne kreowanie wizerunku prezydenta. Ale czytając komunikaty Biura Prasowego UMT to się mi w żołądku przewraca, zabarwianie rzeczywistości mnie nie bawi, rzecznik powinien relacjonować, nie ubarwiać, odpowiadać na zarzuty i krytykę rzeczowymi argumentami. Przedstawiać stanowisko Prezydenta w ważnych sprawach itp. Wg mnie Biuro Prasowe UMT to tylko maszynka propagandowa.

Pomijanie głosów krytycznych to inny bardzo negatywny aspekt.

D.Kunc-Pławecka - 19-08-2011, 09:14

hurricane napisał/a:
Pytanie do Pani Rzecznik: Kiedy Pani poda się do dymisji?


Uroczy internauto, staram się w miarę możliwości, głównie czasowych, regularnie z Wami korespondować. Wasze posty są pouczające, cenne i bardzo za wszystkie dziękuję.

Jeżeli macie jakiekolwiek zastrzeżenia do mojego stylu pracy proszę kierować je w odpowiednie miejsce - wiadomo gdzie.

Ciepłe, serdeczne pozdrowienia, pozostaję w kontakcie

DKP

mirak napisał/a:
Czym uzasadniona jest opłata 1,50 zł za wprowadzenie roweru na teren odkrytej pływalni i jak to się ma do hasła "miasto przyjazne rowerzystom"


Za wprowadzenie roweru na teren basenu pobierana jest opłata w wysokości 1,50 zł brutto. Możliwość zabrania roweru na obiekt została wprowadzona wiele lat temu po interwencjach rowerzystów, którym skradziono rowery pozostawione przed obiektem pomimo ich przypięcia do stojaków rowerowych. Klienci dojeżdżający na baseny tym środkiem lokomocji w zdecydowanej większości są zadowoleni z możliwości zabezpieczenia swojej własności w czasie wielogodzinnego pobytu na pływalniach. Po wprowadzeniu roweru na teren obiektu mogą go przechować na wewnętrznym parkingu lub zabrać ze sobą w wybrane miejsce do plażowania. Nie jest to opłata obligatoryjna ponieważ każda osoba może pozostawić rower na także zewnątrz obiektu. Pobieranie opłaty ma też wymiar ekonomiczny. Co prawda przychody uzyskane z tego tytułu wynoszą około 1% ogółu przychodów osiąganych z udostępniania pływalni jednakże dla finansów Ośrodka są kwotą istotną pozwalającą zachować przepis Art. 15 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2009.157.1240 z póź. zmian.), określający, że samorządowy zakład budżetowy, a taką formę organizacyjno prawną ma Ośrodek, może otrzymywać dotację nie wyższą niż 50% rozchodów stanowiących koszty działalności. Z przepisu wynika, że przychody nie mogą być niższe niż 50% ponoszonych kosztów. Dlatego każda kwota uzyskiwana z usług świadczonych na tych obiektach jest tak istotna dla TOSiR.

mirak - 19-08-2011, 10:01

Jeżeli rzeczywiście można rower zabrać w dowolne miejsce to te argumenty mnie przekonują.
trix - 19-08-2011, 18:05

Cytat:
Jeżeli rzeczywiście można rower zabrać w dowolne miejsce to te argumenty mnie przekonują.


Wcale się nie dziwie, gdy się czyta takie wieści.


D.Kunc-Pławecka napisał/a:
Klienci dojeżdżający na baseny tym środkiem lokomocji w zdecydowanej większości są zadowoleni z możliwości zabezpieczenia swojej własności w czasie wielogodzinnego pobytu na pływalniach.


Czy ktoś przeprowadził jakieś badania w tym kierunku ??. Jeżeli tak, to ile wynosi ta "zdecydowana" większość. Po drugie liczba skradzionych samochodów czy rowerów ZAWSZE (póki co) jest mniejsza od tych których nie można było ukraść, lub nie zostały skradzione, więc co w tym dziwnego ??.

D.Kunc-Pławecka napisał/a:
Nie jest to opłata obligatoryjna ponieważ każda osoba może pozostawić rower na także zewnątrz obiektu.


Jak nie jest jak, przecież jest, zostawienie roweru na zewnątrz pływalni nie ma nic do tego. Obligatoryjne (wg SJP obowiązkowe) nie jest wprowadzenie roweru na pływalnie, można go zostawić przed, ale opłata jest jak najbardziej obligatoryjna, bo nie mogę przecież (chyba ze się mylę to mnie mirak poprawi) zdecydować czy zapłacę 1,50 zł czy nie.

D.Kunc-Pławecka napisał/a:
Pobieranie opłaty ma też wymiar ekonomiczny.


Padłem.

Jakub Kwaśny - 19-08-2011, 18:24

D.Kunc-Pławecka napisał/a:
staram się w miarę możliwości, głównie czasowych, regularnie z Wami korespondować.


Definicja słownikowa wyrazu "regularnie"

systematycznie, miarowo, równomiernie, okresowo, periodycznie, stale, miarowo, w jednakowych odstępach, planowo, cyklicznie; pot. jak w zegarku

Pozdrawiam :)

MTar - 19-08-2011, 20:20

A więc ja mam pytanie. I skoro pani zagląda tu regularnie to liczę na szybką odpowiedź. Może mi pani wyjaśnić dlaczego przetarg na rondo na ul Jana Pawła nie jest do tej pory ogłoszony.I dlaczego kilkakrotnie pojawiają się z pani strony informacje o rychłym ogłoszeniu przetargu i rozpoczęciu robót
Cytaty z TFI http://www.tfi.iulotka.co...e3f70d&start=50
Cytat:
przez BiuroPrasoweUMT 10 mar 2011, o 08:47

Przetarg na budowę ronda powinien zostać ogłoszony w ciągu maksymalnie 2 tygodni. Warto przypomnieć, że nowe rondo będzie miało 2 pasy ruchu. Planowane jest również poszerzenie ul. Błonie do jednolitego parametru 2x2, ale to w ramach innego pozwolenia.


Cytat:
przez BiuroPrasoweUMT 1 lip 2011, o 12:38

Są wszystkie pozwolenia. Przetarg na budowę ronda zostanie ogłoszony w najbliższych dniach.


info prasowe z http://www.gazetakrakowsk...iasta,id,t.html

Tu już informacja od pana Musiała z 2011-07-15
Cytat:
Miasto zabierze się za urządzanie w tym miejscu dużego ronda. To kolejny etap budowy połączenia ulic w mieście ze zjazdem z autostrady A4 w Krzyżu. - W przyszłym tygodniu ogłaszamy szybki przetarg, prace mogą zacząć się na początku sierpnia - mówi dyrektor Musiał. - Trzeba się będzie liczyć z utrudnieniami, ale zrobimy wszystko, żeby prace odbywały się bez drastycznych zmian w organizacji ruchu.

Przyzna pani że od 10 marca już trochę czasu minęło.
czekam z niecierpliwością na odpowiedź. Pozdrawiam

dafi33 - 20-08-2011, 06:41

MTAR na stronie UM to info było kilkukrotnie już :lol:
Podobnie jakoś prace nie mogą ruszyć choćby na Bitwy o Wał Pomorski :lol:
Czy prace ruszą zimą ?
Odpowiedziała Pani na jedno pytanie i co koniec ? :lol:
Dla mnie jest to śmieszne i niepoważne .Pani jest niekompetentna .

Mr Greenback - 20-08-2011, 07:10

dafi33 napisał/a:
MTAR na stronie UM to info było kilkukrotnie już :lol:
Podobnie jakoś prace nie mogą ruszyć choćby na Bitwy o Wał Pomorski :lol:
Czy prace ruszą zimą ?
Odpowiedziała Pani na jedno pytanie i co koniec ? :lol:
Dla mnie jest to śmieszne i niepoważne .Pani jest niekompetentna .

Pani kłamie powinno być. A nie pani jest niekompetentna. Bitwy o Wal Pomorski miało być robione zaraz po rozstrzygnieciu przetargu, czyli w czerwcu. Nie zaczęli teraz to nie zaczną w tym roku. No chyba, że kolejny "geniuz" wymyślił na ten remont piękny miesiąc zwany listopadem :lol:

dafi33 - 21-08-2011, 06:11

Mr Greenback napisał/a:
Bitwy o Wal Pomorski miało być robione zaraz po rozstrzygnieciu przetargu, czyli w czerwcu.
Podobnie jak kilka innych ulic teraz pytanie :
Kiedy rozpoczną się remonty ?
Cytat:
Nie zaczęli teraz to nie zaczną w tym roku. No chyba, że kolejny "geniuz" wymyślił na ten remont piękny miesiąc zwany listopadem :lol:
_________________
Był Maj ,Czerwiec ,Lipiec ,Sierpień widocznie w tych miesiącach nie prowadzi się prac drogowych według UM ?
Kiedy ruszą prace przy budowie ronda JP2 z Błonie ?
Ponadto kiedy Pani odpowie na pozostałe kilkanaście pytań ?
Niech Pani przestanie ściemniać ... konkretnie proszę :D

hurricane - 21-08-2011, 12:40

Ogłoszenie przetargu na rondo Błonie/JPII przerasta jak widać TZDM, albo jest drugie dno, czyli być może osiągnięto dno miejskiego skarbca. Jeśli przetargu do września nie będzie, to małe szanse żeby to rondo było w tym roku.
dafi33 - 01-09-2011, 07:49

Dlaczego termomodernizację przedszkoli i szkół przeprowadza się dopiero teraz a nie w okresie wakacyjnym kiedy był najlepszy czas ?
Czym to jest spowodowane ?
Podobnie jest z szumnymi remontami dróg czym spowodowane jest opóznienie ?

defekator - 01-09-2011, 18:41

W Urzędzie Miejskim tak relatywnie prosta czynność jak wymiana dowodu osobistego realizowana jest aż w trzech pokojach i zaangażowane jest do tego tak na oko 5 lub 6 osób. Jeden pokój to informacja i wydawanie uwaga: czystych formularzy (tak jakby formularze nie mogły leżeć luzem na korytarzu), drugi z co najmniej 3 paniami w środku to przyjmowanie owych formularzy i wklepywanie ich do systemu, trzeci pokój to wydawanie owych dowodów.
Zdaję sobie sprawę, że część pracy widoczna dla klienta (chociaż niestety czułem się petentem i to niezbyt pożądanym ) to tylko ułamek wszystkiego co wykonuje się przy tego typu czynnościach ale z drugiej strony w dowolnej prywatnej firmie tą samą pracę bez problemu wykonały by dwie, maksymalnie trzy osoby.

I teraz pytania:

1) Rozumiem, że obecna struktura działalności tego działu to pozostałość po wzmożonym okresie wymiany dowodów ze starych na nowe kiedy to zmuszone do tego były całe roczniki, ale czy na prawdę miasto nie ma innych pomysłów na "aktywną" walkę z bezrobociem ?
2) Ile ludzi miasto zatrudnia na wszystkich stanowiskach administracyjnych i jakie są roczne koszty ich działalności (pensje, utrzymanie budynków, opłaty za elektryczność, papier, toner do drukarki etc)

PS. Tak poza pytaniem. Aby nie wyjść na kogoś kto tylko narzeka napiszę też o pozytywach. Jeszcze niedawno chodząc po urzędach i załatwiając rozmaite sprawy często zmuszony byłem do biegania między jednym urzędem a drugim aby zdobyć określony papierek. Obecnie coraz częściej zdarza się, że słyszę: "to jest na naszym terenie już sobie z tym poradzimy" Plus za to, chociaż nie wiem, czy to zasługa naszego UM czy też raczej zewnętrznych regulacji prawnych.

trix - 01-09-2011, 18:47

Wybory sa już niedługo przecież, i trzeba ludowi pokazać że robimy, remontujemy, modernizujemy, realizujemy plan 5 letni :D , itp. Taki wesoły oberek.
Weredyk - 02-09-2011, 06:47

defekator napisał/a:

Zdaję sobie sprawę, że część pracy widoczna dla klienta (chociaż niestety czułem się petentem i to niezbyt pożądanym )


Ostatnio także wymienialem dowód, ale mam całkowicie odmienne zdanie - obsługujące mnie Panie były miłe i pomocne.

bastol23 - 02-09-2011, 22:06

D.Kunc-Pławecka napisał/a:
14. NORWIDA (jezdnia + krawężnik + chodnik)

Dlaczego firma wykonująca remont nawierzchni nie wymieniła wszystkich krawężników ? Po jednej stronie na odcinku Czerwona-Sienkiewicza pozostały krawężniki pamiętające lata, w których budowano ul. Norwida. Dodam, że firma która wykonywała w tym miejscu ścieżkę rowerową kilka lat temu również nie wymieniła tych krawężników. Ktoś powinien za to beknąć.

@DOWN://
No tak, zapomniałem że żyjemy w Polsce.

opornik - 02-09-2011, 22:08

bastol23 napisał/a:
Dlaczego firma wykonująca remont nawierzchni nie wymieniła wszystkich krawężników ?

Bo taki był zakres zamówienia zapisany w chciejstwie TZDM-u.

dafi33 - 03-09-2011, 06:47

Dlaczego ''stanęła'' budowa ścieżki rowerowej na Wojska Polskiego ?
Kiedy będzie kapitalny remont Bitwy o Wał Pomorski przecież tam się nie da jezdzić ?
Jakie są wyniki ekspertyzy mostu na Narutowicza ?

Baxon - 06-09-2011, 22:10

Na Wojska Polskiego coś nie idzie chłopakom. Krawężniki już chyba drugi raz zrywają. A ścieżkę zakończyli na przystanku jakieś 2 tygodnie temu, reszta rozkopana.
opornik - 06-09-2011, 22:28

A starówka mnie opluł jak kilka tygodni temu napisałem o tym problemie.
kaka - 08-09-2011, 15:17

dafi33 napisał/a:
Kiedy będzie kapitalny remont Bitwy o Wał Pomorski przecież tam się nie da jezdzić ?

Odpowiedź przyszła szybciej niż pani Rzecznik. Przejeżdżałem tamtędy godzinę temu i ulica była już po frezowaniu. Na miejscu cięższy sprzęt i ekipa w kamizelkach. W końcu się doczekaliśmy...

Mr Greenback - 16-09-2011, 08:42

kaka napisał/a:
dafi33 napisał/a:
Kiedy będzie kapitalny remont Bitwy o Wał Pomorski przecież tam się nie da jezdzić ?

Odpowiedź przyszła szybciej niż pani Rzecznik. Przejeżdżałem tamtędy godzinę temu i ulica była już po frezowaniu. Na miejscu cięższy sprzęt i ekipa w kamizelkach. W końcu się doczekaliśmy...

Zgadza się. co prawda miał byc czerwiec a nie wrzesień, ale tym razem pani rzecznik chociaż rok się zgodził. :mrgreen: Co w przypadku Krakowskiej już się nie udało.

mirak - 20-09-2011, 09:51

Po przeglądnięciu inwestycji w bazie UM mam nie tyle pytanie, co informacje dla pani rzecznik:
- skrzyżowanie M.B.Fatimskiej-Mickiewicza, Starodąbrowska-Lwowska nie znajduje się na terenie osiedla strusina podobnie jak:
-węzeł Krakowska i
-Plac handlowy "Chyszów".
-dodatkowy pas ruchu na ul. Mościckiego też nie powstał na Strusinie :(

halford - 20-09-2011, 10:01

opornik napisał/a:
D.Kunc-Pławecka napisał/a:
Poprzednia organizacja ruchu powinna zostać przywrócona na początku czerwca.

Szanowna Pani, raczy sobie nie traktować nas jak ludzi bez rozumu (czytaj idiotów). Nie mam czasu i ochoty grzebać w forumowym archiwum i szukać informacji sprzed kilku już chyba miesięcy, że zmiana organizacji ruchu - powrót do poprzedniej nastąpi jak tylko warunki atmosferyczne pozwolą na przemalowanie oznakowania poziomego.
Czyli co Pani rzecznik?? Nie ma warunków czy może ktoś nad czymś nie panuje??
"Mój dom świadczy o mnie".


A ja dalej swoje. Mam 20 września. Lato lada moment się skończy. Przyjdzie zima, będzie nowa stara wymówka o braku sprzyjających warunków atmosferycznych.

Pani Rzecznik, może przed wyborami się uda pomalować i ogłosić sukces ?

pb - 20-09-2011, 10:08

halford napisał/a:
opornik napisał/a:
D.Kunc-Pławecka napisał/a:
Poprzednia organizacja ruchu powinna zostać przywrócona na początku czerwca.

Szanowna Pani, raczy sobie nie traktować nas jak ludzi bez rozumu (czytaj idiotów). Nie mam czasu i ochoty grzebać w forumowym archiwum i szukać informacji sprzed kilku już chyba miesięcy, że zmiana organizacji ruchu - powrót do poprzedniej nastąpi jak tylko warunki atmosferyczne pozwolą na przemalowanie oznakowania poziomego.
Czyli co Pani rzecznik?? Nie ma warunków czy może ktoś nad czymś nie panuje??
"Mój dom świadczy o mnie".


A ja dalej swoje. Mam 20 września. Lato lada moment się skończy. Przyjdzie zima, będzie nowa stara wymówka o braku sprzyjających warunków atmosferycznych.

Pani Rzecznik, może przed wyborami się uda pomalować i ogłosić sukces ?Spokojnie, niejeden jeszcze czerwiec przed nami. I ten najważniejszy - ten w roku 2014, czyli roku wyborów samorządowych.

halford - 29-09-2011, 18:18

Cytat:
Spokojnie, niejeden jeszcze czerwiec przed nami. I ten najważniejszy - ten w roku 2014, czyli roku wyborów samorządowych.


Wtedy to pewnie sam Pan Prezydent będzie pędzlem malował :D

hurricane - 02-10-2011, 11:23

A ja zapytam Pani Rzecznik, bo niestety Tarnowski Portal Konsultacji Społecznych nie działa, dlatego nie mogę zapytać jedynego kompetentnego pracownika Pana Mikuty o dwie sprawy, ponieważ już ruszyła przebudowa linii kolejowej Kraków - Rzeszów proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1) czy znane są parametry techniczne nowego wiaduktu kolejowego w ciągu al. Tarnowskich - dla uściślenia dla Pani - chodzi o przekrój wiaduktu i szerokość prześwitu (ile pasów ruchu będzie pod tym wiaduktem)?

2) czy po przebudowie linii kolejowej E30 utrzymany będzie ruch pod wiaduktami w ciągu ulicy Tuchowskiej?

Potrzebuję jasnego potwierdzenia swoich informacji w odpowiedziach z UMT.

Goscinny - 02-10-2011, 12:33

ad 1) o ile pamiętam wstępne plany, to nie będzie takiego wiaduktu. Ta rogatka która tam teraz jest będzie zlikwidowana, a al. Tarnowskich będzie się ślepo kończyła przed torami. NAD torami ma być przeprowadzony most łączący ul. Ziaji i Tuchowską. Obecnych planów nie posiadam :(
ad 2) o ile się plany nie zmieniły - tak, ale tylko dla sam. osobowych - do tego dochodzi jeszcze planowana przebudowa "rampy".

hurricane - 02-10-2011, 12:56

Gościnny - tę wizję w punkcie 1) słyszę po raz pierwszy :shock:

Od początku słyszymy o wiadukcie kolejowym wc. Al. Tarnowskich... i o wątpliwym utrzymaniu ruchu na obecnej Tuchowskiej pod ciasnymi wiaduktami po przedłużeniu obecnej Tuchowskiej do Al. Tarnowskich po południowej stronie torów (tory się przesuną wyraźnie na północ w miejscu Al. Tarnowskich) - z tym, że dostałem po raz kolejny informację, że owy wiadukt ma pod sobą mieć jezdnię o szerokości 7 m. (po jednym pasie) - to oznaczałoby, że z południowej części Tarnowa do centrum będzie tylko jeden wąski przejazd... Pytam, bo gdy jeszcze pytałem Pana Mikuty na TPKSie z pół roku temu to dał bardzo wymijającą odpowiedź zasłaniając się tym, że trwa projektowanie tego odcinka i nic nie wiadomo - teraz to już chyba wiedzą co uzgodnili, skoro już się coś zaczyna dziać...

No chyba, że od razu zbudują drogę do Gumniskiej wzdłuż torów od Al. Tarnowskich, bo jak nie to będzie bardzo wąskie gardło...

Goscinny - 02-10-2011, 13:24

hurricane napisał/a:
Od początku słyszymy o wiadukcie kolejowym wc. Al. Tarnowskich

Gdzie słyszymy? Ja od poczatku wiem o przedłużeniu nad torami ul. Tuchowskiej do skrzyzowania Ziaji/Dąbrowskiego. Nawet, zdaje się, gdzieś były wstępne projektu tego mostu. Miasto czekało z ruchami na PKP, bo kolej nie miała gotowych swoich planów, a niestety bez tego nie da się zaprojektować ulicy ponad torami.
Chyba wiem o czym mówisz - były takie pobożne plany, żeby faktycznie puścić ulicę wzdłuż torów, z przejściem pod nimi, aż do ul. Gumniskiej. Z tym, że w tym projekcie al. Tarnowskich też miała być ślepa.
Jak będe w TZDM, to spróbuję od nich coś wyciągnąć - może mają jakieś koncepcje, które będą chcieli wdrożyć do realizacji.

opornik - 02-10-2011, 20:19

Nieśmiało zapytam Panią Rzecznik co z budową ronda Słoneczna-Starodąbrowska? Jeżeli mnie pamięć nie myli miała to być inwestycja roku 2011 a tu w temacie cisza.
Hmm, pytanie retoryczne. Ronda chyba nie będzie bo stan kasy miasta nie pozwala na rozpoczęcie inwestycji. A miało być tak pięknie a wyszło jak zwykle.
Obietnice sobie a rzeczywistość sobie. W końcu kampania wyborcza się skończyła i pora ciąć wydatki.

pb - 02-10-2011, 20:22

oporniku, będą nowe, jeszcze lepsze obietnice ;)
opornik - 02-10-2011, 20:36

Ty tam siedź spokojnie pod tym lasem :D Kup sobie taczki i zrób zapas kamienia na uzupełnianie ubytków w ulicy. Umiesz liczyć? Licz na siebie. :D
pb - 02-10-2011, 20:53

To, że na miasto liczyć nie można w najważniejszych dla mieszkańców sprawach to sprawa jasna. I Racjonalista do spółki z panią rzecznik mogą przekonywać, że białe jest białe a czarne jest czarne (czy jakoś tak). Ja wiem, że na normalne ulice w naszej dzielnicy nie ma co czekać :( Taczkę już mam.

BTW W ostatnim TEMI czytałem, że ponoć na radzie miasta pojawił się wniosek o odwołanie szefa TZDM.

opornik - 02-10-2011, 21:11

pb napisał/a:
BTW W ostatnim TEMI czytałem, że ponoć na radzie miasta pojawił się wniosek o odwołanie szefa TZDM.

I co z tego? A po co na sesji pojawiła się Pani Poseł? Przywiozła coś dla miasta? :D :D
Wszędzie dominują układy zwane koalicjami. My tu możemy wypruwać sobie flaki a i tak Pan Prezydent zrobi to na co uzyska zgodę koalicjanta.
Słowem, szczekajmy dalej a sprawy dalej biegną sobie swoim torem. Poukładanym torem.

ad2222 - 02-10-2011, 22:50

opornik napisał/a:
Umiesz liczyć? Licz na siebie.


Dokończ to piękne staropolskie przysłowie - nie skończone nie ma tego uroku :)

halford - 07-10-2011, 13:40

pb napisał/a:
halford napisał/a:
opornik napisał/a:
D.Kunc-Pławecka napisał/a:
Poprzednia organizacja ruchu powinna zostać przywrócona na początku czerwca.

Szanowna Pani, raczy sobie nie traktować nas jak ludzi bez rozumu (czytaj idiotów). Nie mam czasu i ochoty grzebać w forumowym archiwum i szukać informacji sprzed kilku już chyba miesięcy, że zmiana organizacji ruchu - powrót do poprzedniej nastąpi jak tylko warunki atmosferyczne pozwolą na przemalowanie oznakowania poziomego.
Czyli co Pani rzecznik?? Nie ma warunków czy może ktoś nad czymś nie panuje??
"Mój dom świadczy o mnie".


A ja dalej swoje. Mam 20 września. Lato lada moment się skończy. Przyjdzie zima, będzie nowa stara wymówka o braku sprzyjających warunków atmosferycznych.

Pani Rzecznik, może przed wyborami się uda pomalować i ogłosić sukces ?
Spokojnie, niejeden jeszcze czerwiec przed nami. I ten najważniejszy - ten w roku 2014, czyli roku wyborów samorządowych.


Kiedy Prezydent osobiście, z wstęgą i kwiatami zatwierdzi zmianę bo ponoć dziś przywrócono stary układ ?

gushman - 07-10-2011, 13:45

W czerwcu 2014 to szykuje się inna uroczystość: otworzenia do normalnego ruchu ul. Krakowskiej po remoncie. :)
hurricane - 07-10-2011, 14:14

halford napisał/a:
Kiedy Prezydent osobiście, z wstęgą i kwiatami zatwierdzi zmianę bo ponoć dziś przywrócono stary układ ?


Hehe, a kiedy przemalowali to? Dzisiaj w deszczu? :mrgreen: Warunki atmosferyczne sprzyjały? :P

halford - 07-10-2011, 14:21

hurricane napisał/a:
halford napisał/a:
Kiedy Prezydent osobiście, z wstęgą i kwiatami zatwierdzi zmianę bo ponoć dziś przywrócono stary układ ?


Hehe, a kiedy przemalowali to? Dzisiaj w deszczu? :mrgreen: Warunki atmosferyczne sprzyjały? :P


Lord mówił, że tylko znaki przestawili i barierki. Lini nie malowali.

LordRuthwen - 07-10-2011, 14:24

Nie przemalowali, po prostu przewiesili znaki i wstawili barierki żeby nie jechać na prosto z prawego
Stradie - 07-10-2011, 19:01

Pytania do pani rzecznik:

1. Kiedy rospocznie się budowa Cenbtrum Administracyjnego?

2. Czy na ul. Krakowskiej od "wiaduktu" do samej ulicy czerwonej musi być taki burdel architektoniczny? Na wykończeniu jest kolejny gniot, obok gniota, który powtał obok Galerii, a dokładniej tej pustej przestrzeni z pojedynczym drzewem. Nikt nie dba o spójność architektury w tym miejscu? To jeden wielki syf!

3. Czemu Pani nie odpowiada na wszystkie pytania?

ad2222 - 07-10-2011, 19:32

Stradie,

4. Dlaczego nie używasz słownika ortograficznego???
Myślisz, że ktoś potraktuje Cię poważnie? Skoro nawet nie potrafisz ubrać myśli w słowa?

Stradie - 08-10-2011, 09:54

Przepraszam. Piszę dosyć szybko na klawiaturze i czasem przycisnę nieodpowiedni klawisz przez co popełniłem faux pas pisząc "rosponcznie" zamiast "rozpocznie". Pragnę zauważyć, że Z na klawiaturze jest bezpośrednio pod S więc czasem się zdarzy błąd.
mirak - 13-10-2011, 07:10

W jaki sposób przewidziany jest ruch rowerowy w kierunku od Wałowej w dół po wyremontowaniu ulicy Krakowskiej.
hurricane - 13-10-2011, 09:32

Goscinny napisał/a:
Gdzie słyszymy?


Ja mam mapkę, chcesz? Nie znam stanu jej aktualności.

Goscinny - 13-10-2011, 09:40

hurricane, no właśnie kiedyś na początku koncepcji była mowa o takim wiadukcie, potem im przeszło - może teraz znowu ktoś ma genialny pomysł.
hurricane - 13-10-2011, 10:28

Jeszcze Ci podam link do wiadomości, gdzie jest wypowiedź "Najwyższego Drogowca Tarnowa" nt. ww. pomysłów: //http://www.intermaks.pl/index.html?grp=2&info=25849&lang=pl&strona=5

Dlatego chodzi mi o szerokość prześwitu pod wiaduktem kolejowym wc. al. Al. Tarnowskich, bo jak będzie to jezdnia o szerokości 7m. plus chodnik to ja dziękuję za to z góry. Jak będę miał jak to wrzucę jakoś tę mapkę.

defekator - 14-10-2011, 09:13

Może Pani Rzecznik się orientuje czym kierowano się przy remoncie murów miejskich wstawiając kratę w dość urokliwe i wygodne przejście przy ulicy Wąskiej obok pomnika Bema. Bo patrząc na to z boku decyzja taka wydaje się być pozbawiona jakiegokolwiek sensu.
D.Kunc-Pławecka - 14-10-2011, 09:34

Schody przy ulicy wąskiej nie miały żadnego uwarunkowania historycznego (pierwotnie w tym miejscu znajdowała się baszta), dlatego, decyzją kierownika tarnowskiej delegatury Urzędu Ochrony Zabytków, zdecydowano o zaniechaniu ich rekonstrukcji.
defekator - 14-10-2011, 10:22

Dziękuje za szybką odpowiedź.
Tak właśnie myślałem, że konserwator zabytków maczał w tym palce ;)
Szkoda jedynie, że zamykając schody nakazał wstawić kratę, która zapewne też nie ma żadnego uwarunkowania historycznego, zamiast zrekonstruować basztę (chociaż to oczywiście zadanie na całkiem inny budżet) ;) .

Eredhel - 14-10-2011, 11:31

Zwolnić jegomościa! ;)
Goscinny - 14-10-2011, 11:46

Jeśli kiedyś tam było wejście do baszty, to IMHO lepszym rozwiązaniem niż krata byłoby zrobienie tam drzwi - oczywiście zamknietych na głucho, ale w odpowiednim stylu.
TomekMKM - 17-10-2011, 11:58

Miałem pisać już kiedyś, ale jakoś mia wypadało z głowy. Tablice na "Jaskółce" naprawione już dłuższy czas temu :) Dziękuję Pani Rzecznik za reakcję i to szczerze, a nie sarkastycznie !
Stradie - 30-10-2011, 13:41

Pani Rzecznik mam kilka pytań odnośnie przyszłości miasta. Mianowicie.

1. Jak ma się rozwijać Klaster Przemysłowy?

2. Jak będzie wyglądało zagospodarowanie pustych terenów miejskich? O ile w ogóle takie będzie? Chodzi mi głównie o dzielnice: Mościce, Klikowa, Krzyż oraz tereny przylegające do ulicy Krakowskiej na dłogości od wiaduktu kolejowego do mostu.

3. Czy będzie jakąs konkretna promocja miasta, która zmieni myślenie wielu mieszkańców, że Tarnów jest cytuję: wiochą, prowincją, dziurą itp. Jeżeli tak, to jak będzie wyglądać?

Uważam, że pytanie nr 3 jest bardzo ważne, bo to odbija się na dostrzeganiu miasta przez osoby z zewnątrz. Mieszkańcy często sami sobie robią antyreklamę.

Beaver - 01-11-2011, 12:30

Mam pytanie do Pani rzecznik, czy nie można umówić się że co jakiś czas odpowiada Pani czy ktoś inny na pytania forumowiczów, np. co 2 tygodnie. Bo tak to czekamy i czekamy :)
Jakub Kwaśny - 01-11-2011, 23:24

Beaver napisał/a:
Mam pytanie do Pani rzecznik, czy nie można umówić się że co jakiś czas odpowiada Pani czy ktoś inny na pytania forumowiczów, np. co 2 tygodnie. Bo tak to czekamy i czekamy :)


Wierzysz w to? :) Bo ja szczerze wątpię. Skończy się na tym, że Pani Rzecznik się pojawi odpowie na te pytania na które chce odpowiedzieć i uzna, że wszystko jest ok.

Pani Rzecznik, proszę mnie zaskoczyć! Wystarczy raz w miesiącu! :) ale regularnie!

pb - 01-11-2011, 23:40

Jakub Kwaśny napisał/a:
Pani Rzecznik, proszę mnie zaskoczyć! Wystarczy raz w miesiącu! :) ale regularnie!


Jeszcze nie czas. Wybory dopiero w 2014.

dafi33 - 02-11-2011, 07:36

Kiedy będzie zmiana Rzecznika na jakąś sensowną i nie arogancką osobę ?
LordRuthwen - 02-11-2011, 08:01

dafi33, a wiesz co znaczy słowo arogancki? Pytam, bo nasi rodacy mają zwyczaj używania słów, których znaczenia nie rozumieją.
Jak mi ktoś mówi, że jestem arogancki to mu przyznaję rację, zawsze.

dafi33 - 02-11-2011, 08:08

Ogólnie to lekceważenie innych (więc na tym forum pasuje to do obecnego Rzecznika jak ulał) :D
LordRuthwen - 02-11-2011, 08:20

Miodek to kiedyś wyjaśniał, że pochodzi od greckiego słowa oznaczającego w wolnym tłumaczeniu dbanie o własną d4, i z tym się zgadzam :)
pb - 02-11-2011, 08:50

LordRuthwen napisał/a:
Miodek to kiedyś wyjaśniał, że pochodzi od greckiego słowa oznaczającego w wolnym tłumaczeniu dbanie o własną d4, i z tym się zgadzam :)Lord, bywa, że słowa zmieniają swoje pierwotne znaczenie. Proponuje raczej podeprzeć się po prostu słownikiem języka polskiego:

arogancja «zuchwała pewność siebie połączona z lekceważeniem innych»

http://sjp.pwn.pl/slownik/2550783/arogancja

W postępowaniu pani rzecznik widzę lekceważenie dyskutantów, ale arogancji nie. Po prostu odpowiada na wygodne dla siebie pytania i pojawia się wtedy kiedy ma ochotę. Przyjdzie czas, że będzie pojawiała się częściej a nawet zapraszała na rozmowy z samym prezydentem.

Eredhel - 02-11-2011, 10:29

Bo Pani DKP traktuje nas tak, jak pracowników UMT, z wyższością... co się będzie zniżać...
pb - 02-11-2011, 10:40

Nie wiem jak odnosi się p. rzecznik w stosunku do pracowników UMT. My tu jesteśmy raczej w pozycji petentów UMT, a wobec petentów p. rzecznik spełnia rolę bufora: najważniejsze robić dobrą minę, robić wszystko by szef w oczach mieszkańców błyszczał, dlatego na niektóre pytania odpowiedzi nie ma i nie będzie. Zresztą wtedy gdy dochodzi do bezpośredniej rozmowy mieszkańców z prezydentem (na czacie, który tymczasowo zaniemógł) sytuacja jest dokładnie taka sama: prezydent dyskretnie omija pytania niewygodne i chętnie dziękuje za pochwały od klakierów - na tym głównie polegają te czaty.
Dom - 02-11-2011, 11:00

Dobrze by bylo ustalic stala pore, np raz w miesiacu czy 2 razy w miesiacu, w koncu tych pytan nie jest az tak wiele. A jak dalej bedziemy lekcewazeni to po prostu zacznijmy zadawac te pytania w oficjalnej formie w pismach do UM, wtedy beda musieli nam odpowiadac.
opornik - 02-11-2011, 11:43

pb napisał/a:
My tu jesteśmy raczej w pozycji petentów UMT,

Nie do końca. My łożymy solidarnie na pensję Pani Rzecznik czyli jesteśmy jako obywatele raczej Jej chlebodawcami.

pb - 02-11-2011, 11:49

opornik napisał/a:
pb napisał/a:
My tu jesteśmy raczej w pozycji petentów UMT,

Nie do końca. My łożymy solidarnie na pensję Pani Rzecznik czyli jesteśmy jako obywatele raczej Jej chlebodawcami.A jak jesteś niezadowolony z pracy któregoś z urzędników to możesz mu odebrać premię? Albo na przykład nie dać prezydentowi podwyżki wcześniej uchwalonej przez podwła... wróć... radnych?

Goscinny - 03-11-2011, 22:29

Nawet nas już na czat nie zaprasza na Agorze :) Wie, że tutaj sami szydercy i marudy (poza klakierami) :P
opornik - 03-11-2011, 22:37

Statystyki Pani Rzecznik
Cytat:
Ostatnia wizyta: 17-10-2011, 11:31

imiol - 16-11-2011, 20:21

Ja cały czas chciał bym uzyskać informację czy rondo Słoneczna / Starodąbrowska pozostanie do końca świata prowizorką ?

Interesuje mnie konkretna odpowiedż a nie lanie wody że są projekty, plany itp.

Cubaza - 16-11-2011, 20:26

imiol napisał/a:
Ja cały czas chciał bym uzyskać informację czy rondo Słoneczna / Starodąbrowska pozostanie do końca świata prowizorką ?

Interesuje mnie konkretna odpowiedż a nie lanie wody że są projekty, plany itp.

Wiem, że nie powinno się odpowiadać pytaniem na pytanie, ale w czym do jasnej ciasnej przeszkadza wam to rondo. Gdyby dwa lata temu nikt tego nie nazwał tymczasowym tylko normalnym rondem to teraz nikt by nie płakał. Rondo sprawuje się bardzo dobrze. Jak ktoś nie umie po nim jeździć to nie jest ani moja ani nikogo innego wina. Oznakowane jest dobrze, da się przejechać to w czym przeszkadza. Będzie kasa za rok za dwa to się wybuduje prawdziwe rondo, nawet turbinowe. Nie będzie kasy to co? Mamy wrócić do sygnalizacji ?

imiol - 16-11-2011, 20:32

Cubaza z takim podejściem to po co asfaltować drogi lepiej zmniejszy prędkość i nauczmy się sprawnie omijać dziury.
Moim zdaniem jest zdecydowanie za małe (autobusy najeźdzają na pas zewnętrzny), w godzinnach szczytu ciężko wjechać na wewnętrzny pas.

Cubaza - 16-11-2011, 20:46

imiol napisał/a:
Cubaza z takim podejściem to po co asfaltować drogi lepiej zmniejszy prędkość i nauczmy się sprawnie omijać dziury.
Moim zdaniem jest zdecydowanie za małe (autobusy najeźdzają na pas zewnętrzny), w godzinnach szczytu ciężko wjechać na wewnętrzny pas.

Nie to nie jest takie samo podejście. Co innego droga w złym stanie i nie można jej użytkować w normalnych warunkach, a co innego rondo, które ma większą przepustowość i lepiej się sprawuje niż poprzednia organizacja ruchu.

Poza tym coś czuję, że po zmianie na nowe nietymczasowe rondo okaże się, że jako dwupasmowe i tak będzie za małe dla autobusów i będą najeżdżać na inne pasy.

MTar - 16-11-2011, 20:48

Mówiąc szczerze to mi to rondo też zupełnie nie przeszkadza. Jest kilaka pilniejszych inwestycji, np. związane przygotowanie układu komunikacyjnego po przebudowie linii kolejowej. Jeśli się za to nie zabierzemy to na tuchowskiej czeka nas paraliż.
imiol - 16-11-2011, 20:50

Cubaza mineło już 2 lata i był czas aby zaprojektować takie rondo co będzie spełniać oczekiwnia zarówno dla samochodów osobowych jak i cięzarowych i autobusów.

Bo tak jak wpominałem w godzinnach o dużym natężeniu ruchu cięzko się wbić na wewnętrzny pas.

MTar - każdy widzi inne potrzeby dla miasta :) ja mieszkam blisko tego ronda i może dlatego tak jestem ciekawy.

ClNEK - 16-11-2011, 22:14

imiol napisał/a:

Moim zdaniem jest zdecydowanie za małe (autobusy najeźdzają na pas zewnętrzny), w godzinnach szczytu ciężko wjechać na wewnętrzny pas.


Ostatnio zwróciłem uwagę na autokar turystyczny jadący środkowym pasem w lewo i bynajmniej nie przekraczał on linii, jechał na styk ale mieścił się na swoim pasie !!

MTar - 17-11-2011, 14:24

http://www.tarnow.pl/inde...rada-do-Tarnowa
Nowa porcja autopromocji (autodestrukcji) naszego samorządu. Nie wiem kto jest odpowiedzialny za opracowanie tego pliku w na dole, ale ta osoba nie ma pojęcia co tam nabazgrała. Rozwiązania przedstawione w rożnych częściach wzajemnie się wykluczają. Raz mamy rondo, raz skrzyżowanie. Przesunięcie linii w ciągu ulicy Gumniska w ogóle nie uwzględnione. A pomysł z podwójnym rondem na tej ulicy zupełnie nie trafiony. tam powinny być 2 oddzielne wiadukty jeden dla ulicy Gumniska a jeden dla nowego połączenia z Lwowską. A połączenie al Tarnowskiej z ul Dąbrowskiego wiaduktem na 2 pasy to porostu porażka bez wybudowania połączenia do ul Gumniska mamy kataklizm.

D.Kunc-Pławecka - 17-11-2011, 15:04

Pliki przedstawiające miejskie rozwiązanie drogowe to tylko koncepcje i plany do zrealizowania w przyszłości. Zostały dołączone tylko i wyłącznie jako ilustracja (dla osób zainteresowanych) przyszłych inwestycji, a nie jako ostateczna ich wizualizacja. Prace nad tymi rozwiązaniami cały czas trwają.
hurricane - 17-11-2011, 16:16

Pani Rzecznik, jedno pytanie:

Kiedy jest planowana budowa drogi od Al. Tarnowskich do ulicy Gumniskiej? Proszę nie rzucać wymówkami, że to są prace koncepcyjne itd. Czy ta droga będzie do 2015 wykonana czy nie? Bo jeśli nie, to zamiast uwolnić południową część zakorkujemy cały wjazd od południa do Tarnowa, zamkniemy całe Zabłocie. I wszyscy udusimy się pod nowym wiaduktem wc. ul. Dąbrowskiego i Al. Tarnowskich, który będzie miał przekrój tylko jednej jezdni.

Jak Pani nie wie, to niech Pani zadzwoni do TZDMu i łaskawie się dowie, zamiast unikać wespół z Panem Prezydentem odpowiedzi na trudne pytania.

Stradie - 22-11-2011, 17:05

Czy są jakieś plany związane z zaznaczonym poniżej terenem?

http://imageshack.us/phot...eztytuuyhh.png/

Mr Greenback - 25-11-2011, 09:34

Stradie napisał/a:
Czy są jakieś plany związane z zaznaczonym poniżej terenem?

http://imageshack.us/phot...eztytuuyhh.png/


Haha! fajne ujęcie. Ktos spoza Tarnowa pomysłałby że to jakieś opuszczone wyrobisko albo nieczynny poligon. A tu proszę-piękne hektary w CENTRUM MIASTA :lol:

Roberto - 26-11-2011, 20:07

1. Ulica Goldhammera dzisiaj w południe (po stronie PWSZ): auto na aucie powciskane gdzie się da, średnio co trzecie ze stosowną karteczką od straży miejskiej za wycieraczką. Pobliski kiosk też ma swoje karteczki, nawet dwie: "kart parkingowych brak" i "nie prowadzimy sprzedaży kart parkingowych". Niedaleki sklepik warzywno-spożywczy podobnie, choć bez karteczek i w zależności od dnia. Gdzie mam w takim razie pędzić po kartę gdy zaparkuję na tej ulicy ?!

2. Krakowska, kościół misjonarzy, w zasadzie dowolna niedzielna msza w okolicach południa: auta poustawiane co najmniej na trzy rzędy niemal pod same drzwi kościoła, stosownych kart od straży miejskiej nie ma nigdy, a oddalony o oszałamiające 100-200 metrów parking pod Świtem (w niedzielę darmowy ?) zawsze z wolnymi miejscami. Straż miejska nawet na nim grasuje i wlepia mandaty... ludziom którzy postawili auta na pasku dla taksówek, dlaczego nie wlepia ich tej chołocie spod kościoła ?!

pb - 26-11-2011, 20:26

Roberto napisał/a:
2. Krakowska, kościół misjonarzy, w zasadzie dowolna niedzielna msza w okolicach południa: auta poustawiane co najmniej na trzy rzędy niemal pod same drzwi kościoła


To samo obserwuję pod kościołem w Krzyżu. Auta zaparkowane nawet na skrzyżowaniu. Ale u nas straży miejskiej nie widuję w ogóle.

Jakub Kwaśny - 27-11-2011, 19:59

A zadzwonił ktoś kiedyś w tym dniu na SM i poprosił o interwencję? Na każde zgłoszenie mają obowiązek zareagować, więc zachęcam by wziąć choć trochę sprawy w swoje ręce!
małopolska2 - 28-11-2011, 23:13

Cytat:

Jak Pani nie wie, to niech Pani zadzwoni do TZDMu i łaskawie się dowie, zamiast unikać wespół z Panem Prezydentem odpowiedzi na trudne pytania.

Czasem to aż przykro słuchać tych dezinformacji płynących od Pani Rzecznik czy od jeszcze niestety aktualnego +Prezydenta.

Ana - 30-11-2011, 09:40
Temat postu: smog
Dlaczego władze Tarnowa nie informują mieszkańców o zagrożeniu pyłem? Czy tej sprawie są podjęte jakieś działania? W zeszłym tygodniu w Tarnowie było znacznie więcej pyłu niż w Krakowie, tam przedszkolaki nie chodziły na spacery, a u nas? wielka cisza
dafi33 - 03-12-2011, 18:03

Dlaczego liście w parku Strzeleckim nie są grabione i wywożone ?
sybirak - 07-12-2011, 13:30

Gdzie mam przynieść ramki na tablice rejestracyjne z reklamą mojej firmy w celu zamontowania ich na autach Straży Miejskiej?

(Pytanie zrodziło się w mojej głowie dzisiaj, jadąc za dacią SM z ramką reklamującą tłumiki.)

Jeżeli SM ma umowę z firm(ą)(mami) to proszę o informację ile te firmy płacą lub ilu mandatów nie zapłaciły?

Tomasz Drwal - 07-12-2011, 14:08

dafi33 napisał/a:
Dlaczego liście w parku Strzeleckim nie są grabione i wywożone ?

Przyłączam się i dodam jeszcze park na Piaskówce.

Ana - 14-12-2011, 10:10
Temat postu: Szczepienia dla wcześniaków - pneumokoki
Dlaczego miasto nie podpisało jeszcze odpowiedniej umowy umożliwiającej kontynuację szczepień na pneumokoki dla wcześniaków? Dzieci, które powinny przyjąć kolejne dawki na początku stycznia nie zostaną zaszczepione w terminie i odporność na pneumokoki będzie mniejsza. Przychodnia na ul. Mostowej informuje rodziców, że szczepienia być może zostaną wznowione na przełomie styczeń/luty, jeśli umowa dojdzie do skutku.
D.Kunc-Pławecka - 14-12-2011, 15:33

Program szczepień będzie kontynuowany w 2012 roku. Jak informuje Biuro ds. Zdrowia w Centrum Spraw Społecznych możliwość taka powinna być dostępna już w pierwszej połowie stycznia. W razie pytań lub wątpliwości wproszę o kontakt z Biurem ds. Zdrowia pod numerem tel. 14 68 82 855.
Beaver - 14-12-2011, 15:39

I znów odpowiedź tylko na jedno proste pytanie...
Goscinny - 14-12-2011, 15:40

Bo można było się pochwalić :)
sybirak - 14-12-2011, 17:17

Ponawiam.
Na jakich zasadach straż miejska reklamuje różne firmy za pomocą ramek na rejestrację?

bastol23 - 14-12-2011, 20:25

A czy te ramki dotyczą sklepów/serwisów samochodowych ? jeśli tak to w standardzie się takie "dostaje" jeśli auto było serwisowane.

Dostaje w "" bo zazwyczaj są one zakładane bez pytania :D

sybirak - 14-12-2011, 20:43

Co nie znaczy, że samorządowa instytucja powinna to przemilczeć.
Inaczej nasuwa się wniosek, że to jakiś ukryty sponsoring, lub promowanie kolegów.

bogdan - 15-12-2011, 20:25

Jaki ma miasto pomysł, plany na zagospodarowanie terenów przejętych od Gospodarstwa Pomocniczego przy Lotniczej. Bo rozumiem że parku rozrywki nie będzie ale chyba kukurydza to również nie to czego oczekiwaliby mieszkańcy.
Beaver - 25-12-2011, 18:07

Za trudne pytanie - nie będzie odpowiedzi chyba że zdarzy się świąteczny cud :)

Ja mam pytanie:
Co stoi na przeszkodzie aby zwiększyć znakami prędkośc poruszania się po paru ulicach, w okół których jest pusto ? np. na Ulicy Wyszyńskiego ? Pusto, głucho, a jechać 50 trzeba.

pb - 25-12-2011, 19:38

Najprościej zrobić "koniec terenu zabudowanego". Co w zasadzie jest zgodne z rzeczywistością.
Stradie - 25-12-2011, 21:19

Co może powstać w miejscu dworca PKS?
hurricane - 25-12-2011, 21:43

Stradie napisał/a:
Co może powstać w miejscu dworca PKS?


Jakby miasto kupiło ten teren to może by wiedziało, ale wyręczę Panią DKP, odpowiadając, że prawdopodobnie nie wiadomo :P

petr - 26-12-2011, 11:55

Gdzieś czytałem że ma go kupić jedna z tarnowskich firm transportowych - czyli pewno dworzec :)
Goscinny - 26-12-2011, 12:28

petr, a po co Mądlowi taki duży dworzec? On to kupił, żeby na tym terenie postawić coś, co będzie zarabiać na siebie, więc pewnie postawi jakiś "klocek" handlowy + kawałek na dworzec.
I nie zdzwię się, jak wybuduje jakiś koszmarek architektoniczny, który, dziwnym trafem, nie będzie przeszkadzał żadnemu urzędnikowi w mieście.

ad2222 - 26-12-2011, 16:59

Może dożyjemy (jak nie my, to może nasze wnuki) czasów, że np 50% mieszkańców będzie mogło oprotestować budowę jakiegoś kloca i skierować to z powrotem do fazy projektowej... Ehh, marzenia :)
imlazy - 26-12-2011, 18:26

Pytanie:
Ile osób jest w chwili obecnej zatrudnione w UMT ( jeśli to możliwe chciałbym wiedzieć ile w jakim wydziale i ile na jakich stanowiskach ).

Tzn jest to możliwe :) Więc pytam.

Stradie - 27-12-2011, 18:03

Gdyby wyglądało tak, to nawet i biedronka mogłaby to być :P


Ale mam nadzieję, że w końcu zawita do nas:lublubMiejsce idealne na takią inwestycję.

Jednak wracając do pytania, to chodzi mi o to co przewiduje tam plan zagospodarowania przestrzennego.

TomekMKM - 27-12-2011, 20:13

Czy te loga to jakaś reklama, czy tak tylko ;-)???
Jakub Kwaśny - 27-12-2011, 22:47

imlazy napisał/a:
Pytanie:
Ile osób jest w chwili obecnej zatrudnione w UMT ( jeśli to możliwe chciałbym wiedzieć ile w jakim wydziale i ile na jakich stanowiskach ).

Tzn jest to możliwe :) Więc pytam.


Nie wiem czy doczekasz się szybkiej odpowiedzi :) liczbę kiedyś przytaczałem... ale nie pamiętam.

W każdym razie tutaj na BIP: http://portal.tarnow.bip-gov.info.pl/bip/

w zakładce struktura organizacyjna, to możesz nawet nazwiska poznać :) kto w jakim "centrum" i w jakim wydziale tudzież referacie.

imlazy - 27-12-2011, 22:53

Jakub: Dziękuję ale tam będzie tylko wyliczanka tych którzy coś znaczą, a mi zależy na informacji o całym składzie. Bo nasze urzędy ( i sąd i prokuratura ) zaczynają puchnąć z powodu nadmiaru ludzi którzy tam są tylko po to aby być.

Wiesz, nie mam nic do tych którzy naprawdę coś robią. Ale po co x-pań/panów których głównym zadaniem jest bycie-tycie i płaszczenie się na fotelu urzędniczym/sekretarskim czy jakimś innym :) ?

Już dawno zostało dowiedzione, że pracownik na etacie państwowym traci motywacje po kilkunastu tygodniach pracy. Bo to przecież pewna praca i jeśli odpowiednio mocno trzymać się oparcia do można tak przewegetować do emerytury.
A petenci.. a pies ich nogą trącał... :(

I to mnie boli - bo to moje pieniądze, moje podatki :)

dafi33 - 28-12-2011, 13:00

Jakim bilansem zamknął się koncert Scorpions w Tarnowie ?
Tylko konkretnie a nie że przyniósł niewymierne efekty :lol:

Weredyk - 28-12-2011, 15:37

Dafi aspekt, o który pytasz był już poruszany na Forum, Gazeta Krrakowska zweryfikowała tą kwestię:

http://www.gazetakrakowsk...t.html?cookie=1

Jakub Kwaśny - 28-12-2011, 18:25

imlazy napisał/a:
Jakub: Dziękuję ale tam będzie tylko wyliczanka tych którzy coś znaczą, a mi zależy na informacji o całym składzie. Bo nasze urzędy ( i sąd i prokuratura ) zaczynają puchnąć z powodu nadmiaru ludzi którzy tam są tylko po to aby być.


Imlazy - nic bardziej mylnego - masz tam każdego, powtarzam KAŻDEGO urzędnika z imienia i nazwiska i od kogo podlega, z podziałem na centra i wydziały!

D.Kunc-Pławecka - 29-12-2011, 10:15

- Ile osób jest w chwili obecnej zatrudnione w UMT?

Według stanu z 28 grudnia w UMT zatrudnionych było 431 osób (429 etatów)

- Jakim bilansem zamknął się koncert Scorpions w Tarnowie ? Tylko konkretnie a nie że przyniósł niewymierne efekty.

Jak już zuważyliście, na organizację koncertu miasto przeznaczyło 160 tysięcy złotych.

Stradie - 29-12-2011, 15:41

A to dowiem się ja co przewiduje plan zagospodarowania przestrzennego po dworcu PKS?
MTar - 29-12-2011, 19:16

Miło znowu powitać panią rzecznik. Mam Pytanie dotyczące wschodniej obwodnicy Tarnowa. A mianowicie w wiosennych relacjach z konsultacji społecznych była mowa, że jesienią zostanie wybrany odpowiedni wariant i rozpocznie się uzyskiwanie decyzji środowiskowej. Więc na jakim etapie są obecnie prace nad obwodnicą i jak jej plany mają się do planu budowy lotniska na terenach obok wysypiska? (pojawiały się głosy że budowa obwodnicy spowoduje brak możliwości rozbudowy lotniska i należało by ją przesunąć na wschód)
dafi33 - 06-01-2012, 09:48

1.Ile kosztowała podatników szopka z wręczeniem honorowego obywatelstwa Skworcowi w Katowicach?

2.Pomimo tego, że uchwała stanowi, że tytuł honorowego obywatela Tarnowa odbierany jest w Tarnowie dlaczego złamano uchwałę dla obywatela Skworca czym jest to spowodowane ?

3. Kiedy będą wyciągnięte konsekwencje prawne i finansowe wobec pomysłodawców łamania tej uchwały ?

imlazy - 06-01-2012, 17:24

Pani rzecznik, pojawiły się pytania na które naprawdę spora grupa osób chce poznać odpowiedź.

dafi33 napisał/a:
1.Ile kosztowała podatników szopka z wręczeniem honorowego obywatelstwa Skworcowi w Katowicach?

2.Pomimo tego, że uchwała stanowi, że tytuł honorowego obywatela Tarnowa odbierany jest w Tarnowie dlaczego złamano uchwałę dla obywatela Skworca czym jest to spowodowane ?

3. Kiedy będą wyciągnięte konsekwencje prawne i finansowe wobec pomysłodawców łamania tej uchwały ?


Pytania są proste i bardzo precyzyjne, więc i odpowiedź powinna być łatwa.

Ile przyjdzie nam czekać na tą odpowiedź ? To, że takie pytania są wie Pani zapewne od dawna bo jest cały wątek na ten temat.

Dominik_PCH - 06-01-2012, 17:43

Ja wam powiem :) NIGDY :D .
Chcemy informacji? korzystajmy z oficjalnego zapytania
o udostępnienie informacji publicznej. Wtedy świętym
obowiązkiem rzecznika będzie jej udzielenie.
W sumie to nie taki głupi pomysł zebrać te pytania,
niektóre doprecyzować i w ramach protestu
złożyć je wszystkie na dziennik podawczy UMT ;P.
Powiem wam, że to może być bardzo ale to bardzo zabawne
i jest opcja, że sparaliżuje pracę urzędu. Jeśli będzie tego
wystarczająco dużo.

PS
Dziękuje Pani Doroto, że mnie pani też lubi i odpowiedziała mi na privie. Bardzo

Keleos - 06-01-2012, 17:52

Paraliż pracy urzędu - faktycznie radocha jak się patrzy. Co następne, paraliż Straży Miejskiej czy Pogotowia?
Dominik_PCH - 06-01-2012, 17:54

edukacja
imlazy - 06-01-2012, 18:05

Keleos: Nie przesadzajmy z tym paraliżem :) Proste pytania i prosta odpowiedź. Jedyne co to to, że nie są one wygodne. Bo łamanie własnych uchwał jest najzwyczajniej w świecie nieodpowiedzialne.

Więc paraliżu nie będzie. Bo jeśli NORMALNA praca ma powodować paraliż pracy jakiegokolwiek urzędu lub instytucji to wykaże to tylko tyle, że pracują tam osoby które mają problem z ogarnięciem podstawowych obowiązków.

Będę uparcie powtarzał: sami chcieli tam pracować kandydując :P To nie praca przymusowa, prawda ? Więc ani mi ich żal, ani mi ich szkoda. A pytania właśnie te niewygodne trzeba zadawać.

Dominik_PCH - 06-01-2012, 18:35

Imlazy przecież Pani Rzecznik to nie jest alfa i omga. Nie działa na zasadzie pytam-->odpowiadam.
Każde zapytanie skierowane drogą oficjalna ma oficjalną drogę. Po segregacji ląduje na biurku poszczególnych kierowników działów. Potem kierownicy przekazują to do ludzi zorientowanych w temacie. Ci z kolei odpowiadają i przekazują to dalej. Czy informacja wraca do kierownika, nie wiem. Domyślam się, że ktoś to musi "zweryfikować". Później podpisy i wysyłka do klienta w terminie określonym ustawą o dostępie do informacji publicznej.
Tak prawdopodobnie wygląda schemat udzielania informacji publicznej.

Stąd moim zdaniem, konkretne pytania i duża ich ilość w jednym czasie są w stanie sparaliżować prace. Jest to teoria, która można sprawdzić :) .

Keleos - 06-01-2012, 18:42

Cytat:
Keleos: Nie przesadzajmy z tym paraliżem [...] Więc paraliżu nie będzie

imlazy - Ty w ogóle czytasz te posty wcześniejsze?

Dominik_PCH napisał/a:
Powiem wam, że to może być bardzo ale to bardzo zabawne
i jest opcja, że sparaliżuje pracę urzędu. Jeśli będzie tego
wystarczająco dużo.


To nie ja sobie tutaj zgaduję, że będzie paraliż. To Dominik rzuca pomysł by zebrać jak najwięcej i doprowadzić do sytuacji, w której może nastąpić paraliż.

Stąd mój sprzeciw wobec takich zabaw.

Dominik_PCH - 06-01-2012, 18:46

Edukacja poprzez zabawę :) , tak naprawdę pytania zadane na forum lądują w próżni.
Ot takie radykalne rozwiązanie problemu. Z drugiej strony zawsze można prosić pojedynczo.

imlazy - 06-01-2012, 19:11

To spieszmy się z niewygodnymi pytaniami bo we wrześniu wchodzi nowelizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Wtedy urzędnicy będą mogli wymyślić 1100 powodów dla których informacja nie może zostać ujawniona.... :P

dafi33 - 08-01-2012, 08:47

Czy prawdą jest że urząd miasta wynajął na wyjazd do Katowic autokar i wiózł nim za nasze podatników pieniądze księży ?
Jaki był całkowity koszt szopki zwanej ''nadanie honorowego obywatelstwa miasta Tarnowa'' w dniu 06.01.2012 :?:

dafi33 - 08-01-2012, 17:40

Proponuje zadawać tutaj pytania i od razu na adres mailowy rzeczniczki :D
Adres mailowy do rzeczniczki :
rzecznik@umt.tarnow.pl
Ps. pierwsze moje pytania już poszły :D

Beaver - 11-01-2012, 19:54

Pytanie tylko czy z odpowiedzią :)
Ana - 16-01-2012, 09:57

Pomiędzy Osiedlem Zielonym a Ablewicza zrobiono wreszcie drogę i chodnik, świetnie, tylko dlaczego nie ma obniżenie krawężnika dla wózków? Podobnie wcześniejsza przebudowa chodnika koło bl. nr 13 - zlikwidowano podjazd dla wózków. Na tym osiedlu albo nie ma podjazdów, albo są tak strome, że zjazd lub wjazd z dzieckiem jest bardzo ciężki, a dla mnie z bliźniaczym wózkiem wręcz niemożliwy. Dodatkowo obok bloku 20 nie ma wogóle chodnika i wiele mam jeździ wózkami po ulicy, co wzimie, przy oblodzonych jezdniach jest niebezpieczne.
Czy i kiedy miasto planuje budowę brakujących chodników?
Dlaczego brak podjazdów dla wózków?

LordRuthwen - 16-01-2012, 10:51

Ana, tak generalnie to tam jest strefa zamieszkania, więc możesz iść nawet środkiem tej ulicy :)
farciarzgilmore - 16-01-2012, 11:03

Lordzie masz rację tylko koleżance zapewno chodzi o tą stromą górkę na której w zimie nieźle można się przejechać i to wprost pod nadjeżdżające auto. Chodnikiem poprostu bezpieczniej.
Beaver - 16-01-2012, 16:35

A czy to nie jest teren prywatny i takie pytanie nie powinno być kierowane do TBS albo Jaskółki ?
MTar - 18-01-2012, 00:57

Czy zakup 4 tabletów to następny krok w ramach oszczędności urzędu miasta? Do jakich celów i komu mają one służyć?

Ps. Może pani się ustosunkuje czy będzie odpowiadać na nasze pytania czy nie, ponieważ w obecnej sytuacji ten dział zaczyna tracić sens.

Jakub Kwaśny - 18-01-2012, 16:06

Dostałem odpowiedz ale mimo próśb - tylko w wersji papierowej. Jak zeskanuje to wrzuce na swoją stronę, chyba, ze Urząd wywiąże się z obietnicy i prześle rowńiez mailem.

Dwa tablety są do wydziału geodezji, a dwa do Centrum Dyrektora Gotfryda. Centrum Obsługi Mieszkańców.

imlazy - 18-01-2012, 18:18

Jakub: a mają jakis specjalny soft do tego czy chodzi o to, aby w terenie mieć dostęp do internetu ??
Tak czy inaczej bardziej zalatuje mi tu byciem 'trendy' niż rzeczywistą i uzasadnioną potrzebą.

Cubaza - 18-01-2012, 18:40

Tablet nie daje pewności, że w terenie będzie się miało internet :P A specjalistycznego softu też bym się nie spodziewał :P
Dominik_PCH - 18-01-2012, 19:36

Wydział Geodezji: Spoko opcja bo zamiast targać X map w teren itp biorę tablet i mam wszystko zgrabnie pod ręką. Do tego nie potrzeba jakiegoś specjalistycznego oprogramowania. Dużej rozdzielczości poglądowy eksportowy jpg wystarczy.

Kiedy możemy się spodziewać reszty odpowiedzi skierowanych do radnego Kwaśnego ? w kwestii transmisji online posiedzeń rady na przykład ?
PS
już sobie odpowiadam, na najbliższej Sesji w p. wolne głosy i wnioski :) .

Jakub Kwaśny - 18-01-2012, 19:45

Imlazy: W mojej opinii wydział geodezji zakupił to do projektu jaki obecnie będzie realizowany. Odpowiadając na Twoje pytanie: tak będzie odpowiedni soft. Tam jest to uzasadnione. W Centrum Obsługi Mieszkańców - może to służyć raczej jako gadżet dla Dyrektora :) ) chciałbym się mylić i może mnie ktoś wyprowadzi z błędu. Najwyżej zapytam o uzasadnienie szczegółowe, bo oczywiście w odpowiedzi same ogolniki.
imlazy - 18-01-2012, 19:52

Dominik_PCH: to tego można zrobić to na jakimś tablecie dwusystemowym ( Android + Windows ). Mam nadzieje, że takie zakupili a nie cudo Apple. Bo to już wg mnie bezsens. Wiadomo, że soft można napisać - ale nie tędy droga.

A tablet dwusystemowy czyli Windows + Adroid daje duuużo więcej możliwości i co ważne jest łatwiejszy i szybszy jeśli chodzi o wdrożenie.

No ale nie mnie o tym decydować - ja jestem od czepiania się ;)

Dorota1975 - 18-01-2012, 20:34

Jakub Kwaśny napisał/a:
W Centrum Obsługi Mieszkańców - może to służyć raczej jako gadżet dla Dyrektora :) )


dawno nie polemizowałeś na sesji z owym dyrektorem :D

tablety kupili, bo mogli kupić... albo kasa do zwrotu.... tak coś słyszałam...

MTar - 18-01-2012, 20:38

Cytat:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/ Specyfikacja materiału
Dopuszczalna przez Zamawiającego tolerancja parametrów technicznych i wymiarów +- 5%

Tablet I – 2 szt.

Wymogi techniczne:

Wymiary i masa: Max wysokość: 242 mm
Max szerokość: 186 mm
Max głębokość: 9 mm
Max masa: 615 g
Ekran: Ekran dotykowy Multi-Touch o przekątnej 9,7 cala z podświetleniem LED i błyszczącą powłoką, wykonany w technologii IPS.
Maksymalna Rozdzielczość minimum 1024 na 768 pikseli przy 132 pikselach na cal (ppi).
Odporna na odciski palców powłoka oleofobowa
Możliwość jednoczesnego wyświetlania w wielu językach i w różnych czcionkach.
Pojemność: Pamięć flash minimum 64 GB.
Procesor: Energooszczędny i wydajny układ SoC (system jednoukładowy) 1 GHz.
Bateria i zasilanie: Wbudowana bateria litowo-polimerowa (do wielokrotnego ładowania), 25 Wh

Czujniki: Przyspieszeniomierz
Czujnik oświetlenia w otoczeniu
Wejścia i wyjścia: Złącze dokujące
Gniazdo słuchawek stereo 3,5 mm
Wbudowane głośniki
Mikrofon
Kieszeń na kartę SIM
Wi-Fi i sieć komórkowa: UMTS/HSDPA (850, 1900, 2100 MHz)
GSM/EDGE (850, 900,1800, 1900 MHz)
Tylko transmisja danych
Wi-Fi (802.11 a/b/g/n)
Bluetooth 2.1 + EDR
Odtwarzanie dźwięku: Pasmo przenoszenia: od 20 do 20 000 Hz
Obsługiwane formaty audio: AAC (16 do 320 kb/s), Protected AAC, MP3 (16 do 320 kb/s), MP3 VBR, Audible (formaty 2, 3 i 4), AIFF i WAV Możliwość skonfigurowania maksymalnego poziomu głośności
TV i wideo: Obsługa rozdzielczości 1024 x 768 za pośrednictwem przejściówki ze złącza stacji dokującej na VGA; 576p i 480p za pośrednictwem kabla do komponentowego sygnału A/V, 576i i 480i za pośrednictwem kabla do zespolonego sygnału wideo
Wideo H.264 do 720p przy 30 klatkach na sekundę, Main Profile, poziom 3.1, z dźwiękiem AAC-LC do 160 kb/s, dźwięk stereofoniczny 48 kHz w formatach .m4v, .mp4 i .mov; wideo MPEG-4 do 2,5 Mb/s, 640 na 480 pikseli, 30 klatek na sekundę, Simple Profile z dźwiękiem AAC-LC do 160 kb/s, 48 kHz, dźwięk stereofoniczny w formatach .m4v, .mp4 i .mov
Tylna kamera: nagrywanie wideo, HD (720p) z prędkością 30 klatek na sekundę, z dźwiękiem, aparat z 5x zoom cyfrowy
Przednia kamera: nagrywanie wideo, VGA 30 klatek na sekundę z dźwiękiem
Lokalizacja: Wi-Fi
Cyfrowy kompas
Assisted GPS
Przy użyciu sieci komórkowej
Obsługa załączników e-mail: Możliwość przeglądania następujących typów dokumentów: .jpg, .tiff, .gif (obrazy); .doc i .docx (Microsoft Word); .htm i .html (strony WWW); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages); .pdf (Preview i Adobe Acrobat); .ppt i .pptx (Microsoft PowerPoint); .txt (tekst); .rtf (tekst sformatowany); .vcf (wizytówka); .xls i .xlsx (Microsoft Excel)

System operacyjny umożliwiający korzystanie z funkcjonalności tabletu.


Tablet II– 2 szt.

Pamięć
Rozmiar pamięci 1 GB
Zapis danych
Całkowita pojemność dysku - minimum 32GB
Wyświetlacz:
Typ wyświetlacza TFT Color LCD
Rozmiar wyświetlacza (cm) 23,8 cm
Typ rozdzielczości WXGA maksymalna rozdzielczość minimum 1280 x 800
Podświetlenie LED
Obsługa ekranu ekranu dotykowego
Interfejsy
Port USB Hi-Speed USB (USB 2.0) połączenie mikro A/B (obsługiwany host/klient)
Gniazdo słuchawek Tak
Wejście na kartę pamięci Karta pamięci SD x1
Podłączanie do sieci komputerowej
Bezprzewodowa sieć LAN Tak
Typ sieci bezprzewodowej LAN IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth BluetoothŸ wersja standardowa 2.1 + EDR Funkcja GPS Tak
Czujnik
Akcelerometr Akcelerometr 3-osiowy
Żyro Tak
Cyfrowy kompas Tak
Czujnik oświetlenia otoczenia Tak
Podczerwień
Pilot na podczerwień Tak
Funkja podczerwieni Funkcja Uczenia (Kod pilota pre-loaded)
Audio
Głośnik Wewnętrzny głośnik stereo
Mikrofon Wewnętrzny, pojedynczy mikrofon
Przednia kamera
Kamera internetowa Rozdzielczość VGA
Efektywnych pikseli 0.3 miliona pikseli
Tylna kamera
Kamera HD Rozdzielczość 2592 x 1944
Efektywnych pikseli 5 milionów pikseli
Kodeki i formaty
Kodeki audio AAC, mp3, WAV, WMA, WMA Pro, FLAC, MIDI, Ogg Vorbis
Kodeki wideo H.263, H.264/AVC, MPEG-4, WMV Obsługiwane formaty JPEG, GIF, PNG, BMP, WBMP
Dostarczane wyposażenie
Adapter AC Tak
Kabel zasilający Tak
Pasek Tak
Wymiary maksymalne
Grubość do 17,6 cm
Wysokość do 1,1 cm
Szerokość do 24,3 cm
Waga do 600 g
Akumulator dołączony
Typ akumulatora Lithium ion
Czas ładowania akumulatora 5 godzin
Pojemność akumulatora 5000 [mAh]
System operacyjny
System operacyjny system operacyjny umożliwiający korzystanie z funkcjonalności tabletu


taki jest SIWZ

opornik - 18-01-2012, 20:51

MTar napisał/a:
taki jest SIWZ

Jaśniej dla laika proszę ;)

Goscinny - 18-01-2012, 20:52

No to wiadomo, że to iPad II:

Cytat:
Opis Tablet APPLE iPad 2 Wi-Fi + 3G 64GB w mediaPeak

Dane techniczne: Ekran Ekran dotykowy Multi-Touch o przekątnej 9,7 cala z podświetleniem LED i błyszczącą powłoką, wykonany w technologii IPS Rozdzielczość 1024 na 768 pikseli przy 132 pikselach na cal (ppi) Odporna na odciski palców powłoka oleofobowa Możliwość jednoczesnego wyświetlania w wielu językach i w różnych czcionkach Pojemność: pamięć flash 64GB Obudowa: kolor biały Procesor: energooszczędny i wydajny układ SoC (system jednoukładowy) Apple A5 1 GHz Bateria i zasilanie: Wbudowana bateria litowo-polimerowa (do wielokrotnego ładowania), 25 Wh Do 10 godzin surfowania w sieci WWW przez Wi-Fi, oglądania wideo lub słuchania muzyki Do 9 godzin surfowania w sieci WWW przez 3G Ładowanie przez zasilacz lub przez przewód USB podłączony do komputera WiFi i sieć komórkowa: UMTS / HSDPA / HSUPA (850, 900, 1900, 2100 MHz) GSM / EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) Tylko transmisja danych Wi-Fi (802.11 a / b / g / n) Bluetooth 2.1 + EDR Odbiornik GPS Zdjęcia i nagrywanie wideo: Tylna kamera: nagrywanie wideo, HD (720p) z prędkością 30 klatek na sekundę, z dźwiękiem, aparat z 5x zoom cyfrowy Przednia kamera: nagrywanie wideo, VGA 30 klatek na sekundę z dźwiękiem Czujniki: Trzy-osiowy żyroskop Przyspieszeniomierz Czujnik oświetlenia w otoczeniu Wejścia i wyjścia: Złącze dokujące (30-pin) Gniazdo słuchawek stereo 3,5 mm Wbudowane głośniki Mikrofon Kieszeń na kartę SIM Odtwarzanie dźwięków: Pasmo przenoszenia: od 20 do 20 000 Hz Obsługiwane formaty audio: HE-AAC (V1 and V2), AAC (16 do 320 kb / s), Protected AAC (ze sklepu iTunes Store), MP3 (16 do 320 kb / s), MP3 VBR, Audible (formaty 2, 3 i 4), Apple Lossless, AIFF i WAV Możliwość skonfigurowania maksymalnego poziomu głośności Dolby Digital 5.1 surround przez przejściówkę Apple Digital AV Adapter (sprzedawane oddzienie) TV i wideo: Obsługa rozdzielczości 1024 x 768 za pośrednictwem przejściówki ze złącza stacji dokującej na VGA; 576p i 480p za pośrednictwem kabla Apple do komponentowego sygnału A / V, 576i i 480i za pośrednictwem kabla Apple do zespolonego sygnału wideo Wideo H.264 do 720p przy 30 klatkach na sekundę, Main Profile, poziom 3.1, z dźwiękiem AAC-LC do 160 kb / s, dźwięk stereofoniczny 48 kHz w formatach .m4v, .mp4 i .mov; wideo MPEG-4 do 2,5 Mb / s, 640 na 480 pikseli, 30 klatek na sekundę, Simple Profile z dźwiękiem AAC-LC do 160 kb / s, 48 kHz, dźwięk stereofoniczny w formatach .m4v, .mp4 i .mov Wymagania środowiskowe: Temperatura eksploatacji: od 0° do 35° C Temperatura przechowywania: od -20° do 45°C Wilgotność względna: od 5% do 95% bez kondensacji Maksymalna wysokość eksploatacji: 3000 m Obsługiwane języki: angielski (USA), angielski (Wlk. Brytania), francuski (Francja), niemiecki, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, niderlandzki, włoski, hiszpański, portugalski (Brazylia), portugalski (Portugalia), duński, szwedzki, fiński, norweski, koreański, japoński, rosyjski, polski, turecki, ukraiński, węgierski, arabski, tajski, czeski, grecki, hebrajski, indonezyjski, malajski, rumuński, słowacki, chorwacki, kataloński i wietnamski Obsługa klawiatur dla następujących języków: angielski (USA), angielski (Wlk. Brytania), francuski (Francja), francuski (Kanada), francuski (Szwajcaria), niemiecki, chiński tradycyjny (pismo odręczne, Pinyin, Zhuyin, Cangjie, Wubihua), chiński uproszczony (pismo odręczne, Pinyin, Wubihua), niderlandzki, włoski, hiszpański, portugalski (Brazylia), portugalski (Portugalia), duński, szwedzki, fiński, norweski, koreański, japoński (Romaji, Fifty Key), japoński (Kana), rosyjski, polski, turecki, ukraiński, estoński, węgierski, islandzki, litewski, łotewski, flamandzki, arabski, tajski, czeski, grecki, hebrajski, indonezyjski, malajski, rumuński, słowacki, chorwacki, bułgarski, serbski (cyrylica / pismo łacińskie), kataloński, wietnamski, tybetański, macedoński i czirokeski. Wbudowane słowniki (dla autokorekty oraz przewidywania tekstu): angielski (USA), angielski (Wlk. Brytania), francuski, niemiecki, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, niderlandzki, włoski, hiszpański, portugalski (Brazylia), portugalski (Portugalia), duński, szwedzki, fiński, norweski, koreański, japoński (Romaji), japoński (Kana), rosyjski, polski, turecki, ukraiński, węgierski, litewski, flamandzki, arabski, tajski, czeski, grecki, hebrajski, indonezyjski, malajski, rumuński, słowacki, chorwacki, kataloński, wietnamski i czirokeski Wymiary i waga: Wysokość: 241,2 mm Szerokość: 185,7 mm Głębokość: 8,8 mm Masa: 613g W zestawie: iPad Przewód dokujący ze złączem USB Zasilacz 10 W DokumentacjaOraz Sony S:

http://www.sony.pl/produc...itorialarticle2

To tyle jeśli chodzi o specyfikę przetargów. Niby mogą startować różni producenci, ale specyfikację spełni tylko jeden :)

ad2222 - 18-01-2012, 21:02

Goscinny napisał/a:
To tyle jeśli chodzi o specyfikę przetargów. Niby mogą startować różni producenci, ale specyfikację spełni tylko jeden


A właśnie się miałem głośno zastanawiać, z opisu którego pada skopiowali wymogi...

opornik - 18-01-2012, 21:08

ad2222 napisał/a:
A właśnie się miałem głośno zastanawiać, z opisu którego pada skopiowali wymogi...

Jako laik zapytam, czy sugerujecie ustawienie przetargu?

ad2222 - 18-01-2012, 21:10

opornik, nie ustawienie - raczej planowy zakup konkretnego modelu. Nie sądzę, żeby komuś chciało się 'ustawiać' dla 4 padów...
Goscinny - 18-01-2012, 21:23

opornik, zwłaszcza, że przetarg ustawia się pod znajomego dostawcę :) A tutaj mamy przykład, że nie zawsze przetargi są najlepszym rozwiązaniem - chłopaki chcą kupić konkretny model, bo np. dobrze go znają, są zadowoleni itd i muszą napisać tak SIWZ, żeby kupić to co chcą, a nie jakąś chińszczyznę za 1/4 ceny iPada. Akurat tutaj ich usprawiedliwiam - potem męczyliby się z dziwnym modelem i byłby płacz, że wydali kasę i nie działa jak potrzeba.
Który sklep im da najniższą cenę, ten wygra, bo i zarobek na tym niewielki, a gwarancje wszyscy dadzą taką samą.

Dominik_PCH - 18-01-2012, 21:28

Dorota1975 napisał/a:
...tablety kupili, bo mogli kupić... albo kasa do zwrotu.... tak coś słyszałam...


Jeśli tak jest naprawdę (a jest to realne co pisze Dorota1975). Urzędy, instytucje publiczne itp., jeśli im zostaje kasa na koniec roku to muszą ją wydać. Jeśli jej nie wydadzą to muszą zwrócić do góry. Jeśli oddadzą nadwyżki do góry to następnym razem z góry dostaną mniej. Normalne działanie instytucji i UM nie jest jakimś wyjątkiem. Dzięki temu lokalne firmy dostają zlecenia na koniec roku na różne usługi. Taki co roczny prezent od instytucji publicznych dla lokalnych firm usługowo-handlowych.

defekator - 18-01-2012, 21:55

Dominik_PCH napisał/a:
Normalne działanie instytucji i UM nie jest jakimś wyjątkiem. Dzięki temu lokalne firmy dostają zlecenia na koniec roku na różne usługi. Taki co roczny prezent od instytucji publicznych dla lokalnych firm usługowo-handlowych.


To zwyczajne marnowanie pieniędzy podatników.

Dominik_PCH - 18-01-2012, 22:13

Powiedz to wszystkim Polakom w każdym mieście, każdej wsi w tym kraju.

Swoją drogą dyskutowałbym czy to jest marnotrawienie środków. Nie wydali ich przez cały rok. Poza tym wydaje mi się, że nasza góra (do której powinniśmy oddać środki) ma na sobą jeszcze jedną górę. Więc gór, które się wyzbywają środków może być więcej. Jak nie my to zrobi to ktoś inny. A tak to środki zasilają lokalny rynek.
Nie muszę mieć racji, nie będę się upierał przy tym.

imlazy - 18-01-2012, 22:35

MTar napisał/a:

taki jest SIWZ


Pięknie napisane - ale za tą specyfikację zamówienia powinni kogoś powiesić za jajka. Przecież tam nie ma słowa o najważniejszym - systemie operacyjnym.

Wiadomo, że gdyby napisali, że ma być system Apple to wskazaliby jasno na konkretny sprzęt.
Niemniej taka specyfikacja prosi się o zgłoszenie tego do ponownego rozpatrzenia czy na pewno jest wszystko zgodnie z feng-shui ;)
Wiadomo, że chodzi o tablety iPad ( Apple ).


EDIT:
Zaskakuje mnie Wasze podejście: kase wydali bo musieli bo jak nie oni to inni by to zrobili albo do zwrotu.

No i ? Jak nie ma co kupować to tak - zwracać. Przecież to nie są pieniądze niczyje i jeśli mi dobrze wiadomo - pieniądz można wydać i za miesiąc i za rok. Oczywiście, te zwrócone/niewydane nie przejdą 'tak o' na kolejny budżet ale nie znaczy to, że uprawnia nas to do mniej potrzebnych zakupów.

Przecież jak kryzys to kryzys. Zresztą - to moje podatki - mogli mi zwrócić skoro nie mieli na co wydać, albo załatać mi dziure pod blokiem, bo straszy już 3ci rok.

defekator - 18-01-2012, 22:52

Dominik_PCH napisał/a:
Powiedz to wszystkim Polakom w każdym mieście, każdej wsi w tym kraju.


"Polacy, obywatele, rodacy. Ludu pracujący miast i wsi. To, że państwo zabiera wam kasę w podatkach aby potem urzędnicy, którzy nie wydali wszystkich pieniędzy do końca roku mogli wydać je na rynku lokalnym robiąc jak to oni nazywają prezent od instytucji publicznych dla lokalnych firm usługowo-handlowych jest zwykłym marnowaniem pieniędzy podatnika. Bo bardziej Wam ludowi pracującemu miast i wsi opłacałoby się aby te pieniądze od początku zostały w waszych kieszeniach. Wówczas nowe tablety służyłyby być może wam a nie urzędnikom. Sami zrobilibyście prezent zarówno sobie jak i lokalnym firmom handlowo usługowym bez zbędnych pośredników"

Może być ? ;)


Cytat:


Swoją drogą dyskutowałbym czy to jest marnotrawienie środków. Nie wydali ich przez cały rok.


To jest marnotrawienie bo skłania do nieprzemyślanych zakupów tylko po to aby nie stracić w przyszłym roku przyznanych środków. Znacznie rozsądniejsze są dwa rozwiązania:

- niewykorzystane środki przechodzą na rok następny, miasto sobie może w ten sposób oszczędzić pieniądze albo na jakiejś niezbędne inwestycje lub projekty albo zwyczajnie zmniejszyć w ten sposób choć odrobinę dług który w przyszłym roku zaciągnie.
- zostawiamy te pieniądze bezpośrednio w rękach lokalnych firm usługowych czy też zwykłych ludzi od których przecież te pieniądze pochodzą.
Cytat:

Poza tym wydaje mi się, że nasza góra (do której powinniśmy oddać środki) ma na sobą jeszcze jedną górę. Więc gór, które się wyzbywają środków może być więcej. Jak nie my to zrobi to ktoś inny. A tak to środki zasilają lokalny rynek.

Czyli zmarnujemy my bo jak nie to zmarnuje ktoś inny. To niestety konsekwencje głupiego prawa. Tylko, że skoro zostały pieniądze to oznacza, że było ich za dużo w stosunku do potrzeb/możliwości wydawania. Więc najlepszym rozwiązaniem jest zasilenie lokalnego rynku przez obniżkę podatków z których te nadmiarowe środki pochodziły.


Zaznaczam, że urzędom nie dziwię się, że tak robią, pretensji nie mam też żadnych bo z ich punktu widzenia jest to logiczne.
Tutaj wina nie leży po ich stronie tylko po stronie idiotycznych przepisów.

Dominik_PCH - 18-01-2012, 22:54

imlazy napisał/a:

EDIT:
Zaskakuje mnie Wasze podejście: kase wydali bo musieli bo jak nie oni to inni by to zrobili albo do zwrotu.


nie nie :) jak by nie wydali to musieliby oddać wyżej i to wyżej na 99% wydało by tą nadwyżkę. A my za chwile dostalibyśmy mniej i w ten sposób stracilibyśmy podwójnie.
Podkreślam to moja logika i nie muszę mieć racji :)

PS
Defekator zgadzam się z tym co napisałeś. Jedno sprostowanie, nie równałbym mnie do decyzyjnych urzędników. Rola referenta, niżej upaść się nie da :) , jest zgoła odmienna w tym systemie.

Ana - 21-01-2012, 00:18

Beaver napisał/a:
A czy to nie jest teren prywatny i takie pytanie nie powinno być kierowane do TBS albo Jaskółki ?

Pytałam w spółdzielni, powiedzieli, że chodnikami zajmuje się miasto, więc skierowałam to pytanie tutaj :)

dafi33 - 26-01-2012, 10:13

Dlaczego strona miasta nie umieściła informacji z demonstracji ws. ACTA gdzie uczestniczyło w niej 2 tyś. mieszkańców tego miasta ?

Wobec tego jaka logika kieruje panią rzecznik gdzie zamieszcza się obszerne relacje ze spotkań 30-40 osobowych ?

Dlaczego na stronie nie umieszcza się wszystkich wydarzeń tylko wybrane ?

Ps. dodam że obszerne relacje zamieściły wszystkie tarnowskie portale :D

Cubaza - 26-01-2012, 10:16

dafi33, idź się napij rumianku albo czegoś. A czy to była demonstracja zorganizowana przez urząd miasta? Wziął tam ktoś udział z urzędu miasta? Nie, to dlaczego na stronie miejskiej ma się pojawić informacja. Poza tym popatrzyłem na strony takich miast jak Kraków, Warszawa, Kielce(gdzie były te demonstracje najbardziej burzliwe ) i o dziwo nie widzę zdjęć z tych demonstracji...
--==EDIT==--
Cytat:
Ps. dodam że obszerne relacje zamieściły wszystkie tarnowskie portale

Dodam tylko, że to nie są strony miejskie tylko portale informacyjne więc co ma jedno do drugiego. Strona miejska nie jest portalem informacyjnym. Ona nie napisze o tym, że zenek spod budki z piwem potrzebuje 2zł i otworzył fundację swojego imienia. Portale informacyjne owszem mogą o tym napisać.

dafi33 - 26-01-2012, 10:20

Cubaza napisał/a:
A czy to była demonstracja zorganizowana przez urząd miasta?

Nie .... uroczystości religijne też UM nie organizuje a obszerne relacje zamieszcza ..... skoro był taki odzew społeczny to informacja się należy czyż nie ?
W czym są gorsi CI uczestniczy od TAMTYCH ?

Cubaza - 26-01-2012, 10:24

dafi33 napisał/a:
Cubaza napisał/a:
A czy to była demonstracja zorganizowana przez urząd miasta?

Nie .... uroczystości religijne też UM nie organizuje a obszerne relacje zamieszcza ..... skoro był taki odzew społeczny to informacja się należy czyż nie ?
W czym są gorsi CI uczestniczy od TAMTYCH ?

A czy TU pojawił się ktoś z urzędu miasta? Coś czuję, że TAM się ktoś pojawił i stąd informacja na stronie MIEJSKIEJ.
Nie są w niczym gorsi, ale strona miejska nie służy za portal informacyjny o demonstracji, w której coś czuję, że jakaś część ludzi nawet nie zajrzała do ACTA, tylko poszła za tłumem.

Dominik_PCH - 26-01-2012, 12:55Ja bym to zinterpretował jako ciche poparcie protestujących przeciwko ACTA przez UM i prezydenta. Można analizować, dyskutować. Przeczytajcie ostanie zdanie. Mimo, iż wczoraj było nielegalnie (z winy organizatora) to interwencji służb nie było.
Co do fotek, też uważam, że powinny się pojawić na stronie. W końcu to życia miasta.

Z drugiej strony jest już trochę za późno z punktu widzenia życia informacji.

Cubaza - 26-01-2012, 13:04

Dominik_PCH napisał/a:

Co do fotek, też uważam, że powinny się pojawić na stronie. W końcu to życia miasta.

Z drugiej strony jest już trochę za późno z punktu widzenia życia informacji.

Strona www.tarnow.pl to nie jest strona przedstawiająca życie miasta. To jest strona bardziej informacyjna i pojawiają się tam informacje z urzędu miasta. Z akcji/obchodów/uroczystości w których bierze udział ktoś z urzędu miasta bądź urząd miasta to organizuje. Idąc tropem, że przecież to życie miasta to powinny być zdjęcia z imprez w klubie Alfa itp. a nie o to chodzi. Przecież tym też miasto żyje. Rozróżnijcie portal miejski od portalu informacyjnego. To są dwie różne sprawy i dwiema różnymi sprawami pozostaną.

dafi33 - 26-01-2012, 13:10

Cubaza napisał/a:
A czy TU pojawił się ktoś z urzędu miasta? Coś czuję, że TAM się ktoś pojawił i stąd informacja na stronie MIEJSKIEJ.

Rozumiem idąc twoim tokiem myślenia że jak ktoś się pojawi ze strony UM to informacja i galeria na stronie miasta się znajdzie .... jeśli nie będzie nikogo to się nie pojawi :lol:
Tym sposobem kilka osób będzie decydowało jaką informację zamieścić a jakiej nie :lol:

Dominik_PCH - 26-01-2012, 13:17

Dobra, nie rozumie o co chodzi :) . Zresztą nie ważne. Protest się odbył pokojowo. Odbił się echem w mieście. Sam prezydent po części stanął po stronie prostujących, moim zdaniem. Idą nowe rzeczy, to był dopiero początek. Zapraszam na kanał FB http://www.facebook.com/events/195948973836535/ tam na bieżąco w jednym miejscu podawane są informacje w sprawie ACTA.
Cubaza - 26-01-2012, 13:19

dafi33 napisał/a:

Rozumiem idąc twoim tokiem myślenia że jak ktoś się pojawi ze strony UM to informacja i galeria na stronie miasta się znajdzie .... jeśli nie będzie nikogo to się nie pojawi :lol:
Tym sposobem kilka osób będzie decydowało jaką informację zamieścić a jakiej nie :lol:

A teraz tak nie jest ? Kilka osób nie decyduje o tym co pojawi się na stronie a co nie ? Zdaje się, że na wszystkich stronach jest kilka osób decyzyjnych, że dana informacja/galeria się pojawi.

Dominik_PCH - 26-01-2012, 13:27

Cubaza napisał/a:

A teraz tak nie jest ? Kilka osób nie decyduje o tym co pojawi się na stronie a co nie ? Zdaje się, że na wszystkich stronach jest kilka osób decyzyjnych, że dana informacja/galeria się pojawi.


Tak działa prasa. Jest "wydawca" (UMT), "redaktor naczelny" (Wydział prasowy) i "dziennikarze" (pracownicy UMT). Wydawca (UMT) realizuje "linię programową", którą uważa za słuszną. Rola wydawcy i realizacja linii programowej zapisana jest w ustawie o prawie prasowym.
Portal UM można potraktować jako prasę ze swoją linią programową, z którą albo się można zgodzić albo nie :)

sbs - 26-01-2012, 13:48

Kod:
http://www.zksunia.tarnow.pl/index.php?kat=full&tm=2012-01-25_16:49

pani rzecznik, czy tarnowski magistrat jest zainteresowany uczestnictwem Tarnowa w imprezie Mistrzostw Europy do lat 19-stu. czy posiadacie wiedzę o planowanej imprezie tej rangi w małopolsce?
prosiłbym o rzeczową , wyczerpującą odpowiedź.

MTar - 26-01-2012, 15:34

Cubaza tak szczerze mówiąc to pieprzysz głupoty. Nie chodzi o to że to nie jest portal informacyjny, bo po co np podawać na nim informacje o fałszywym alarmie bombowym. Prawda jest taka że w mieście rządzą "Tarnowianie" i PO więc nie można podawać takich informacji które godzą w oficjalne stanowisko PO. O ile prezydent i policja po cichu poparli protest nie robiąc nic pomimo iż był nielegalny to nie chcą drażnić koalicjanta. Ogólnie to większość artykułów była tak skonstruowana by skompromitować przeciwników ACTA. Zamiast pisać o pokojowej 15 tysięcznej demonstracji w Krakowie, to mówiono o zamieszkach w Kielcach i Łodzi, albo o nieudanej manifestacji w Warszawie. Jednym słowem propaganda w całej okazałości.

edit.
Cubaza napisał/a:
Wziął tam ktoś udział z urzędu miasta?

Idąc twoim tropem rozumowania żartowniś który straszy bombami to ktoś z Urzędu Miasta. Powinno to ułatwić sprawę policji :lol:

Cubaza - 26-01-2012, 15:58

Ech, widzę że dalej nie rozumiecie. Ja pieprzę głupoty. Niech będzie, może i mówię głupoty bo nie widzę oficjalnej strony miasta jako miejsce gdzie powinny się pojawiać takie informacje. Według mnie to nie jest miejsce do tego. I naprawdę średnio ważne jest tutaj czy rządzi PO, Tarnowianie, czy ktoś inny. Ciekawe czy jakby PIS rządził w Tarnowie to by się ta informacja pojawiła. Coś czuję, że nie. Więc argument o niedrażnieniu koalicjanta jest nietrafiony.
MTar - 26-01-2012, 16:04

W żadnym wypadku nie jestem zwolennikiem PiS-u. I za ich rządów, w analogicznej sytuacji, było by dokładnie to samo. To pokazuje tylko nadużycia władzy. I wykorzystywanie strony miejskiej do osobistych celów.
Cubaza - 26-01-2012, 16:07

MTar napisał/a:
W żadnym wypadku nie jestem zwolennikiem PiS-u. I za ich rządów, w analogicznej sytuacji, było by dokładnie to samo. To pokazuje tylko nadużycia władzy. I wykorzystywanie strony miejskiej do osobistych celów.

I z taką odpowiedzią mogę się zgodzić. I się zgadzam, że strona internetowa miejska jest bardzo często wykorzystywana do swoich osobistych celów.
Jednak dalej jestem zdania, że zdjęcia z protestu przeciw ACTA nie powinny się znaleźć na oficjalnej stronie miasta.

Dominik_PCH - 26-01-2012, 18:00

Cubaza napisał/a:
MTar napisał/a:
W żadnym wypadku nie jestem zwolennikiem PiS-u. I za ich rządów, w analogicznej sytuacji, było by dokładnie to samo. To pokazuje tylko nadużycia władzy. I wykorzystywanie strony miejskiej do osobistych celów.

I z taką odpowiedzią mogę się zgodzić. I się zgadzam, że strona internetowa miejska jest bardzo często wykorzystywana do swoich osobistych celów.
Jednak dalej jestem zdania, że zdjęcia z protestu przeciw ACTA nie powinny się znaleźć na oficjalnej stronie miasta.


Mam pytanie, do Cubaza: Jak powinna wyglądać "linia programowa" strony miejskiej. Mógłbyś nakreślić szybko w punktach. Ciekawy jestem jak Ty to widzisz.

opornik - 26-01-2012, 18:03

Oj, chyba miotła potrzebna do posprzątania. Panowie, na pw sobie dyskutujcie i spierajcie się albo załóżcie sobie nowy wątek który od razu dodam do ignorowanych.
MTar - 28-02-2012, 17:12

Jeśli jeszcze tu czasem Pani zagląda to chciał bym pani serdecznie podziękować. Dzięki temu, że czat z panem prezydentem odbędzie się o godzinie 14, czyli w godzinach kiedy większość osób pracuje, nie będziemy mogli wziąć w nim udział. Jest to dla nas świetna wiadomość, ponieważ nie zadamy trudnych pytań na które i tak nikt nie udzieli odwiedzi, zaoszczędzimy czas i nie będziemy rozczarowani brakiem niektórych odpowiedzi. Pozdrawiam i życzę dalszych sukcesów propagandowych.
hurricane - 28-02-2012, 17:57

MTar, a czego się spodziewałeś? Przecież o to chodzi. A klakierzy i tak będą pisać salwy pochwalne na cześć panującego... być może nawet w godzinach pracy...
dafi33 - 10-03-2012, 08:10

Kiedy na stronie miejskiej pojawi się ta informacja jako kolejny sukces ekipy rządzącej ?
W końcu liderujemy :lol:

''Prezydent Tarnowa wraz z prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim i marszałkiem województwa Markiem Sową otwierają ranking "Krakowskiej". Pensja każdego z nich wynosi 12 365 zł brutto. Ich płace różnią się tylko rozkładem poszczególnych składników wynagrodzenia (dodatek stażowy, funkcyjny, specjalny czy wysługa lat). ''

dafi33 - 15-03-2012, 08:10

Piękna galeria z wręczenia złotych rózg .... a gdzie informacja kto je dostał ? :lol:
Mark - 17-03-2012, 22:28

SZANOWNA PANI RZECZNIK.

Gdzie są odpowiedzi na pytania zadane podczas ostatniego czatu. Po co dokonujecie cenzury.

Wojtasek - 18-03-2012, 10:41

Kiedy i jakie kroki zostaną podjęte,aby zniknęło gruzowisko "OWINTAR"w centrum miasta??
Dlaczego tak póżno ,kto za ten stan rzeczy odpowie?

LordRuthwen - 18-03-2012, 13:32

Wojtasek, a co miasto może w stosunku do prywatnego właściciela którego trzyma za rękę inspektor zabytków?
Nic.

dafi33 - 30-03-2012, 06:46

Witam
http://www.tarnow.pl/inde...ch-miejsc-pracy
Jaki wkład miasto miało w powstanie tej inwestycji ? . Przecież to jest poza granicami administracyjnymi miasta .
Jeśli nie miało żadnego po co zamieszczać o tym informację dla czystego PR .?

Beaver - 31-03-2012, 21:14

Jendo pytanie do Pani Rzecznik: Czy jest sens zadawać tutaj pytania do Pani czy już całkowicie olała Pani nasze forum ?
Jakub Kwaśny - 01-04-2012, 10:58

D.Kunc-Pławecka - ostatnia wizyta: 12-01-2012, 14:17 , nawet nikomu z biura prasowego już nie chce się monitorować co mówi się o władzy. Chyba za dużo inne media ostatnio narzekaly, za dużo punktów zapalnych gdzieś indziej było, nie ma czasu na agore.
Dom - 01-04-2012, 11:34

Wow, nie wiedzialem, ze az tyle czasu minelo. Po prostu zenujace.
dafi33 - 01-04-2012, 17:21

Jakub Kwaśny napisał/a:
nawet nikomu z biura prasowego już nie chce się monitorować co mówi się o władzy.
Nie bój nic monitorują oj monitorują tylko przyjęli taktykę olewania agory , przecież mają ''swoje'' forum które jest martwe ale co tam lepiej zamknąć oczy i nie widzieć rzeczy niewygodnych .
Ps. jutro relacja z marszu fanatyków radia maryja na czele z radnym klimkiem :lol:
I tacy ludzie rządzą miastem :roll:

Stradie - 02-04-2012, 19:10

Mam pytanie. Czy w okolicach ulicy Nowodąbrowskiej w najbliższym czasie będą przeprowadzane jakieś inwestycje miejskie lub prywatne? Głównie chodzi mi o teren ograniczony ulicami Nowodąbrowską, Spokojną oraz Krzyską.
sajdak - 02-04-2012, 20:19

kolega się będzie budował;)
misia - 29-04-2012, 09:56

Witam
Zakończyła się rekrutacja w przedszkolach. Czy są dane ile dzieci nie dostało się do przedszkoli ? i czy zasadne było likwidowanie trzech placówek?

opornik - 29-04-2012, 11:21

Będziesz miała okazję zadać to pytanie Panu Prezydentowi na czacie który
Cytat:
[15:02:44] Prezydent: Kolejne spotkanie na pewno w kwietniu.

Panie Prezydencie, albo trzeba podać o którym roku Pan myślał albo nie składać obietnic bez pokrycia. ;)

Dom - 29-04-2012, 11:39

Pani Rzecznik staje sie coraz bardziej postacia mityczna. Jeszcze niedawno ludzilem sie, ze chociaz raz na kwartal bedzie odpowiadac, ale jak widac sie nie udalo. Jezeli faktycznie ma tyle obowiązkow to moze by nalezalo poinformowac inspekcje pracy, niech sie przyjrza sytuacji.
Goscinny - 29-04-2012, 11:48

Czytając tarnowskie portale dochodze do wniosku, że pani Rzecznik nie jest od odpowiadania na pytania, ale od wygłaszania komunikatów pochwalnych.
trix - 30-04-2012, 11:13

Po co, wybory dopiero za jakiś czas.
Jakub Kwaśny - 30-04-2012, 21:58

Przeklejam , mini dyskusję z Rzeczniczką Prezydenta, z Facebooka, ale dotyczy Agory, więc pozwalam sobie ją tu skopiować. Komentarz mój tyczył się wyprawy rowerowej p. Doroty.

Jakub Kwaśny napisał/a:
Dorota piszesz jakbyś miała się na emeryturę wybierać, a przecież do 67 roku życia Ci jeszcze daleko, a figury to nie jedna dwudziestolatka Ci zazdrości :) Ps Zapraszam na agorę, bo się internauci niecierpliwią :)


Dorota Kunc-Pławecka napisał/a:

Bardzo mocno ich pozdrawiam i prosze o dokładne czytanie moich wiadomości!


Dorota Kunc-Pławecka napisał/a:

A, no to może przy okazji. Kubuś, ze względu na fakt, że na Agorze, z przyczyn leżących po Waszej stronie, nie jestem w stanie podpiąć pliku w formacie PDF - w jednej z ważnych spraw, o którą prosiliście, inicjatorowi posta odpowiedziałam mailem. Proszę Ty także przeczytaj. Uwaga - materiał bardzo obszerny.

Goscinny - 30-04-2012, 22:12

Cytat:
prosze o dokładne czytanie moich wiadomości!

Bez komentarza.
A jakby chciała coś zamieścić, to by zamieściła, skontaktowała się, a nie zwalała na "problemy techniczne".

JaroTar - 30-04-2012, 22:19

Goscinny napisał/a:
Cytat:
prosze o dokładne czytanie moich wiadomości!

Bez komentarza.
A jakby chciała coś zamieścić, to by zamieściła, skontaktowała się, a nie zwalała na "problemy techniczne".


Dokładnie, UMT ma nie jeden serwer i nawet nie dwa, na który to można wrzucić plik i podlinkować go nam do wglądu....

ehh...

opornik - 30-04-2012, 22:34

D.Kunc-Pławecka napisał/a:
prosze o dokładne czytanie moich wiadomości!

Po pierwsze primo, ja bym napisał proszę a nie prosze.
Po drugie primo, jest mi przykro, że przegapiłem wiadomości Pani Rzecznik. Proszę forumowiczów o podanie linków do do tych słów zapisanych złotą czcionką Pani Rzecznik.
PS
A wie Pani coś na temat kwietniowego czatu z Panem Prezydentem?
Miałem coś napisać o różnicy w naszym wieku i Pani traktowaniu mieszkańców Tarnowa ale chyba szkoda czasu.

Beaver - 30-04-2012, 22:59

Ale nie ma sie co już przejmować tym co Rzecznik robi. Następnym razem my tez Ją olewajmy tak jak ona nas i tyle w tym temacie. Będzie spotkanie z prezydentem, postarajmy się aby mimo zapowiedzi o uczestnictwie w tym czasie wybrać się na spacer/piwo itd.

Mnie tylko zastanawia, że jedna rzecz z PDF tak skutecznie zablokowała Pania Rzecznik, że innych postów już nie potrafi napisac ?

Specjalnie dla Pani:
https://www.google.com/se...lient=firefox-a

dafi33 - 01-05-2012, 05:54

Sprawa prosta jak drut pani rzecznik nie zwykła czytać krytyki pod adresem zarówno swoim czy UM . To forum jako niezależne psuje sielski i dostatni obraz jaki wytwarza na stronie UM .
Zauważcie że tam są same pozytywne informacje i niusy . Stron negatywnych brak :lol:
Propagandzistka pierwszej klasy :lol:

igor - 31-05-2012, 12:56
Temat postu: Uczniowie na Forum MŚP
Właśnie na stronie tarnow.pl przeglądnąłem fotki z XII Forum Małych i Średni Przedsiębiorców. I na niektórych z nich widać uradowane twarze młodzieży z tarnowskiego "mundurowego" liceum.
I tak się zastanawiam czy oni tam przyszli w ramach przerwy między lekcjami, czy też zamiast uczyć się w tym czasie (za nasze, podatników pieniądze) w szkole przyszli na wagary?
A może to nie są wagary, tylko młodzi ludzie przyszli na Forum MŚP w ramach lekcji (np. biologii, czy fizyki).
Bardzo często na różnych wydarzeniach (najczęściej tych organizowanych przez UM) widać znaczne tłumy młodzieży - młodzieży która powinna raczej siedzieć w ławkach szkolnych i przykładnie zdobywać wiedzę, a nie bezmyślnie przesiadywać na wydarzeniach które dotyczą ich w niewielkim (o ile jakimkolwiek stopniu), a najczęściej nie interesują ich wogóle.
Ciekawy sposób na zapewnienie frekwencji ... ale możliwe, że później ci sami uczniowie w pocie czoła nadrabiają zaległości i przychodzą do szkoły np. w soboty, żeby tylko w 100% zrealizować program nauczania.
Zastanawiam się co UM na to, (jako organ prowadzący szkołe) że uczniowie zamiast na zajęciach w szkole, "imprezują" na forum?

Dorota1975 - 31-05-2012, 13:07

Podobnie było chociażby w tamtym roku na forum inwestycyjnym. Do południa pojawiły się jakieś klasy i niestety, ale młodzież się nudziła. Siedzieli wpatrzeni w telefony komórkowe. No i trochę nie pasowali do uczestników i gości forum. Garnitury kontra młodzieżowy luz... Ale przynajmniej w górnych rzędach pusto nie było :D Ze sceny widać było tłumy słuchających wykładu, dyskusji... To się liczy :)
dafi33 - 14-06-2012, 14:08

Kiedy miasto w końcu zacznie łatać dziury na miejskich ulicach ?
igor - 19-06-2012, 07:00

To może nie jest najlepsze miejsce na tego typu pytanie, ale gdzie na tym forum można znaleźć wątek "ODPOWIEDZI OD PANI RZECZNIK PREZYDENTA MIASTA TARNOWA"?
bastol23 - 19-06-2012, 22:49

igor, w tym temacie :D :roll:
igor - 20-06-2012, 15:27

To chyba tylko na niektóre, wybrane pytania ... :P
dafi33 - 08-07-2012, 07:06

Kto personalnie odpowiada za kontrolę stanu tarnowskich ulic ?
Co ile takowe kontrole powinny się odbywać ?
Czy są przeprowadzane protokoły pokontrolne ?
Dlaczego większość dziur nadal nie jest łatana przecież mamy już Lipiec ?

mirak - 23-07-2012, 09:59

kiedy pojawią się odpowiedzi na pytania, które nie zmieściły się w czasie podczas dwóch ostatnich czatów z prezydentem?
mirak - 29-08-2012, 12:22

W międzyczasie pojawiły się odpowiedzi na pytania z ostatniego czatu. Nadal brak jednak z 29.05.2012!
MST wónraT - 29-08-2012, 15:25

Najwyższe Kierownictwo Śr 29.08.2012 12:06

Cytat:
Wszystkie odpowiedzi na pytania, które z przyczyn czasowych nie doczekują się publikacji on- line, są niezwłocznie zamieszczane na Oficjalnym Portalu Miasta Tarnowa www.tarnow.pl, w zakładce "czat z prezydentem".


Musisz poczekać niezłocznie :)

MST wónraT - 13-09-2012, 12:43

mirak napisał/a:
W międzyczasie pojawiły się odpowiedzi na pytania z ostatniego czatu. Nadal brak jednak z 29.05.2012!


to czekamy,

z czatu w dniu 31 sierpnia 2012

[16:56:36] Prezydent: Sprawdzę dlaczego...

MST wónraT - 15-09-2012, 20:33

D.Kunc-Pławecka napisał/a:
prosze o dokładne czytanie moich wiadomości!Szanowna Pani Rzecznik.

Stosująć się do Pani rady zadam pytania na które na tym forum nie uzyskaliśmy odpowiedzi w trybie dostępu do informacji publicznej.

neya3 - 25-09-2012, 07:41

Pani Rzecznik będzie miała w tym roku akademickim zajęcia na PWSZ przedmiot: Rzecznik prasowy w świecie mediów hmm, jak nie postępować to chyba wie, pytanie co przekaże studentom
defekator - 25-09-2012, 07:54

neya3 napisał/a:
Pani Rzecznik będzie miała w tym roku akademickim zajęcia na PWSZ przedmiot: Rzecznik prasowy w świecie mediów hmm, jak nie postępować to chyba wie, pytanie co przekaże studentomRównie dobrze pankowal mógłby mieć na PWSZ przedmiot "Sztuka merytorycznej dyskusji" :D Ręce opadają.

A może pomyliłaś przedmioty ?? Bo jak by to była "Sztuka PR w budowaniu wizerunku władz lokalnych" to nikt chyba nie odmówił by Pani Rzecznik kompetencji. :D

neya3 - 25-09-2012, 07:58

defekator napisał/a:
neya3 napisał/a:
Pani Rzecznik będzie miała w tym roku akademickim zajęcia na PWSZ przedmiot: Rzecznik prasowy w świecie mediów hmm, jak nie postępować to chyba wie, pytanie co przekaże studentomRównie dobrze pankowal mógłby mieć na PWSZ przedmiot "Sztuka merytorycznej dyskusji" :D Ręce opadają.

A może pomyliłeś przedmioty ?? Bo jak by to była "Sztuka PR w budowaniu wizerunku władz lokalnych" to nikt chyba nie odmówił by Pani Rzecznik kompetencji. :D


niestety, nie pomyliłam przedmiotów, a że jest to wykład, to chętnie przejdę się i posłucham wartości merytorycznej :) ^_^

defekator - 25-09-2012, 08:01

neya3 napisał/a:

niestety, nie pomyliłam przedmiotów, a że jest to wykład, to chętnie przejdę się i posłucham wartości merytorycznej :) ^_^


Czekam na streszczenie zatem :D

Jakub Kwaśny - 26-09-2012, 19:25

Ostatnia aktywność Pani Rzecznik na forum, a przecież obiecała bywać tu SYSTEMATYCZNIE/REGULARNIE :

24.08.2012
21.06.2012
20.06.2012
11.06.2012
02.05.2012

Nowa definicja słowa regularnie = z doskoku, jak mi się przypomni :-)

Ps Pani Rzecznik zrobiła doktorat, czy na PWSZ magister może prowadzić wykład (wszystko w sumie zależy od statutu uczelni...)

lll - 26-09-2012, 19:48

Za to ty masz aktywność tutaj 30 kwietnia, a wcześniej 1 kwietnia
Ogólnie rzecz ujmując wypadłeś gorzej od Pani Rzecznik - czyli klasycznie strzeliłeś sobie w kolano. Pozdrawiam innych równie potrzebnych radnych.

ps u siebie pisałeś ostatnio 30 czerwca - gratulacje czujnego oka radnego i postawy wymagania w pierwszej kolejności od siebie

opornik - 26-09-2012, 20:19

lll napisał/a:
Za to ty masz aktywność tutaj 30 kwietnia, a wcześniej 1 kwietnia

Oj, tam. radni obracają się w swoich kręgach i TWA. Wyborców potrzebują tuż przed wyborami.
Tak na marginesie, konia z rzędem temu kto znajdzie w BIP-ie Tarnowa adresy mailowe radnych. Ja klucz adresów mailowych w Magistracie znam i jakoś sobie radzę. Natomiast zwykły śmiertelnik korzystający z netu nie ma najmniejszych szans kontaktu z radnymi. Poniekąd rozumiem taką strategię. Po kiego bu...a jakiś palant na słać im maile i zakłócać święty spokój.
PS
Z Panią rzecznik, vel czarny okular to daj sobie spokój. Ona jest tam gdzie wymaga tego złoty wizerunek Pana Prezydenta.

Goscinny - 26-09-2012, 20:29

lll, tyle, że Kuba oprócz bycia radnym ma parę innych zajęć, a pani "rzecznik" pojawia się najczęściej jak mówi o czacie, a potem jak obiecuje, że odpowie na pytania :)
Cubaza - 26-09-2012, 20:39

Jakub Kwaśny napisał/a:

Ps Pani Rzecznik zrobiła doktorat, czy na PWSZ magister może prowadzić wykład (wszystko w sumie zależy od statutu uczelni...)

A Ty Kuba masz doktorat? Na stronie nic o tym nie pisze a tez wykladasz na uczelni.
Pozdrawiam

lll - 26-09-2012, 20:50

Goscinny napisał/a:
tyle, że Kuba oprócz bycia radnym ma parę innych zajęć

Ja nikomu w grafik nie zaglądam, ale wydaje mi się, że nie każdy powinien porywać się na wytykanie błędów innym. Kolejny raz skompromitował nam się nasz orzełek lewicy.

ad2222 - 26-09-2012, 21:00

lll, troche się czepiasz. Statsy:

Kuba:
Ostatnia wizyta: Dzisiaj 20:20 (Minut: 18)
Wizyt: 3720 Łączny czas wizyt Godzin: 2203
Postów: 2523, tematów: 74, załączników: 3, ankiet: 1
[2% z całości / 2.23 postów dziennie]

p. Rzecznik:
Ostatnia wizyta: 24-08-2012, 10:16 (Minut: 1)
Wizyt: 114 Łączny czas wizyt Godzin: 18.2
Postów: 72, tematów: 3, załączników: 0, ankiet: 0
[0% z całości / 0.08 postów dziennie]

Dorota1975 - 26-09-2012, 21:05

Jakub Kwaśny napisał/a:
Ps Pani Rzecznik zrobiła doktorat, czy na PWSZ magister może prowadzić wykład (wszystko w sumie zależy od statutu uczelni...)


Oj Kuba, Kuba...

lll - 26-09-2012, 21:05

Tylko że Kuba jako jedyny radny ma tu swoją skrzynkę co go w pewnym sensie zobowiązuje. Aktywność tam ma jak napisałem 30 czerwca, a więc z tego punktu widzenia trochę siara.
Goscinny - 26-09-2012, 23:15

lll, ma, ale tylko dlatego, że mu się chce coś pisać. Inni też by mogli, ale po co? Przed wyborami się zaktywizują, bo po wyborach to już niepotrzebne.
Nie miał obowiązku tutaj sie udzielać, ale to robi. Wakacje były, sesja na studiach - potrafisz to ogarnąć, czy wymagasz od niego dyspozycyjności 24 godziny na dobę z 8 godzinnym czasem reakcji?

Jakub Kwaśny - 27-09-2012, 06:39

Cubaza napisał/a:
A Ty Kuba masz doktorat? Na stronie nic o tym nie pisze a tez wykładasz na uczelni.
Pozdrawiam


Mam otwarty przewód, piszę... a na państwowej Uczelni prowadzę tylko ćwiczenia :) dlatego napisałem, że to zależy od statutu Uczelni i zasad, ale zapytałem z czystej ciekawości :) Bo gdyby Pani Rzecznik napisała w międzyczasie doktorat, to przynajmniej ja bym ją rozgrzeszył z tych "regularnych wizyt" tutaj :)

lll napisał/a:
Ja nikomu w grafik nie zaglądam, ale wydaje mi się, że nie każdy powinien porywać się na wytykanie błędów innym. Kolejny raz skompromitował nam się nasz orzełek lewicy.


W kolano strzeliłeś sobie sam :) bo pokazał Ad, że co innego napisane posty, a co innego obecność na Forum. Wyobraź sobie, że jestem tu niemal codziennie i czytam :) a odzywać się nie muszę, bo o złotą patelnię nie walczę w liczbie nabitych postów :)

lll napisał/a:
Za to ty masz aktywność tutaj 30 kwietnia, a wcześniej 1 kwietnia


Poza tym ktoś tu kłamie:
http://www.agora.tarnow.p...=Jakub+Kwa%B6ny

Moje posty w sierpniu: 1,1,6, 21, 28, 29,29,29,31 -razem 9 postów w sierpniu
Moje posty w lipcu: 1,5,12,12,17,30,30,31, 31 - razem 9 postów w lipcu

Ktoś tu się kompromituje?

lll napisał/a:
ps u siebie pisałeś ostatnio 30 czerwca - gratulacje czujnego oka radnego i postawy wymagania w pierwszej kolejności od siebie


Wczytaj się w wątek. Bo kompromitujesz się na całej linii. Jest pytanie - staram się odpowiadać na bieżąco. Pojawi się w moim temacie pytanie w skrzynce radnego - to się wtedy będą odzywał. Może mi czasem coś umknie bo nie jestem robotem i tak jak ktoś już coś w tym temacie napisał, robię to w czasie wolnym. Ale liczba pytań bez odpowiedzi do Pani Rzecznik jest zdaje się duża :)

Przy okazji zachęcam do udzielania się w "Skrzynce": http://www.agora.tarnow.p...t=301&start=435

Ostatni głos Lorda :
LordRuthwen napisał/a:
O to mi właśnie chodziło biorąc pod uwagę pojawiające się coraz częściej małe dzieci.


Zadowolony z interwencji mieszkaniec :) ps. wprowadzili strefowe ograniczenie?

lll - 27-09-2012, 07:48

Goscinny, Oczywiście że nasza politykiernia zawsze jest przy ludziach przed wyborami, a potem już są wybrańcami i nie czują potrzeby, niemniej to właśnie Kuba przyczepił się do Doroty, a jak udowodniłem sam wypadł jeszcze gorzej - zatem kompromitacja. Od nikogo nie wymagam pełnej dyspozycyjności, a już zwłaszcza od naszego orzełka lewicy. Odsyłam do powyższych wypocin bo nam się radny "co to siedzi, czyta, ale nie pisze" nieco z rana wzniecił - 8 nerwowych uśmieszków. Tak to właśnie wypadają ci co zamiast złotej patelni mają gębę pełną frazesów.
LordRuthwen - 27-09-2012, 07:51

lll, a co ma pisać? Jak nie ma mądrego tematu to ma pisać farmazony, byle coś było?
Zadaj mu pytanie to ci na nie odpowie, ot i wszystko.

lll - 27-09-2012, 07:53

LordRuthwen, Nic niech nie pisze, ale niech też nie wytyka braku aktywności innym.
LordRuthwen - 27-09-2012, 08:03

A nie ma racji?
Chciałbym zauważyć, że Tarnów nie ma oficjalnego forum, jest za to to, nieoficjalne, nad którym nie ma nadzoru władza. P. Kunc jest rzecznikiem prezydenta, więc powinna reagować na postulaty ludzi, którzy go wybrali bo inaczej ludzie staną okoniem i to należy do jej obowiązków.
Wierz mi, że merytorycznej dyskusji chce tu wielu osób, ale merytorycznej, nie mającej podbudować wizerunek czczymi obietnicami czy mydleniem oczu.
Na forum jest zarejestrowanych ponad 1200 osób, dajmy na to, że połowa z nich jest aktywna mniej lub bardziej, czyta forum zapewne wiele więcej, tu admin może jakieś statystyki pewnie podać.
Dobre pomysły nie wychodzą tylko od urzędników, nikt nie słucha ludzi, których te pomysły mają dotyczyć, więc dlaczego mają się nie rzucać?
Kubie jak rzucisz hasło to chociaż się zapyta.

lll - 27-09-2012, 08:08

LordRuthwen, Ja nie kwestionuję merytorycznej strony tego co napisałeś. Po to jest rzecznik, żeby odpowiadał na pytania mediów, a więc i forum. Tylko jak jeden funkcjonariusz nadaje na drugiego, sam nie będąc wiele lepszym to kpina. Gdybyś to Ty zwrócił uwagę Pani rzecznik, podpisałbym się pod tym wszystkimi rękami.
LordRuthwen - 27-09-2012, 08:13

Ok, rozumiem o co chodzi. :)
Jakub Kwaśny - 27-09-2012, 08:22

lll napisał/a:
LordRuthwen, Nic niech nie pisze, ale niech też nie wytyka braku aktywności innym.


Udowodniłem Ci, że mijasz się z prawdą, a ty nadal w to brniesz...? Żenujące...

lll - 27-09-2012, 08:34

Jakub Kwaśny, Udowodniłeś... po raz kolejny udowodniłeś kim jesteś. Nie denerwuj się tak, bo Ci żyłka pęknie.
Dorota1975 - 27-09-2012, 08:44

neya3 napisał/a:
Pani Rzecznik będzie miała w tym roku akademickim zajęcia na PWSZ przedmiot: Rzecznik prasowy w świecie mediów hmm, jak nie postępować to chyba wie, pytanie co przekaże studentomneya3 - a możesz napisać coś więcej? bo całe zamieszanie wynika z tego, że niewiele wiemy o tych zajęciach. To jest jakiś jeden wykład, jakieś ćwiczenia, cykliczne zajęcia? Bo może tylko jedno spotkanie w ramach jakiegoś innego bloku przedmiotów, i wtedy to nie ma co o doktoracie dyskutować...

Boruta - 27-09-2012, 09:08

lll napisał/a:
Za to ty masz aktywność tutaj 30 kwietnia, a wcześniej 1 kwietnia
Ogólnie rzecz ujmując wypadłeś gorzej od Pani Rzecznik - czyli klasycznie strzeliłeś sobie w kolano. Pozdrawiam innych równie potrzebnych radnych.

ps u siebie pisałeś ostatnio 30 czerwca - gratulacje czujnego oka radnego i postawy wymagania w pierwszej kolejności od siebie


Zawsze możesz użyć PW gdy masz problem. Do innych radnych nie da się wysłać PW, bo ich tutaj nie ma.

lll - 27-09-2012, 09:17

Cytat:
Boruta napisał/a:
Zawsze możesz użyć PW gdy masz problem

coś ty

neya3 - 27-09-2012, 12:59

Dorota1975 napisał/a:
neya3 napisał/a:
Pani Rzecznik będzie miała w tym roku akademickim zajęcia na PWSZ przedmiot: Rzecznik prasowy w świecie mediów hmm, jak nie postępować to chyba wie, pytanie co przekaże studentomneya3 - a możesz napisać coś więcej? bo całe zamieszanie wynika z tego, że niewiele wiemy o tych zajęciach. To jest jakiś jeden wykład, jakieś ćwiczenia, cykliczne zajęcia? Bo może tylko jedno spotkanie w ramach jakiegoś innego bloku przedmiotów, i wtedy to nie ma co o doktoracie dyskutować...


zajęcia będę odbywać się w każdy czwartek, są to wykłady z mgr Dorotą Kunc- Pławecką, kończące się zaliczeniem z oceną, (filologia polska z medioznawstwem )
Prawda jest taka, że jeśli nie ma osoby z wyższym stopniem naukowym to mgr też może prowadzić wykłady dla danej specjalności, czego tu mamy przykład

Dorota1975 - 27-09-2012, 17:18

Hmmm.... tak się zastanawiam co Pani Rzecznik opowie studentom... :D
ad2222 - 27-09-2012, 17:52

Dorota1975, lekcja 1. - "Jak unikać niewygodnych pytań".

A swoją drogą, instytucja naszego Rzecznika jest jak posada dyplomaty. A wiadomo - dyplomata, to człowiek, który mówi Ci "spier..." a ty cieszysz się na nadchodzącą podróż...

Dorota1975 - 27-09-2012, 18:01

ad2222 napisał/a:
lekcja 1. - "Jak unikać niewygodnych pytań"lekcja 2 - Jak odpowiadać na niewygodne pytania, by zawsze pochwalić Najwyższe Kierownictwo ku chwale najcieplejszego miasta w Polsce...

Goscinny - 27-09-2012, 19:19

Dorota1975, a ja mam apel do tych studentów: słuchajcie pilnie co wam powie, zaliczcie zajęcia, a potem róbcie dokładnie odwrotnie, a będziecie porządnymi rzecznikami.
opornik - 27-09-2012, 19:22

Goscinny napisał/a:
a potem róbcie dokładnie odwrotnie, a będziecie porządnymi rzecznikami.

Ale pojechałeś po bandzie, cytując klasyka :D

lll - 27-09-2012, 20:15

dostałem dzisiaj taką informację"ostrzeżenie" od "administrator":
"Jak nie masz nic ciekawego do napisania, poza atakami na innego użytkownika, to lepiej zamilknij
ps: jestem komuchem, pisowcem, lemingiem - do wyboru."
Ja rozumiem, że radny ma swoich obrońców na forum, ale niech mi ktoś mądry wyjaśni to ps? Jakieś kompleksy?

Goscinny - 27-09-2012, 20:52

Zapewne lata praktyki :) Jak ktos dostaje pasek, to, w zależności od swoich poglądów, przedstawia admina/moderatora jako komucha,pisowca,peowca,cenzora itd. Pewnie dał ci do wyboru :)
lll - 27-09-2012, 21:01

kurcze - czyli jak mu nie zapodam inwektywy gotów się obrazić? :)
Józiu - 27-09-2012, 21:08

Goscinny napisał/a:
Dorota1975, a ja mam apel do tych studentów: słuchajcie pilnie co wam powie, zaliczcie zajęcia, a potem róbcie dokładnie odwrotnie, a będziecie porządnymi rzecznikami.


Nie rozumiem Panie Krzysztofie dlaczego Pan tak jeździ po Pani rzecznik. Tak się składa, że to nie jej pierwsza współpraca z tarnowską PWSZ. W ubiegłym roku akademickim także prowadziła ćwiczenia i wykłady z dziennikarstwa i PR (całkiem spoko zajęcia, wiem bo w nich uczestniczyłem). Z tego co się orientuję, to także opiniowała programy modyfikacyjne uczelni a nawet pomagała rekrutować kandydatów na staże zawodowe.

opornik - 27-09-2012, 21:14

Józiu napisał/a:
Z tego co się orientuję, to także opiniowała programy modyfikacyjne uczelni a nawet pomagała rekrutować kandydatów na staże zawodowe.

Ło królu pański!
Tak na marginesie, Józiu na forum nie używamy imion i nazwisk znanych prywatnie.

Goscinny - 27-09-2012, 21:20

Józiu, miałem okazję kilka razy widzieć ją podczas "wykonywania obowiązków służbowych". Sposób w jaki rozmawia "nieoficjalnie" z przedstawicielami mediów lokalnych zjeżył mi moje siwiejące resztki włosów.
A jeździć mogę - takie moje zbójeckie prawo :) zwłaszcza, że ona jest "na świeczniku", więc powinna być profesjonalistką w tym, co robi (stary, a gupi jestem :) ).

opornik - 27-09-2012, 21:27

Goscinny napisał/a:
zwłaszcza, że ona jest "na świeczniku"

I pobiera pensję z naszych podatków.

angelo - 29-09-2012, 15:19

A dalibyście już babinie spokój i zamknęli ten wątek. Jest rzecznik, a jakby go nie było. To może faktycznie zacząć ją traktować tak, jak ona swoje obowiązki. 27 stron wątku a DKP może z 5 postów napisała...
Dorota1975 - 29-09-2012, 16:00

Amen.
trix - 30-09-2012, 00:15

Ja w ogóle proponuje nie zawracać jej głowy. Taka zabiegana. Proponuje też aby wszyscy usługodawcy powiedzieli swoim klientom, żeby im nie zawracali pośladków, ale pieniądze niech daję dwa razy większe, a co.
neya3 - 05-10-2012, 11:14

zajęcia wczorajsze się nie odbyły, czekam więc na następne :)
ad2222 - 05-10-2012, 16:41

neya3 napisał/a:
zajęcia wczorajsze się nie odbyły


Nienie, to były 'ćwiczenia praktyczne z bycia rzecznikiem - jak chcesz mnie posłuchać, czekaj na mnie'.

MST wónraT - 07-10-2012, 02:17

Czas zakończyć tą zabawę w ciuciubabkę.

neya3 napisał/a:
zajęcia wczorajsze się nie odbyły, czekam więc na następne :)


Pani Rzecznik bardzo zajęta, przygotowuje odpowiedzi na pytania.

[16:56:26] ~legiony: Dlaczego zabrakło odpowiedzi na pytania, które nie zmieściły się podczas czatu 29 maja?
[16:56:36] Prezydent: Sprawdzę dlaczego...

i sprawdzanie trwa od 31 sierpnia 2012r

odpowiedzi z ostatniego czatu też brak tak jak i na pytania zawarte z wątku

http://www.agora.tarnow.pl/viewtopic.php?t=1371


To może w końcu odpowiedzi udzielą:

rscigala@umt.tarnow.pl
d.skrzyniarz@umt.tarnow.pl
k.latala@umt.tarnow.pl
prez.slomka@umt.tarnow.pl o jakiś wyjątek
s.kolasinski@umt.tarnow.pl
a.mizera@umt.tarnow.pl
oraz
biuroprasowe@umt.tarnow.pl

do wiadomości radni tarnowscy, adresy domyślne, bo oczywiście tarnowski BIP ich nie udostępnia, bo po cóż zawracać du.. wybrańcom narodu


g.swiatlowski@umt.tarnow.pl


t.mazur@umt.tarnow.pl

g.kadzielawski@umt.tarnow.pl

p.augustynski@umt.tarnow.pl

b.babuska@umt.tarnow.pl

g.barwacz@umt.tarnow.pl

k.bazula@umt.tarnow.pl

m.boryslatala@umt.tarnow.pl

a.czech@umt.tarnow.pl

m.drwal@umt.tarnow.pl

j.hebda@umt.tarnow.pl

s.klimek@umt.tarnow.pl

b.koprowska@umt.tarnow.pl

k.koprowski@umt.tarnow.pl

r.korczak@umt.tarnow.pl

j.kwasny@umt.tarnow.pl

j.labno@umt.tarnow.pl

j.malochleb@umt.tarnow.pl

m.mekal@umt.tarnow.pl

m.morawski@umt.tarnow.pl

j.niedojadlo@umt.tarnow.pl

a.rafinska@umt.tarnow.pl

a.sajdak@umt.tarnow.pl

a.wolinskakulpa@umt.tarnow.pl

s.wrona@umt.tarnow.pl

oraz

redakcja@tarnow.net.pl
redakcja@tarnowianin.com
tomasz.stodolny@malopolanin.pl
redakcja@intarnet.pl
redakcja@regiontarnowski.pl
redakcja@tarwizja.pl
redakcja@tarnowska.tv
redakcja@imav.tv
sekretariat@gk.pl
tarnow@dziennik.krakow.pl
tarnow@radiokrakow.pl
sekretariat@rdn.pl
info@rdn.pl

z pozdrowieniami

MST wónraT - 09-10-2012, 09:21

mirak napisał/a:
W międzyczasie pojawiły się odpowiedzi na pytania z ostatniego czatu. Nadal brak jednak z 29.05.2012!


"miszczostwo" Dzisiaj tj 9 października 2012r pojawiły się odpowiedzi na pytania zadane podczas czatu w dniu 29 maja 2012r.

mirak - 09-10-2012, 09:46

Ta odpowiedź szczególnie mi się spodobała:

Cytat:

Tarnowska starówka zamieniła się w najpiękniejszy parking Europy. Dlaczego miasto nie reaguje, lub reakcje są nieskuteczne?

Tarnowska Starówka znajduje się w strefie zamieszkania (znaki D-40, D-41), który oznacza jednocześnie, że postój dopuszczony jest tylko w miejscach wyznaczonych. Postój dopuszczony jest tylko na wyznaczonych parkingach.


czuję się oświecony :D

I jeszcze to muszę wydrukować, aby mieć argument jak wjadę na zakaz wjazdu u góry Krakowskiej i będę jechał pod prąd. Strażnicy miejscy nie są zgodni co takiej interpretacji przepisów. Ale może prezydent ma rację. Pytam fachowców od ruchu drogowego.

Cytat:

Dlaczego w mieście, podobno przyjaznym rowerzystom, nie można przejechać przez centrum bez łamania przepisów, góra Krakowskiej?

Nie znam przepisów, które nie pozwalałyby rowerzystom poruszać się w strefie zamieszkania (znaki D-40, D-41), a tak oznakowane jest centrum miasta od ul. Nowy Świat. Również na Rynku, który dodatkowo oznakowany jest znakami zakazu ruchu (B-1) tabliczka pod znakiem dopuszczony jest ruch rowerów.

MST wónraT - 10-10-2012, 08:50

A dzisiaj odpowiedzi na część pytań z "czarowania" w dniu 31 sierpnia 2012r
Beaver - 11-10-2012, 11:01

Może Pani rzecznik będąc przypadkiem odpowie :
Dlaczego po meczu Finałowym żużla w niedziele, nie ma niczego - żadnego świętowania (ewentualnego), żadnej nawet najmniejszej imprezy w mieście ? Bo z tego co wiem to Pan Prezydent nie zezwolił na nic klubowi ze względu na cisze nocną ?
Dlaczego Miasto promuje się przez żużel a takiej okazji nie wykorzystuje ?

Drugie pytanie:
Dlaczego od czasu koncertu Scorpions nic miasto nie zrobiło z prostą na stadionie ? W sytuacji gdy będzie nadkomplet ludzi na finale - brak prostej jest dużym mankamentem.

małopolska2 - 21-01-2013, 19:52

MZBM ogłasza sobie przetargi na lokale użytkowe które stoją puste w centrum Tarnowa. Na te lokale wogóle nie ma chętnych dlaczego? Odpowiedzi od najmniej prawdopodobnych do realnych. Odpowiedzi może być kilka: na przykład -
- kryzys - odpowiedź głupia bo kryzys jest sztucznie napędzany i reklamowany, kto ma pieniądze lokal otworzy,
- centrum - w Tarnowie się przyjęło że w centrum się nie opłaca-bo niby dla kogo? - dla mieszkańców którzy swoje dochody czerpią z zasiłków? dla pijaków? co stanowią wizytówkę rynku! w centrum miasta nie ma dla kogo prowadzić działalności gospodarczej bo odkąd Ścigała decyduje centrum się wyludniło na rzecz cyganów sikających w zaułkach i bezdomnych krążących wokół rynku,
- cena - ceny na wynajęcie lokalu są kosmiczne, wiadomo już od razu, że na kwoty czynszu się nie wyrobi prowadząc działalność gospodarczą, centrum, rynek powinien być w Tarnowie najtańszy bo nikt tam nie chodzi, nikt tam nic nie kupuje a nawet jakby ktoś przypadkiem chciał-nie ma gdzie zaparkować,
administracja/biurokracja - siedzią sobie takie nic nie robiące osoby w MZBM i czytają wykluczające się, sprzeczne decyzje MIASTA i sobie myślą - "po co nam to by lokale były czynne, by kwitło życie - przecież to więcej pracy dla nas". Im więcej wynajętych lokali tym więcej papierków do sprawdzania, kontrolowania, księgowania a to może zburzyć codzienną "pracę" między śniadaniem a kawą. Co takich biurkopierdzieli obchodzi, że miasto Tarnów świeci pustymi witrynami w centrum? Nic, oni się cieszą że mają mniej pracy. Nic ich nie obchodzi, że jakikolwiek, nawet najmniejszy comiesięczny zysk z czynszów wzbogaca miejską kasę i daje chociaż minimalną szansę na wyjście ze ścigalnych długów. Ale kolejny wynajęty lokal to dla nich tylko kłopot bo to wszystko trzeba zaksięgować-czyli pracować, a po co?
Już blisko jestem stwierdzenia że nikomu nie zależy na Tarnowie, mieszkańcach, rynku, liczy się tylko że jeszcze jeden z drugim ma etat i miskę ryżu co miesiąc - każdy kolejny dzień mnie w tym utwierdza. Marazm, uśpienie, lenistwo, szyderstwo - cechy urzędnika tarnowskiego. Zresztą jaka władza-tacy lokaje.

Beaver - 23-02-2013, 00:17

Czy można ten wątek skasować ? Albo odkleić ? Po co ma wisiec skoro nasza pani rzecznik ma nas centralnie legalnie w dupie ?
Pisze sobie w innych postach,a tutaj nie raczy już zajrzeć. WSTYD !

opornik - 23-02-2013, 00:26

Beaver napisał/a:
Czy można ten wątek skasować ? Albo odkleić ? Po co ma wisiec skoro nasza pani rzecznik ma nas centralnie legalnie w dupie ?
Pisze sobie w innych postach,a tutaj nie raczy już zajrzeć. WSTYD !

Popieram!!!!

angelo - 23-02-2013, 15:44

Popieram!!!!
trix - 24-02-2013, 17:19

Hahahahha :D , demokracja w pełnej krasie. Przed wyborami pełen bon ton i silwuple, a teraz CZASU NIE MA.
małopolska2 - 24-02-2013, 20:10

Nie ma czasu, bo zauważyła że za gruboskórność i wywyższanie się nikt jej nie lubi:
skrzynka jej nie lubi bo boi się że pochodzący z Katowic szczwany Ryś swoje śliniące usteczka będzie kierował w jej stronę,
szczwany Ryś jej nie lubi bo podobno trudno się z nią dogadać a jej znajomości w maksie na nic się mu już nie przydadzą,
dziennikarze jej nie lubią bo jest zamknięta w sobie, niedostępna, nic nie powie ponad oficjalny komunikat, po za tym chodzi jakby cały czas była na każdego obrażona,
ma "złą prasę" gdyż bardziej utrudni i zagmatwa niż pomoże.
Podobno mówią na nią "faks" ponieważ wypowiada się tylko w formie oficjalnych komunikatów kilka krotnie potwierdzanych.
Bardzo dobrą formą wypowiadania się czyli powielania oficjalnych komunikatów było forum - zawsze jest czas by sprawę skonsultować przecież, można coś w między czasie potwierdzić, jak się wypowiadający pomyli, można zawczasu skorygować, no i nie trzeba dbać o makijaż i ubiór przed monitorem a to tej pani nigdy nie było silną stroną.

mirak - 25-02-2013, 10:25

Jak się pojawi będzie to znak, że rozpoczęła się kampania wyborcza.
Rodowity - 26-02-2013, 15:00

Kiedy służby komunalne wezmą sie za zamiatanie ulic, chodników?
TomekMKM - 26-02-2013, 21:49

Rodowity napisał/a:
Kiedy służby komunalne wezmą sie za zamiatanie ulic, chodników?


Dzisai widziałem poważną akcję sprzątania na skwerku koło "zajezdni" w Mościcach. Zdawało mi się, że widziałem także na mieście wieczorem czyszczarkę.

Cubaza - 27-02-2013, 08:46

Czyszczarka jeździła około 1 w nocy w centrum. Wiem bo ją słyszałem jak się przebudziłem.
A co do sprzątania to pozdrawiam wszystkich właścicieli piesków, którzy nie potrafią posprzątać po swoich pupilach i zostawiają ich kupy na środku ulicy. Śnieg stopniał, przebiśniegi zostały...

lll - 27-02-2013, 08:54

Cubaza, PSIEbiśniegi

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group